Dopalacze

Poniżej prezentujemy 7. edycję kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Materiały kampanii poruszają problem uzależnienia od narkotyków, w szczególności od dopalaczy.

7. edycja kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci!” wystartowała w roku szkolnym 2018/2019. Skupiliśmy się w niej w głównej mierze nad uzależnieniem od dopalaczy. Ekspert naszej kampanii wykorzystał w materiałach motyw rówieśniczej pomocy wsparcia w walce z uzależnieniami. Kampanię zaadresowaliśmy do uczniów 5-8 klasy szkoły podstawowej, jednakże jej założenia śmiało można realizować również w starszych grupach (+15). Oprócz materiałów profilaktycznych dla uczniów, przygotowaliśmy również broszury edukacyjne dla rodziców/opiekunów oraz scenariusze zajęć dla nauczycieli.

Ze względu na uniwersalność kampanii oraz fakt, iż problem uzależnienia od dopalaczy jest nadal widoczny, kampania jest nadal dostępna w sprzedaży.

Rok wydania: 2018

Diagnoza problemu

Wpływ grupy rówieśniczej

Grupa rówieśnicza jest środowiskiem silnie kształtującym rozwój młodzieży. Nastolatkowie konsultują między sobą m.in. sposoby radzenia sobie z trudnościami, wiedzę zdobytą w różnych sytuacjach społecznych. W grupach rówieśniczych pojawiają się i podtrzymują różne mody, okresowe tendencje oraz przejściowe wartości, również stosunek wobec zagrożeń, ryzykownych zachowań, zdrowia itd.

W większości są to spontaniczne procesy. Dorośli często nie mają wpływu i kontroli nad ich przebiegiem i powstawaniem. W takim układzie wydaje się, że dobre efekty mogłyby przynieść procesy wywoływane świadomie i programowo, wykorzystujące spontaniczne tendencje.

Interwencja rówieśnicza w walce z dopalaczami

Edukację rówieśniczą proponował Zbigniew Gaś1. Miała ona dotyczyć udziału młodzieży w planowaniu, realizacji i zakończeniu programów profilaktycznych, np. promujących zdrowy styl życia i innych działań wychowawczo-profilaktycznych. Rówieśnicze formy wsparcia są zalecane jako efektywna forma pomocy w nauce (powstają tzw.
programy tutoringu rówieśniczego). Oddziaływania rówieśnicze to coraz bardziej rozpowszechniany sposób radzenia sobie z konfliktami rówieśniczymi (np. mediatorzy klasowi), mający zastosowanie także w przypadku interwencji wobec
problemów przemocy młodych osób wobec siebie.

W kampanii podejmiemy próbę usystematyzowania pomocy rówieśniczej w przypadku zagrożeń związanych z używaniem dopalaczy. Nawet jeśli jest to rozpoczęcie tematu, a nie pełny i skończony model, to i tak warto to zrobić. Dopalacze i narkotyki nie znikają, a zaproponowana forma zmagania się z problemem może okazać się sukcesem.


 1. Z. B. Gaś. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego. Lublin, 2002

Cele kampanii

Materiały profilaktyczne o dopalaczach i prowadzone na ich podstawie zajęcia, mają na celu uwrażliwienie, budowanie gotowości oraz kształtowanie umiejętności służących trosce rówieśniczej. Mają wzbudzić u uczniów większą czujność, gotowość do spostrzegania rosnących kłopotów koleżanek i kolegów, dać im wsparcie w rozważaniach nad tym, czy się zaangażować, czy trzymać dystans oraz wyposażyć w umiejętności konieczne do skutecznego pomagania.

Niezmiernie ważne jest podkreślenie ograniczonej odpowiedzialności za rozwiązanie problemu rówieśnika. Trzeba brać pod uwagę, że to osoby niepełnoletnie pomagają innym osobom niepełnoletnim. Poza tym pomaganie osobie uwikłanej w rosnący problem uzależnienia jest trudne nawet dla specjalistów. Rola osoby pomagającej obfituje w nagłe, a zarazem długotrwałe frustracje. Rzadkie są chwile, kiedy można odczuć satysfakcję. To po prostu poważne problemy, stąd też w materiałach wiele treści zostało poświęconych określeniu bezpiecznej granicy swego zaangażowania. Młody człowiek, chcąc pomagać, nie oferuje rozwiązań. Towarzyszy i wspiera rówieśnika podczas poszukiwania własnych rozwiązań. Ma swoje ograniczenia i powinien je znać. Natomiast jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, wzywa na pomoc kogoś starszego. Programy pomocy rówieśniczej nie mogą funkcjonować bez wsparcia osób dorosłych.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Ulotki profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (od 5. klasy SP)
 2. Ulotkę profilaktyczne dla rodziców/opiekunów.
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne.
 5. Audycje edukacyjne – 4 audycje nagrane na płycie CD (audio – plik mp3), poruszające temat uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Adresatami audycji są młodzież i dorośli.

Autorzy kampanii

Autorem kampanii jest Mariusz Nowicki, psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci. Dopalacze” jest sprzedawana w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci. Dopalacze” do wyboru mamy:

 1. Cały pakiet – kampanią można objąć: 800-1200 uczniów, 400 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 400-600 uczniów, 200 rodziców.
 3. Ćwierć pakietu – kampanią można objąć: 200-300 uczniów, 100 rodziców.
 4. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 5. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci. Dopalacze”, poinformuj o tym lokalną komisję. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci. Dopalacze” masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię „Narkotyki? To mnie nie kręci. Dopalacze” możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet, połowa pakietu, lub ćwiartka pakietu lub konkretne wydawnictwo na sztuki. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego wciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: