Nasi specjaliści

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

Mariola Gosławska

Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Studium Oficerskiego w Wyższej Szkole Oficerskiej w Szczytnie, a także studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowanego przez Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Ma na koncie 32-letni straż pracy w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji. Od 2008 roku związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Mariusz Nowicki

Psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Martyna Filipiak

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od kilku lat wspiera dzieci, rodziców i pedagogów w wspólnych wyzwaniach.Szerzy wiedzę na temat rozwoju i wychowania dziecka w mediach oraz na swoim blogu mama-psycholog.pl. W pracy inspiruje się ideami rodzicielstwa bliskości, self-regulation i NVC, ale jednocześnie uważa, że nie ma teorii, która będzie pasować do każdej rodziny. Dlatego, kiedy tylko ma okazję, pomaga odnaleźć rodzinom własną drogę dla ich relacji. Prywatnie mama niespełna pięciolatka i macocha nastolatka.

Błażej Dyczewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Organizacji, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Badacz społeczny i marketingowy zajmujący się badaniem stylu życia, świadomością ekologiczną i kampaniami społecznymi. Specjalista w zakresie danych statystycznych za pomocą IBM SPSS Statistics.

Ewa Kosińska

Psycholog z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Noologoterapeuta, psycholog terapeuta. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Redaktorka podręczników do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjalistów, autorka poradników psychologicznych dla nauczycieli i rodziców. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa i medal KEN.

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Monika Janczura

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, nauczyciel dyplomowany. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz terapeutyczną dla dziecka i rodziny. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady i ćwiczenia dla studentów (psychopatologia dzieci i młodzieży, podstawy psychologii, komunikacja interpersonalna, negocjacje); szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych z zakresu pomocy psychologicznej, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: