Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21

Diagnoza Społeczna Uczniów 2020/21

[Aktualizacja – 21.05.2021] Informujemy, że 1 września 2021 rozpoczniemy ewaluację badania pn. „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”. Badanie jest prowadzone w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Ważne informacje! Nowy harmonogram

Miejsce trwania badania: diagnozaztu.pl
Informacje o badaniu: ankietaztu.pl
Uwaga! Badania ankietowego nie można przeprowadzać za pośrednictwem zdalnego nauczania! Badanie może zostać przeprowadzone dopiero po powrocie uczniów do szkół. 

AKTUALNY HARMONOGRAM BADANIA ANKIETOWEGO

1.09.2021 – start badania
30.11.2021 – zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych.
Styczeń/luty 2022 – publikacja wyników ogólnopolskich oraz raportów dla dzieci (uczestników badania) w ujęciu ogólnopolskim.
Kwiecień/maj 2022 – generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych do samorządów, które przystąpiły do kampanii ZTU 2021.

Komunikat

Szanowni Państwo!

17 maja br. uruchomiliśmy panel do obsługi badania internetowego pn. „Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów”, realizowanego w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Ze względu na przyjętą metodę badawczą oraz wymogi techniczne można je było rozpocząć  dopiero po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. Tak też się stało. Jeszcze podczas trwania zdalnego nauczania przedstawiliśmy dwa harmonogramy: pierwszy –  zakładający czas badania od kwietnia do czerwca 2021 r., oraz drugi – ustalający termin realizacji od września do listopada 2021 r.

Ze względu na fakt, że uczniowie wrócili do nauki hybrydowej dopiero 17 maja, wystartowaliśmy z badaniem dopiero od tego dnia, umożliwiając jednocześnie jego kontynuację do końca października. Zakładaliśmy, że szkoły skupią się na przebadaniu klas ósmych, które opuszczą mury szkół podstawowych w czerwcu. Nauczyliśmy się jednak, że życie weryfikuje pewne plany, zwłaszcza w czasie pandemii.

Otrzymaliśmy wiele telefonów od szkolnych koordynatorów, z których dowiedzieliśmy się, że przebadanie uczniów w obecnym roku szkolnym jest zadaniem trudnym. Do jego końca pozostał właściwie miesiąc nauki. Przed nami egzaminy ósmoklasistów, które odbędą się pod koniec maja, z terminem dodatkowym wyznaczonym na czerwiec. Nauczyciele są zobowiązani do realizowania podstawy programowej, w szkołach organizowane są również zajęcia edukacyjne z pedagogiem szkolnym. Musimy pamiętać, że do nauki stacjonarnej nie wrócili wszyscy uczniowie, a szkoły funkcjonują w tzw. trybie hybrydowym.

Uwzględniając wszystkie powyższe fakty oraz sugestie szkolnych koordynatorów i przedstawicieli samorządów, postanowiliśmy wrócić do przedstawionego przez nas wcześniejszego harmonogramu badania, zakładającego jego realizację w nowym roku szkolnym 2021/22. Pozwoli to szkołom na spokojne zaplanowanie działań badawczych w placówkach, a my unikniemy błędów metodologicznych czy też dublowania ankiet wypełnianych przez tych samych uczniów. Jesienią zostaną przebadane nowe roczniki klas 5-8 szkół podstawowych.

Serdecznie przepraszamy za zamieszanie związane ze zmianą harmonogramu. Myślę jednak, że zastosowane na tym etapie zmiany są słuszne. Nie chcemy obciążać szkół dodatkowymi obowiązkami w tym burzliwym czasie. Wprowadzone zmiany pomogą Państwu na sprawniejszą i czytelniejszą realizację badania, a nam na rzetelne opracowanie wyników. Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr. Błażejem Dyczewskim na temat zmian w harmonogramie oraz możliwych do uzyskania wyników badań płynących z realizacji diagnozy w Państwa szkołach.

Piotr Adamski
Prezes Zarządu SPiDR
Główny koordynator kampanii ZTU

Zobacz rozmowę o diagnozie

Co to za badanie?

„Społeczna Diagnoza Uczniów” jest to badanie internetowe skierowane do uczniów V-VI oraz VII-VIII klasy szkoły podstawowej. Pytania zawarte w ankiecie podejmują analizę zagadnień społecznych w perspektywie młodzieży. Zagadnienia te odnoszą się do podstawowych problemów życia społecznego i diagnozują młodzież w następujących obszarach: szkoła, rodzina, zdrowie, zwyczaje żywieniowe, przemoc i agresja, granie w gry, korzystanie z Internetu i smartfonu, podstawowe czynności życia codziennego, praca i ekonomia, kapitał społeczny.

„Społeczna Diagnoza Uczniów” jest ewaluacją badania przeprowadzonego w 2018 roku. W badaniu wzięło wówczas udział łącznie 70 185 uczennic i uczniów: 36 947 z klas V-VI oraz 33 238 z klas VII-VIII.

Wpływ epidemii na badania

Tworząc projekt badania w 2017 roku pn. Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów, a później jego ewaluacji (po dwóch latach), nie mogliśmy przewidzieć, że w międzyczasie dotknie nas epidemia. Stanowi to dodatkowe wyzwanie i z punktu badawczego może pokazać, jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie ankietowanych, gdzie dokonały się zmiany i w jakich obszarach. Młodzież oraz pozostała część społeczeństwa musiała w ciągu ostatnich kilku miesięcy znacząco zmienić swoje życie.

Kwarantanna, samoizolacja, zdalne nauczanie, zdalna praca rodziców, ograniczony kontakt „twarzą w twarz”, szerszy dostęp do technologii, zmiana sytuacji materialnej, obawa o zdrowie, zmiana nawyków i aktywności – to tylko część elementów, które mogą wpłynąć na odpowiedzi ankietowanych.

Dane niezbędne do uczestnictwa w badaniu

Każda gmina biorąca udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”` otrzymała w miesiącach październik/listopad 2020 specjalnie wygenerowane hasło. Hasło jest niezbędne, aby zalogować się na platformie do obsługi ankiety: www.diagnozaztu.pl

Hasło oraz login zostało wysłane drogą mailową do osób koordynujących kampanię ZTU w samorządzie (np. pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych/członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Hasło jest przypisane do danej gminy. Może zostać wykorzystane wielokrotnie (dowolna ilość). Hasło należy przekazać placówkom biorącym udział w badaniu (np. dyrektorom szkół). Hasła nie można udostępniać osobom trzecim – niezwiązanym z realizacją badania.

Przewodnik do badania internetowego

Poniżej można pobrać przewodnik dotyczący badania ankietowego oraz wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na udział ucznia w badaniu.

Kontakt

Kontakt w sprawie badania:
Kinga Kaczmarek
Tel: 61 855 33 81
E-mail: akademiapn@gmail.com; kampaniaztu@gmail.com

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizujemy 3 konkursy dla uczniów. Poniżej publikujemy wzory dokumentów – wyrażenia zgody na…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023 – regulaminy
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023 organizowane są trzy konkursy. Przeczytaj także Konkursy ZTU 2023 – wyrażenia zgody Konkursy…

  Czytaj dalej

 • Konkursy ZTU 2023
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2023 roku przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: