Diagnoza – przyśpieszamy wysyłkę raportów lokalnych

Diagnoza – przyśpieszamy wysyłkę raportów lokalnych

W związku ze zmianami organizacyjnymi, wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Powstanie nowej instytucji, zajmującej się w sposób kompleksowy przeciwdziałaniem problemowemu używaniu substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym oraz związane z tym zadania dotyczące przygotowania nowych strategii i planów lokalnych programów profilaktycznych przez samorządy spowodowały, iż otrzymywaliśmy od Państwa wiele próśb o jak najszybsze udostępnienie lokalnych wyników badań Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej, tak aby była możliwość ich wykorzystania podczas prac nad nowymi strategiami.

Przychylając się do Państwa sugestii i opinii postanowiliśmy zmienić nieco harmonogram ukazywania się naszych raportów. W pierwszej kolejności otrzymują Państwo „roboczy” raport lokalny z wynikami badań (diagramy i wykresy) oraz ogólnymi wnioskami dotyczącymi poszczególnych obszarów badania. Mamy nadzieję, że ta zmiana pomoże Państwu w uzupełnieniu przygotowywanych lokalnych strategii działań profilaktycznych.

W drugim etapie opracujemy wyniki badania na próbie ogólnopolskiej, a w ostatnim (zgodnie z wcześniejszym harmonogramem – do końca maja 2022 r.) otrzymają Państwo już końcowe raporty lokalne.


Tegoroczne opracowania wyników badań powstają we współpracy z Wydziałem Socjologii UMCS w Lublinie na mocy podpisanego przez SPiDR oraz UMCS porozumienia.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: