Archiwum roku: 2012

W Publicznym Gimnazjum w Trzebiechowie promocji zdrowego stylu życia pod egidą Zachowaj Trzeźwy Umysł przyświecało hasło „Ze zdrowiem przez życie…. Organizatorkami trzydniowej imprezy były: Małgorzata Jóźwiak, pedagog szkolny oraz Anna Czepiżak, polonistka.

Dowiedz się więcej

– W naszej gminie Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 połączono z corocznymi obchodami Dnia Rodziny – informują koordynatorzy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowitem.

Dowiedz się więcej

– Na halowym turnieju w Bożympolu drużyna GOSRiT Luzino, której patronuje kampania ZTU, zajęła pierwsze miejsce i zdobyła Puchar Wójta Gminy Łęczyce – informuje Piotr Klecha dyrektor GOSRiT w Luzinie.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– W Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle poprzez angażowanie uczniów w rozmaite działania profilaktyczne starano się jak najlepiej realizować idee tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – zapewnia Elżbieta Buglewicz, szkolna koordynatorka kampanii.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Prusa oraz Gimnazjum nr 5, w ramach realizacji Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 przeprowadzono wiele interesujących działań profilaktycznych. O poszczególnych wydarzeniach opowiada Agnieszka Witaszczyk, szkolna koordynatorka.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Szkoła Podstawowa nr 6 w Bytomiu po raz pierwszy przystąpiła do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. – Od maja do października 2012 r. dzieci uczestniczyły w wielu działaniach profilaktycznych, które miały na celu uświadomić każdemu, że warto dbać o zdrowie i unikać zagrożeń – informują koordynatorzy.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu po raz kolejny wziął aktywny udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Program działań profilaktycznych realizowanych w ramach akcji przedstawia Emilia Radzanowska, szkolna koordynatorka.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest bardzo dobrze zorganizowana. Trafia ona w potrzeby zarówno uczniów, jak i osób dorosłych. Na szczególną pochwałę zasługują świetnie opracowane materiały profilaktyczne – mówi Anna Błaż, koordynatorka w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Pawła II w Gliwicach.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

O realizacji kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Siemianowicach Śląskich opowiada Katarzyna Pesel, pedagog szkolny i koordynatorka kampanii.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Szkoła Podstawowa nr 9 w Bytomiu po raz pierwszy wzięła udział w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu profilaktycznym. – Na początku kampanii odbył się apel, na którym uroczyście zainaugurowano uczestnictwo w Zachowaj Trzeźwy Umysł – opowiadają koordynatorzy.

Dowiedz się więcej

10/884