Archiwum roku: 2018

Turniej Burmistrza na Mikołajki! Witkowo, woj. wielkopolskie

Organizatorami XVI Mikołajkowego Turnieju Przedszkoli w Witkowie byli: Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, placówki oświatowe, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie. Pod hasłem „Wychowanie poprzez sport – edukacją jutra” najmłodsi rywalizowali o puchar Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie – Mariana Gadzińskiego.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Miło nam poinformować, że powołane przez nas jury wyłoniło laureatów konkursu fotograficznego Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 – MY.

Dowiedz się więcej

Realizujemy pasje na warsztatach i turniejach! Prudnik, woj. opolskie

Wśród kampanijnych przedsięwzięć w których wzięli udział uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudziczce, był szkolny turniej „Mam talent”. Popisy taneczne, rysunki wykonane różnymi technikami, grę na instrumentach i śpiew uczestnicy turnieju zaprezentowali podczas rodzinnego festynu. Okazji do odkrywania i rozwijania zainteresowań dostarczyły również warsztaty szachowe, techniczno-florystyczne, plastyczne czy muzyczne oraz turniej gier planszowych.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– Przeprowadzane działania budziły duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców. Zaangażowanie uczniów w zajęcia i akcje było ogromne. Mamy nadzieję, że przyniosły uczestnikom wiele satysfakcji oraz dostarczyły nowych wrażeń i przeżyć – podsumowuje kampanię Agata Kowalczyk, koordynatorka ZTU w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich. W kampanię włączyły się również Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 11.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W ramach kampanii ZTU 2018 w Pyskowicach przeprowadzono zawody sportowe, rajdy, wycieczki rowerowe i konkursy, podczas których wykorzystano materiały i gadżety związane z ZTU. Uczniowie włączyli się również w zbiórkę karmy i zabawek dla schroniska oraz zbiórkę makulatury. W kampanijne inicjatywy zaangażowali się także nauczyciele i rodzice. Przedsięwzięcie w gminie koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W Szkole Podstawowej w Gęstowicach ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach plastycznych i świetlicy. Odbywały się rozmowy, ćwiczenia utrwalające pozytywne myślenie, a także warsztaty i teatrzyki. – Szkoła jest miejscem, które pobudza ucznia do podejmowania twórczej działalności i aktywności. Uczeń na tle klasy poznaje swoje mocne i słabe strony, wyzbywa się lęku, wzmacnia pewność siebie, buduje zaufanie i rozwija siły twórcze – opowiada Marta Chilimończyk, koordynatorka ZTU.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Poniżej możesz pobrać regulamin konkursu zespołowego”Między marzeniem a planem”, organizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Poniżej możesz pobrać regulamin konkursu plastyczno-literackiego “Ja za 20 lat”, organizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019.

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jak przeprowadzić kampanię? W 2019 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: Chce mi się chcieć! – czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.W ramach kampanii wspólnie z naszym ekspertem przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych oraz kurs edukacyjny. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – zawierają gotowe konspekty lekcji (łącznie 8 konspektów – 6 dla uczniów, 2 dla rodziców) podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe (dla uczniów 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat). Do zajęć przygotowano karty pracy dla uczniów oraz ulotki dla rodziców. Karty pracy dla uczniów (6 rodzajów) – broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów – 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat (2 karty pracy przypadają na jedną grupę wiekową). Na okładce każdej z nich znajduje się wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli, każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w którym należy ją wykorzystać. Ulotka konkursowa – w…

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– W ramach projektu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie klas VIa, VIb, VId ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu, wraz ze swoimi nauczycielami, Joanną Drzewiecką, Iwoną Roszak, Ewą Górską, na lekcjach matematyki przeprowadzili ankietę pod tytułem „Jakim chciałbyś być człowiekiem?”. Następnie wykonali plakaty, które prezentowały wyniki badania – opowiada Iwona Roszak, koordynatorka ZTU

Dowiedz się więcej

10/123