Czym jest ZTU?

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł realizuje cele poprzez ścisłą współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju. Każdego roku do zaangażowanych w akcję miast i gmin trafiają zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw informacyjnych, dotyczących profilaktyki zachowań niepożądanych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Umożliwiają one przeprowadzenie warsztatów tematycznych w placówkach oświatowych oraz inicjują wiele lokalnych inicjatyw związanych z profilaktyką zachowań negatywnych.

Ważnym elementem tych działań są: konkursy dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych, szkolenia dla nauczycieli, konferencje dla specjalistów zajmujących się profilaktyką, badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży. Co roku kampanii towarzyszy inny motyw i hasło przewodnie. Pierwsza kampania rozpoczęła się 23 listopada 2001 roku w 12 gminach powiatu poznańskiego. W ciągu 20 lat jej funkcjonowania przystąpiło do niej ponad 2000 samorządów z całej Polski.

Wraz z ubiegiem lat, kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł uzupełnialiśmy kolejnymi projektami. Większość z nich przekształciła się w samodzielnie kampanie, które funkcjonują z nami po dziś dzień. O innych naszych przedsięwzięciach można przeczytać w zakładce „Nasze projekty”.


Kim jesteśmy?

Organizatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz innych kampanii profilaktycznych jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Stowarzyszenie powstało pod koniec 2000 roku. Wśród członków założycieli znaleźli się dziennikarze i producenci radiowi pracujący w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych rozgłośniach w całej Polsce. Dzięki funduszom pozyskanym od naszych członków wspierających (przedsiębiorstw prywatnych), grantom krajowym i unijnym oraz dotacjom organizowaliśmy warsztaty, seminaria i konferencje dla dziennikarzy. 

Od 2001 roku, starając się nawiązywać kontakt między środowiskiem medialnym a społecznym, zaczęliśmy organizować kampanie edukacyjne. Jej odbiorcami są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Od kilkunastu lat współpracujemy z samorządami w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy czy profilaktyki zdrowia psychicznego.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: