Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów – start badania

Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów – start badania

Informujemy, że 1 września uruchomiliśmy platformę internetową do obsługi Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów 2020, realizowanej w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Badanie będzie przeprowadzane w terminie od 1 września do 30 listopada 2021.

Informacje o badaniu

Miejsce trwania badania: diagnozaztu.pl
Informacje obadaniu: ankietaztu.pl
Uwaga! Badania ankietowego nie można przeprowadzać za pośrednictwem zdalnego nauczania! Badanie może zostać przeprowadzone tylko w obecności nauczyciela w warunkach szkolnych podczas nauczania stacjonarnego.

Zachęcamy, aby nie odkładać udziału w badaniu na ostatnią chwilę. Nie wiemy, jak będzie wyglądać jesienna fala pandemii i jak długo szkoły będą funkcjonować w normalnym trybie nauczania. Termin realizacji badania nie będzie już przedłużany.

HARMONOGRAM BADANIA ANKIETOWEGO

1.09.2021 – start badania
30.11.2021 – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych
Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim
Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021

Uczestnictwo w badaniu

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”` otrzymała w miesiącach październik/listopad 2020 specjalnie wygenerowane hasło. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety: www.diagnozaztu.pl

Hasło oraz login zostało wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie. Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania. Hasła nie można również przekazywać uczestnikom badania (uczniom). Logowania do panelu badawczego dokonuje szkolny koordynator badania przed przystąpieniem uczniów do badania. Szczegóły oraz procedury badania znajdują się w Przewodniku.

W razie braku hasła prosimy o kontakt mailowy: kampaniaztu@gmail.com

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: