Relacje

Zachowaj Trzeźwy Umysł

8 czerwca 2021 w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie (gm. Września) odbyły się warsztaty dziennikarskie zrealizowane przez organizatorów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zmierzyli się w debacie prowadzonej w formule oksfordzkiej z uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. – Młodzi adepci debatowania dyskutowali w pięknym stylu, a tej ciekawej i profesjonalnej dyspucie przysłuchiwała się publiczność. Gośćmi spotkania byli: Małgorzata Marecik z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji UMiG. Uczestnicy debaty wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji – relacjonuje Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Nowatorskim i ciekawym przedsięwzięciem – realizowanym w ramach ZTU – są warsztaty profilaktyczne oparte na metodzie debaty oksfordzkiej oraz nauce krytycznego myślenia. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach uczestniczyli w takich warsztatach 5 i 6 maja 2021 r. – Projekt został skonstruowany tak, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby profilaktyczne, które dostrzegamy, szczególnie w trudnym okresie pandemicznym – mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie kampanię ZTU realizuje od lat, włączając się w konkursy. – Jak co roku prace naszych uczniów zostały zauważone i nagrodzone. Tym razem z biura kampanii nadesłano nagrody dla dziewięciu naszych wychowanków – podkreśla Zofia Frydecka, pedagog szkolny, koordynator kampanii.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Cała społeczność szkolna i przedszkolna Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance przystąpiła do realizacji założeń i zadań kampanii ZTU, koordynowanej w gminie przez Centrum Wspierania Rodziny. – Zadania kampanii zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji, doświadczanie pozytywnej atmosfery pracy. Od 19 kwietnia realizowane są zajęcia z wychowawcami, konkurs literacko-plastyczny i konkursy rodzinne. Mamy nadzieję, że udział w ZTU przyniesie wszystkim nie tylko satysfakcję i radość, ale również pomoże odkryć drogę do SZCZĘŚCIA! – mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Czytaj dalej

Gmina Strzelce Opolskie po raz 14 przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Podczas XXXV Sesji Rady Miejskiej uczniom z Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach, wyróżnionym za przygotowane na kampanijny konkurs prace, nagrody i dyplomy wręczyli za pośrednictwem koordynatora kampanii Joanny Ostrowskiej Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Strzelec Opolskich. Złote certyfikaty otrzymali Burmistrz Tadeusz Goc, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Uzależnień Joanna Hołobut oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– W ramach Kampanii ZTU przyjrzeliśmy się bliżej tematyce SZCZĘŚCIA. Wychowankowie podczas zajęć zastanawiali się, jak sprawić, aby szczęście towarzyszyło nam na co dzień – opowiada Monika Kuś, koordynatorka ZTU w Centrum Usług Społecznych „Świetlica” na ul. Młyńskiej 21A. Dzieci wypełniały karty pracy, w których tworzyły swoją własną Wyspę Szczęścia. Został przeprowadzony też konkurs plastyczny ZTU, a dla ochotników odbył się konkurs krzyżówkowy. Zajęcia cieszyły się wielkim zaangażowaniem ze strony wychowanków!

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach nastąpiło uroczyste rozpoczęcie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W dniu inauguracji przedstawiono założenia kampanii, plan działań, były też gry, zabawy i sportowe zmagania. – Dziękujemy wychowankom za udział i już zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych inicjatywach w ramach tegorocznej kampanii ZTU! – mówi Monika Kuś, koordynatorka ZTU w CUS – Świetlica w Czerwionce-Leszczynach.

Czytaj dalej

Prezydent Bolesławca Piotr Roman wręczył laureatom konkursu ZTU „Wehikuł czasu”, uczniom SP nr 2 w Bolesławcu, przyznane nagrody. Gabriela Wąsik otrzymała nagrodę główną, wyróżnienie przypadło Antoniemu Blatkiewiczowi. W uroczystości udział wzięli rodzice laureatów, wiceprezydent Renata Szewczyk, dyrektor Irena Sikora-Kołodyńska i pedagog Marzanna Janczak z SP nr 2 oraz Danuta Marecka, pełnomocnik prezydenta ds. uzależnień. W ramach kampanii przeszkolonych zostało też 14 nauczycieli z Bolesławca. Wzięli oni udział w kursie internetowym na temat cyberprzemocy i cyberuzależnienia. Miasto Bolesławiec otrzymało Złoty Certyfikat za aktywny udział w ZTU.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– W 2021 roku jako Miasto przyłączyliśmy się do realizacji ogólnopolskiej kampanii „SMART – to znaczy mądrze!”. Kampania uczy dzieci zasad bezpiecznego korzystania z internetu, edukuje też rodziców. Zajęcia przeprowadzono w SP nr 6 w Nowej Soli. Dziękujemy Dyrekcji, Pani Annie Stanisławskiej – koordynatorce kampanii w szkole oraz wszystkim zaangażowanym osobom – mówi Gabriela Juncewicz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Nowej Soli.

Czytaj dalej

10/5656