Rodzina na TAK!

Rodzina na Tak

Poniżej prezentujemy ofertę kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Rodzina na TAK!”.

Założenia teoretyczne

Rodzina jako podstawowa komórka społeczna

Rodzina to pierwsza znana dziecku wspólnota. Niezależnie od tego, czy za tym pojęciem kryje się samotny rodzic z jednym dzieckiem, czy rodzina wielodzietna, właśnie ta grupa społeczna stanowi dla dziecka bazę do przyszłych relacji. Młody człowiek uczy się w niej, jak funkcjonować w relacjach z innymi oraz jaką wartość mogą stanowić dla niego kontakty społeczne. Jednocześnie nabywa kompetencje konieczne do ich poszerzania, niezbędne do dalszego prawidłowego rozwoju.

Budowanie wartościowych relacji

Rodzina, jako grupa ludzi, podlega nie tylko wewnętrznym przemianom, ale też oddziaływaniom czynników zewnętrznych. Budowanie relacji rodzinnych jest zatem procesem zależnym od wielu bodźców: rozwojowych przemian członków rodziny, ich różnic indywidualnych oraz oddziaływań spoza tego kręgu.
Nic dziwnego zatem, że stworzenie i podtrzymanie wartościowych, pozytywnych relacji jest nie lada wyzwaniem dla rodziny. Dlatego bardzo ważne jest, aby wspierać zarówno dzieci, jak i rodziców w rozwoju kompetencji komunikacyjnych i w budowie wzajemnych więzi.

Emocje – wartość czy obciążenie?

Bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu zarówno rodziny, jak i jej poszczególnych członków odgrywają emocje. Każdy człowiek jest wyposażony w ich podobny zestaw, choć różnimy się sposobem okazywania, intensywnością przeżywania, regulacją. Różnice te warunkowane są różnymi czynnikami, spośród których warto wymienić rodzaj temperamentu oraz sposób wychowania i socjalizacji. Między innymi od wychowania i wzorca rodzinnego zależy, jak dorastający człowiek poradzi sobie z emocjami oraz czy będą one dla niego stanowiły pozytywną wartość czy też obciążenie. Z tego powodu warto wspierać dzieci w coraz lepszym rozumieniu i regulowaniu własnych uczuć, a rodziców w lepszym zrozumieniu i wspieraniu emocji dzieci. Od jakości rozwoju kompetencji regulacji emocji zależy pewna część funkcjonowania
młodego człowieka, zarówno w czasie dzieciństwa, jak i później, w dorosłym życiu.

Poczucie własnej wartości jako czynnik chroniący

Innym, ważnym dla obecnego i dalszego funkcjonowania bodźcem jest także poczucie własnej wartości. Jest to zresztą czynnik, który także nie jest oderwany od tematu emocji, wychowania i rodzinnych relacji.
Rodzice (lub inny znaczący opiekunowie) pełnią ważną rolę w jego budowaniu. Od ich akceptacji oraz przewodnictwa w dość dużej mierze zależy, jaki dziecko wykształci stosunek wobec siebie: czy będzie to postawa pełna szacunku, czułości, akceptacji i dbałości, czy też zabarwiona trudnymi emocjami dysfunkcyjna relacja. To właśnie ten czynnik wpłynie na to, w jaki sposób dziecko przejdzie przez dalsze rozwojowe przemiany oraz wyzwania, jakie postawi przed nim życie. Dzieci z mocnym poczuciem
własnej wartości mają łatwiejszą drogę do osiągania spełnienia i samorealizacji w życiu prywatnym i zawodowym. Dlatego tak ważne jest edukowanie rodziców o tym, czym ono jest, jaką pełni rolę
w funkcjonowaniu człowieka oraz jak można pielęgnować jego rozwój u dzieci.

Cele

 1. Ćwiczenie sposobów umiejętnego komunikowania trudności i problemów w środowisku rodzinnym oraz pozarodzinnym.
 2. Wskazanie uczniom roli rodzica i zaufanego dorosłego jako osoby, z którą warto dzielić się swoimi problemami.
 3. Zrozumienie roli i funkcji emocji w naszym życiu oraz ich wpływu na relacje rodzinne i pozarodzinne.
 4. Dostrzeżenie wartości trudnych emocji; jak sprawić, aby nie stanowiły obciążenia.
 5. Zrozumienie, jak wraz z rozwojem i dojrzewaniem zmieniają się potrzeby dziecka w zakresie relacji i komunikacji oraz konsekwencje, jakie z tego wynikają. Wzmocnienie kompetencji komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań.
 6. Edukacja rodziców w zakresie budowania poczucia własnej wartości u dziecka.
 7. Edukacja rodziców w zakresie zmian rozwojowych u dzieci oraz ich wpływu na relacje i więzi rodzinne.

Materiały

W ramach zestawu przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów podzielone na dwie kategorie wiekowe (1-4 klasa SP, 5-8 klasa SP). Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy po trzy karty pracy.
 2. Ulotki profilaktyczne dla rodziców/opiekunów (dwa rodzaje).
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne.
 5. Pamiątkowe dyplomy dla uczniów.
 6. Gadżety na imprezy lokalne: daszki przeciwsłoneczne, balony, baner.
 7. Pamiątkowy certyfikat dla samorządu.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Rodzina na TAK!” jest sprzedawana w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „Rodzina na TAK!” do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 600 uczniów (300 z klasy I-IV SP, 300 z klasy V-VIII SP), 100 rodziców.
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 300 uczniów (150 z klasy I-IV SP, 150 z klasy V-VIII SP), 50 rodziców.
 3. Ćwierć pakietu – kampanią można objąć: 75 uczniów (75 z klasy I-IV SP, 75 z klasy V-VIII SP), 24 rodziców.
 4. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić materiały Rodzina na TAK masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Elektroniczny formularz zamówienia

Wybierz wielkość pakietu.
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Ulica, nr budynku, nr lokalu
Numer telefonu jest nam potrzebny na wypadek konieczności kontaktu. Przekazujemy go również kurierowi, który dostarczy Państwu zamówiony pakiet.
Kliknij tutaj, aby przeczytać regulamin.
W polu możesz wpisać informację dla sprzedawcy, którą uznajesz, za ważną (np. termin wysyłki, sposób pakowania itp.)

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Materiały możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku wybierz, czy interesuje cię cały pakiet lub połowa pakietu, lub konkretne wydawnictwo. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 2-3 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: