Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022

Poniżej prezentujemy ofertę kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2021/22. W 2022 roku kampanii towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”.


Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na rok szkolny 2021/22 została przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Stąd hasło kampanii – „Nie czas na nudę!” – która ma wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami najnowszej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która w wielu samorządach stanowi jeden z elementów uzupełniających lokalny program profilaktyki.

Diagnoza problemu

Zapewne wielu z nas doświadczyło w okresie pandemii zupełnie nowych emocji. Są one bezpośrednio związane z brakiem nauki stacjonarnej, izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Nauczyciele i rodzice posiadają jednak narzędzia, dzięki którym możliwe będzie przekucie ciężkich doświadczeń w coś pozytywnego. Jak odebrać sobie czas pochłonięty przez pandemię? Najpierw należy się pochylić nad obszarami szkód, jakie ona wyrządziła (m.in.: nadszarpnięte umiejętności społeczne, trudności
w obszarach komunikacji i aktywności fizycznej).

Przygotowane materiały postarają się odpowiedzieć na pytania:

 1. Jak wyposażyć dzieci i młodzież w umiejętność kreatywnego myślenia?
 2. Jak śmiało i odważnie ponownie się komunikować – stawić czoła wyzwaniom?
 3. Jak zdrowy tryb życia wpływa na nasze funkcjonowanie?
 4. Jak z uwagą przyjrzeć się własnym doświadczeniom i jak je umiejętnie wykorzystać?
 5. Jak wzmocnić kondycję fizyczną i psychiczną?
 6. Jak opanować lęk?
 7. Jak rozwijać swoje umiejętności społeczne, które zostały zweryfikowane w okresie pandemii?

Cele kampanii

Cele główne:

 1. Budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy.
 2. Wyzwalanie pozytywnych emocji, czyli niwelowanie szkód psychicznych związanych z ograniczeniami nałożonymi w związku z pandemią.
 3. Nabywanie umiejętności zagospodarowania wolnego czasu, promocja aktywnego trybu życia.
 4. Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych) będących wynikiem izolacji społecznej (rówieśniczej).
 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
 6. Edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Cele dodatkowe:

 1. Integracja zespołów klasowych.
 2. Poznawanie swoich uczniów przez nauczycieli.
 3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych.
 4. Kształtowanie zdrowych nawyków życiowych.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy po dwie karty pracy.
 2. Ulotki profilaktyczne dla rodziców/opiekunów (dwa rodzaje)
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne i gadżety

Konkursy

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 organizujemy 3 konkursy:

 1. Nie czas na nudę! – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny); dla przedszkolaków oraz uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej
 2. Zagraj w skoczka – konkurs logiczny (indywidualny); dla uczniów 1-8 klasy szkoły podstawowej
 3. Nie czas na nudę! – konkurs filmowy dla klas i grup świetlicowych

Cele konkursów: integracja zespołów klasowych, wspieranie rozwoju uczniów, rozwijanie pasji i zainteresowań, walka z nudą.

Nagrody: książki, zestawy muzyczne dla uczniów, szachy LEGO i szachy podróżne, zestawy gier planszowych dla świetlic szkolnych!

Autorzy kampanii

Autorami kampanii ZTU 2022 są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest sprzedawana w tzw. pakietach. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii ZTU do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 900 uczniów (300 z klasy I-III SP, 300 z klasy IV-VI SP, 300 z VII-VIII SP), 300 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 450 uczniów (150 z klasy I-III SP, 150 z klasy IV-VI SP, 150 z klasy VII-VIII SP), 150 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Poprosimy Cię wówczas o wypełnienie „Deklaracji uczestnictwa”. W deklaracji należy podać liczbę uczniów, których samorząd/szkoła chce objąć działaniami kampanii. Wówczas zaproponujemy Ci odpowiedni pakiet.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do końca kwietnia 2022

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2022 roku, poinformuj o tym lokalną komisję. Wypełnij „Deklaracji uczestnictwa” i przekaż ją przedstawicielom komisji/pełnomocnikowi ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w gminie. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie, informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów kampanię w sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022″ możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 2-3 dni roboczych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: