Archiwum roku: 2024

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami profilaktycznymi, które przygotowaliśmy na okres wiosenno-letni.

Dowiedz się więcej

nagrody ztu

Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.

Dowiedz się więcej

Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Kajdan wraz z kierownik Biura Zdrowia i Spraw Społecznych Moniką Rudy (koordynatorem ZTU), wręczyła nagrody ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kampanijnych konkursach „Rosnę zdrowo!” oraz „Mój pomysł na zdrowie” wyróżniono 22 uczniów z ośmiu szkół podstawowych w Piekarach Śląskich.

Dowiedz się więcej

Na podsumowaniu ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Nysie Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz wręczył nagrody 38 uczniom nyskich szkół, którzy zostali wyróżnieni w konkursach odbywających się w ramach kampanii. W 2023 roku w kampanii ZTU uczestniczyło 9 szkół z terenu Gminy Nysa, łącznie: 3.123 uczniów w 3 grupach wiekowych oraz 19 nauczycieli-koordynatorów.

Dowiedz się więcej

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Rosnę Zdrowo”. Nagrodę główną, głośnik bezprzewodowy SONY, otrzymała Wiktora Fota z klasy V. Gratulujemy!

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” edycja 2023 wzięło udział sześć szkół podstawowych: SP2, SP4, SP6, SP7, SP8 i SP9, a także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz dwie placówki wsparcia dziennego prowadzone przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca”: „Przytulny Kąt” i „Słoneczny Promyk”. Ogólnopolskie wyróżnienia i nagrody otrzymało 25 uczniów.

Dowiedz się więcej

Wyróżnieni w konkursach ZTU uczniowie z placówek na terenie gminy Łambinowice odebrali przyznane im nagrody. Jednym z laureatów nagrody głównej konkursu plastyczno-literackiego „Rosnę zdrowo!” został Bartosz Mistarz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy Dolnej.

Dowiedz się więcej

W uroczystości podsumowującej kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 w Zielonej Górze wzięło udział 16 szkół, których uczniowie zostali nagrodzeni w konkursach proponowanych przez organizatorów kampanii oraz w konkursie zielonogórskim „Wybieram zdrowie!”. Nagrody i dyplomy wręczono 109 uczniom.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza wraz z placówkami i szkołami z terenu całej gminy Praszka kolejny rok realizowały kampanię ZTU. Wychowawcy przeprowadzili cykl projekcji filmowych dla dzieci, którym towarzyszyły dyskusje, obejmujących tematykę różnych emocji. Uczestników zajęć zaproszono też do udziału w konkursie i warsztatach plastycznych oraz sportowym dniu wyzwań. Patronat nad ZTU objęła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Praszce.

Dowiedz się więcej

9/9