Przemoc boli 2021/2022 – przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc


Poniżej prezentujemy ofertę kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Przemoc boli”. W 2021 roku kampania „Przemoc boli” będzie realizowała tematy przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz założeniami kampanii „Przemoc boli” na rok szkolny 2021/22. Kampania może stanowić wsparcie merytoryczne podczas realizacji planów naprawczych i rozwojowych dotyczących profilaktyki przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkole.

Kampania skupia się na tematyce przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy. Jej odbiorcami są: uczniowie szkół podstawowych (1-8 klasa), nauczyciele oraz rodzice.

Rok wydania: wrzesień 2021

Materiał wyprzedany!!

Zachęcamy do zakupów materiałów dotyczących przemocy wnaszym sklepie internetowymulotkiprofilaktyczne.pl. Wsklepie znajdują się materiały dotyczące przemocy domowej, rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Wszystkie materiały można zakupić na sztuki.

Diagnoza problemu

Mimo pandemii zjawisko przemocy rówieśniczej dotyka coraz większej liczby dzieci i młodzieży. Najnowsze badania jednoznacznie pokazują, że młodzi ludzie są częściej ofiarami ataków dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych i internetu, a powrót do nauki stacjonarnej dla wielu uczniów wiąże się z obawą, że spotkają się z przemocą fizyczną lub werbalną. Nierzadko zaciera się granica pomiędzy sprawcą a ofiarą, ponieważ na przemoc dzieci odpowiadają przemocą.

Nowoczesna, kompetentna i atrakcyjna wizualnie profilaktyka skierowana jest zarówno do uczniów, jak i ich rodziców lub opiekunów. Przygotowaliśmy również scenariusze zajęć dla nauczycieli. Wychodząc naprzeciw potrzebom wielu gmin, miast, szkół i instytucji, opracowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych uwzględniający zmiany zjawisk i zachowań związanych z przemocą jakie zaszły wśród młodych ludzi w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Autorzy kampanii

Kampania „Przemoc boli” ma zadanie wyposażyć dzieci, młodzież oraz rodziców w wiedzę na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Dostarcza nauczycielom narzędzia, pozwalające na przeprowadzenie ciekawych warsztatów z uczniami. Udział w zajęciach ma usystematyzować wiedzę na temat: 1) sprawców, ofiar i świadków przemocy; 2) reagowania na zachowania przemocowe; 3) prewencji zachowań przemocowych.

Cele kampanii

Głównym celem kampanii jest zapobieganie przemocy wśród uczniów oraz umiejętność reakcji, kiedy do niej dojdzie. Do tego celu zostały przygotowane specjalne scenariusze zajęć z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami, indywidualne karty pracy, ulotki dla rodziców, plakaty profilaktyczne.

Cele kampanii:

 1. Edukacja uczniów doznających lub będących świadkami przemocy.
 2. Ochrona uczniów przed przemocą rówieśniczą i cyberprzemocą.
 3. Dostarczenie wiedzy o sposobach reagowania na przemoc.
 4. Promowanie podejmowania wspólnych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia przemocy rówieśniczej oraz zwrócenie uwagi na istniejący system wsparcia dla ofiar przemocy (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog).

Odbiorcy kampanii:

 1. Uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych
 2. Rodzice lub opiekunowie
 3. Nauczyciele
 4. Specjaliści: pracownicy oświaty, pedagodzy szkolni

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy po dwie karty pracy.
 2. Ulotki profilaktyczne dla rodziców/opiekunów (dwa rodzaje)
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne.
 5. Certyfikaty dla szkół i samorządów realizujących kampanię.

Materiały dodatkowe

Jesienią zostanie uruchomiony kanał profilaktyczny Profilaktyka TV. Na specjalnie powstałym kanale, na którym prezentowane będą różnorodne materiały związane z szeroko pojętą profilaktyką oraz promocją zdrowia (w tym przeciwdziałania przemocy) znajdą się materiały multimedialne (filmy rysunkowe, wywiady, rozmowy) powiązane tematycznie z treściami zawartymi w kampanii „Przemoc boli”. Produkcje te mogą być wykorzystywane podczas zajęć z uczniami lub spotkań z rodzicami.

Samorządy, które zakupią materiały w ramach kampanii „Przemoc boli” będą miały możliwość skorzystania z atrakcyjnej zniżki na zakup dodatkowych materiałów multimedialnych publikowanych na nowym kanale. Szczegółowa oferta zostanie opublikowana na stronie trzezwyumysl.pl.

Autorzy kampanii

Materiały kampanii zostały przygotowane pod redakcją Mariusza Nowickiego, psychologa, pedagoga, absolwenta UAM w Poznaniu. Mariusz Nowicki posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami.

Oferta

Materiał wyprzedany!!

Zachęcamy do zakupów materiałów dotyczących przemocy wnaszym sklepie internetowymulotkiprofilaktyczne.pl. Wsklepie znajdują się materiały dotyczące przemocy domowej, rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Wszystkie materiały można zakupić na sztuki.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Przemoc boli” jest sprzedawana w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „Przemoc boli” do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 900 uczniów (300 z klasy I-III SP, 300 z klasy IV-VI SP, 300 z VII-VIII SP), 300 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 450 uczniów (150 z klasy I-III SP, 150 z klasy IV-VI SP, 150 z klasy VII-VIII SP), 150 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 4. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii „Przemoc boli”, poinformuj o tym lokalną komisję. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Materiał wyprzedany!!

Zachęcamy do zakupów materiałów dotyczących przemocy w naszym sklepie internetowym ulotkiprofilaktyczne.pl. W sklepie znajdują się materiały dotyczące przemocy domowej, rówieśniczej oraz cyberprzemocy. Wszystkie materiały można zakupić na sztuki.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: