Diagnoza Społeczna Uczniów – terminy publikacji raportów

Diagnoza Społeczna Uczniów – terminy publikacji raportów

Na początku grudnia 2021 zakończyliśmy przyjmowanie ankiet w ramach prowadzonego przez nas badania internetowego pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów. Do badania przystąpiło ponad 30 tys. uczniów.

Adresatami diagnozy są uczniowie 5-8 klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

Diagnoza Społeczna Uczniów jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku.  Otrzymane wyniki porównamy z wynikami uzyskanymi w pierwszym badaniu. W raportach dokonamy analizy porównawczej i wskażemy obszary, w których nastąpiły zmiany.

Poniżej przypominamy terminy publikacji i realizacji raportów:

Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim
Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: