Materiały dla GKRPA

Poniżej prezentujemy zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych oraz pedagoga szkolnego.

Przygotowane materiały mają za zadanie promować działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poruszają również tematykę: uzależnienia, współuzależnienia, zapobiegania przemocy, roli pedagoga szkolnego jako osoby, do której uczniowie mogą zgłaszać się po wsparcie, czynników chroniących młodzież przed zachowaniami ryzykownymi.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym zestawem materiałów edukacyjno-profilaktycznych. Materiały to merytoryczne wsparcie dla pracowników GKRPA, pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i nauczycieli.

Diagnoza problemu

Rodzina z problemem alkoholowym

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): ok. 2% Polaków jest uzależnionych od alkoholu (800 tys.), ok. 5-7% pije szkodliwie (2-2,5 mln), ok. 4% żyje w otoczeniu alkoholika jako współmałżonek lub rodzic (1,5 mln), a 4% dzieci (1,5 mln) jest wychowywanych przez rodzica, który jest uzależniony (PARPA, 2014). W 2017 roku w warunkach ambulatoryjnych leczyło się 167 tys. osób. Szacuje się, że w Polsce na współuzależnienie (destrukcyjne towarzyszenie innej osobie w uzależnieniu) – tylko ze względu na występowanie choroby oraz nadużywanie alkoholu – cierpi ok. 3 mln osób. Są to w znacznej większości kobiety. Dzieci i nastolatków nie wlicza się do grupy osób współuzależnionych, mimo że przeżywają chorobę alkoholową rodziców podobnie jak dorośli. Często efektem dorastania w rodzinie alkoholowej jest występujący w dorosłości syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

Współuzależnieni oraz dzieci alkoholików są pełnoprawnymi pacjentami placówek leczenia uzależnień. Niestety, z takiej pomocy korzysta nadal zbyt mała liczba osób, w dużej części tylko kobiety. Działa tutaj, silnie wpisana we współuzależnienie, presja ukrywania problemu, poczucia wstydu, obawa przed wykluczeniem, myśl, że terapia i tak nie pomoże. Mężczyznom dodatkowo towarzyszy krzywdzący stereotyp: „co to za chłop, który z babą sobie nie może poradzić”.

Dane PARPA (2014) pokazują również, że istnieje silna korelacja między alkoholizmem a występowaniem przemocy. Szacuje się, że blisko 2/3 dorosłych oraz 2/3 dzieci doświadcza przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym (razem ok. 2 mln osób).

Wpływ pandemii na wzrost spożycia alkoholu i przemocy

Na pogłębienie problemu alkoholowego oraz zwiększania się aktów przemocy w rodzinie wpływa również panująca epidemia. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Łódzki wskazują, że w okresie pandemii aż 28% ankietowanych piło w sposób ryzykowny. Grupami narażonymi na rozwój problemów z nadużywaniem alkoholu podczas pandemii są m.in. osoby, które już wcześniej intensywnie piły alkohol oraz osoby z zaburzeniami i problemami psychicznymi.

Izolacja i brak kontaktów z innymi sprzyjały również nasilaniu się przemocy. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się dzieci. Organizacje prowadzące telefony zaufania alarmowały o zwiększeniu liczby zgłoszeń od najmłodszych. Duże wyzwanie będzie stało przed szkołami wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Nauczyciele – po kilkumiesięcznym braku kontaktu „twarzą w twarz” lub niekiedy całkowitym braku kontaktu z dziećmi i młodzieżą – będą musieli rozpoznać deficyty emocjonalne i problemy, z jakimi borykają się uczniowie.


Bibliografia:
Chodkiewicz J., Talarowska M., Miniszewska J., Nawrocka N. (2020). Raport z pierwszej części badań: Życie w dobie pandemii, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pobrane z: http://psych.uni.lodz.pl/projekt-badawczy-zycie-w-dobie-pandemii/.
Kozdroń A. (2018). Poradnictwo i pomoc dla osób współuzależnionych. W: Szluz B., Szluz A. (red.) Poradnictwo w dyskursie interdyscyplinarnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Kwarantanna NIE izoluje od przemocy!. Fundacja Dajemy dzieciom siłę. Pobrano z: https://fdds.pl/kwarantanna-nie-izoluje-od-przemocy-rusza-nowa-kampania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile-za-drzwiami/;
Markiewicz W., Choroba dobrych żon, „Polityka” 2007. Pobrano z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/klasykipolityki/1777398,1,choroba-dobrych-zon.read.
Statystyki Państwowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pobrano z: http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty/132-statystyki.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku. (2019). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.

Cele

 1. Przybliżenie dorosłym zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwrócenie uwagi na możliwość otrzymania wsparcia merytorycznego, prawnego i psychologicznego w obszarach związanych z uzależnieniem od alkoholu, terapii osób współuzależnionych oraz dzieci, występowania przemocy w rodzinie.
 2. Przybliżenie terminu „współuzależnienie”. Przełamanie wstydliwego tabu związanego z chorobą alkoholową. Zachęcenie dorosłych do podjęcia terapii jako jednego z kluczowych elementów radzenia sobie z problemem alkoholowych partnera/-ki oraz wychodzenia z alkoholizmu.
 3. Zwiększenie oraz promocja roli pedagoga szkolnego jako osoby kluczowej w rozpoznawaniu oraz rozwiązywaniu problemów uczniów – psychicznych, rówieśniczych, rodzinnych (w tym związanych z nadużywaniem alkoholu przez rodzica lub stosowania przemocy domowej).
 4. Promocja wśród młodzieży bezpiecznych zachowań. Edukacja w zakresie odpowiedzialnych wyborów, wskazywanie, że dobrej zabawie nie musi zawsze towarzyszyć alkohol. Rozwijanie umiejętności społecznych, budowania relacji opartych na zaufaniu.
 5. Wsparcie merytoryczne dla profesjonalistów zajmujących się tematyką i zapobieganiem przemocy.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Ulotki profilaktyczne dla dorosłych (2 rodzaje)
 2. Ulotki edukacyjne dla dzieci i młodzieży (2 rodzaje)
 3. Plakaty profilaktyczne dla dorosłych (2 rodzaje) oraz dzieci i młodzieży (jeden rodzaj)
 4. Książka Kompendium wiedzy. Standardy pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Autorzy

Materiały dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pedagoga szkolnego powstały przy współpracy z Gminą Czechowice-Dziedzice (Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom). Materiały o zapobieganiu przemocy przygotowała dla nas mgr Mariola Gosławska.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę materiałów w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Materiały profilaktyczno-edukacyjne dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są sprzedawane w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku oferty dla GKRPA do wyboru mamy:

 1. Cały pakiet – dystrybucja materiałów może objąć: uczniów szkoły podstawowej (400-800 uczniów), 400-800 dorosłych.
 2. Pół pakietu – dystrybucja materiałów może objąć: uczniów szkoły podstawowej (200-400 uczniów), 200-400 dorosłych.
 3. 1/4 pakietu – dystrybucja materiałów może objąć: uczniów szkoły podstawowej (100-200 uczniów), 100-200 dorosłych.
 4. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 5. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć dystrybucją materiałów i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA). Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne.

Jak przesłać formularz zamówienia?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów materiały wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów materiały w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić materiały dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Materiały możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów materiały w sklepie internetowym

Materiały dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu, lub konkretne wydawnictwo. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego wciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023 – regulaminy
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody Konkursy…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2023 roku przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: