Archiwum roku: 2022

Zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem edukacyjnym Bezpieczne wakacje. Materiał został przygotowany na potrzeby naszego projektu Profilaktyka TV. Adresatami filmu są dzieci oraz młodzież.

Czytaj dalej

12 maja 2022 w Sali Widowiskowej OKO przy ul. Radomskiej 13/21 odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 r.”

Czytaj dalej

11 maja 2022 w Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu wręczono nagrody dla uczniów, którzy zostali wyróżnieni w ramach konkursu plastyczno-literackiego Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie!.

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Raport dla uczestników badania Społeczna Diagnoza Uczniów Lustro. Suplement dla uczniów, autorstwa psychologa dziecięcego Martyny Filipiak.

Czytaj dalej

2 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Rzepinie z okazji Dnia Dziecka zorganizowano piknik edukacyjny. W ramach pikniku realizowano m.in. elementy kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Miejska Komisja Rozwiązywani Problemów Alkoholowych w Radomsku od wielu lat przyłącza się do działań prowadzonych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Tak jest i w tym roku. Kampania ZTU stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny program profilaktyki uzależnień.

Czytaj dalej

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2022 przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz 1 konkurs zespołowy.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W Świetlicy-Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach przywitano nowych Wychowanków z Ukrainy. – Bardzo szybko dzieci nawiązały kontakt, pomimo barier językowych. W ramach zajęć kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł ćwiczyliśmy przekaz werbalny i niewerbalny, było przezabawnie i edukacyjnie. Nauka obustronna połączona z zabawą – relacjonuje Monika Kuś, koordynatorka ZTU

Czytaj dalej

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji badania Społecznej Diagnozy Uczniów pn. Lustro, która została przeprowadzona w ostatnim kwartale 2021 roku. Badanie zostało zorganizowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł na uczniach V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej.

Czytaj dalej

Informujemy, że to już ostatni dzwonek, aby przyłączyć się do tegorocznych edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, Przemoc boli oraz Rodzina na tak. Zostały nam ostatnie pakiety materiałów.

Czytaj dalej

10/51