Nagradzamy i dziękujemy!
Nysa, woj. opolskie

Nagradzamy i dziękujemy!
Nysa, woj. opolskie

Na podsumowaniu ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Nysie Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz wręczył nagrody 38 uczniom nyskich szkół, którzy zostali wyróżnieni w konkursach odbywających się w ramach kampanii. W 2023 roku w kampanii ZTU uczestniczyło 9 szkół z terenu Gminy Nysa, łącznie: 3.123 uczniów w 3 grupach wiekowych oraz 19 nauczycieli-koordynatorów.

Wśród osób wyróżnionych jedna osoba otrzymała wyróżnienie specjalne i nagrodę – słuchawki bezprzewodowe.

Gmina Nysa uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł od 2006 r. Kampania w 2023 roku odbyła się pod hasłem „Rosnę zdrowo!”. Szkoły, które przystąpiły do realizacji jej celów, otrzymały bogaty pakiet materiałów edukacyjnych, a także otrzymały materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli oraz dyplomy dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Kampanii.

Główne cele kampanii:

– edukacja uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne;

– promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy;

– wsparcie wychowawcze rodziców, w tym wskazanie środowiska rodzinnego, jako tego, który stanowi najważniejszy czynniki ochronny przed zachowaniami ryzykownymi.

W 2023 roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowane zostały dwa konkursy:

– literacko-plastyczny: „Rosnę zdrowo!”,

– na projekt plakatu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych: „Mój pomysł na zdrowie”.

Laureatom gratulujemy, a koordynatorom dziękujemy za zaangażowanie w realizację celów kampanii.

Relację nadesłała Małgorzata Majdańska z Wydział Rozwoju Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nysie


Źródło: nysa.eu

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: