Oferty profilaktyczne na nowy rok szkolny 2021/22

Oferty profilaktyczne na nowy rok szkolny 2021/22

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami kampanii oraz programów profilaktycznych na rok szkolny 2021/22.

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Przed uczniami, nauczycielami oraz rodzicami stoi wiele wyzwań, związanych z powrotem do nauczania stacjonarnego. Oprócz wyzwań edukacyjnych i organizacyjnych, społeczność szkolna odczuwa również niepewność, wynikającą z możliwych scenariuszy przebiegu epidemii. Nie wiemy, jak będzie wyglądać „jesienna fala” i jak odbije się na naszym codziennym życiu. To wszystko, jak zgodnie twierdzą specjaliści, ma duży wpływ na zdrowie psychiczne młodego pokolenia.

Przygotowując tegoroczne propozycje kampanii oraz programów profilaktycznych wzięliśmy pod uwagę wszystkie powyższe uwarunkowania. Przyjrzeliśmy się również uważnie problemom, które zostały spotęgowane przez pandemię i są sygnalizowane przez ekspertów oraz całe środowisko szkolne.

W materiałach poruszyliśmy m.in.:

  1. Problem narastającej przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.
  2. Problem sięgania przez młodzież po narkotyki lub dopalacze, jako sposobu złudnego radzenia sobie z problemami.
  3. Temat narastającego uzależnienia uczniów od urządzeń mobilnych, które jest następstwem przedłużającego się zdalnego nauczania.
  4. Temat powrotu uczniów do równowagi emocjonalnej i zadbania o dobrostan psychiczny.

Wszystkie materiały zostały stworzone z myślą o uzupełnieniu działań realizowanych w placówkach oświatowych w ramach szkolnych programów profilaktycznych.

Propozycje profilaktyczne na rok 2021/22

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: