ZTU to dla nas ważna kampania!
Sanok, woj. podkarpackie

ZTU to dla nas ważna kampania!
Sanok, woj. podkarpackie

ZTU to dla nas ważna kampania! – Brałyśmy udział w czymś ważnym, co być może w przyszłości uchroni kogoś od sięgnięcia po papierosy – mówią uczennice Gimnazjum nr 4 w Sanoku. – W ramach ZTU promowaliśmy także aktywność fizyczną poprzez projekt „Sportowy styl życia młodych Sanoczan?” – dodaje koordynatorka Iwona Mermer.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł rozpoczęła się w naszej szkole od poinformowania i nawiązania współpracy z nauczycielami i pedagogiem szkolnym w celu nagłośnienia i lepszej skuteczności akcji.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości uczniów i rodziców na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków odurzających oraz promowanie zdrowego stylu życia. Największym jednak atutem kampanii jest wskazanie młodzieży na radość życia i świetną zabawę bez środków odurzających a przede wszystkim podkreślenie wagi wolnego wyboru i jego następstw.

Naczelnym celem tegorocznej kampanii ZTU było zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez kształtowanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym postaw prozdrowotnych oraz rozwijanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Cel osiągano poprzez różnorodne działania profilaktyczne.

Realizując cele kampanii, skupiono się na tym, aby zachęcić uczniów do szukania aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego. Na wstępie podaliśmy podstawowe informacje na temat kampanii młodzieży i rodzicom, przeprowadzone zostały pogadanki profilaktyczne o zdrowym stylu życia oraz potrzebie aktywności sportowej. Uczniowie wykonali gazetki ścienne na korytarzach szkolnych o tematyce prozdrowotnej. Wszyscy uczniowie klas drugich wzięli udział w badaniu ankietowym Młodzi i substancji psychoaktywne.

Ważnym aspektem poszukiwania zdrowego stylu życia była realizacja zagadnień i projektów edukacyjnych zarówno w czasie zajęć edukacyjnych, jak i zajęć pozalekcyjnych.

„Sportowy styl życia młodych sanoczan?” to tytuł projektu, który był realizowany przez grupę uczniów klas drugich, działających pod opieką nauczyciela geografii p. Iwony Mermer. Trzech uczniów biorących udział w projekcie uprawia właśnie tę dyscyplinę w sanockim klubie hokejowym. Uczniowie ciekawi byli w jakim stopniu młodzież naszego miasta jest zaangażowana w uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Główne zagadnienie to – jak dzieci i młodzież spędzają wolny czas? Sprawdzano w jak stopniu ten czas jest przeznaczony na aktywność sportową. Pytania kluczowe to: jaka dyscyplina sportu jest najbardziej popularna wśród młodych? Co ich motywuje do aktywności fizycznej? Czy chętniej wybierają sporty grupowe czy indywidualne? Z jaką częstotliwością ćwiczą sprawność ruchową? Jakie obiekty sportowe cieszą się w Sanoku dużą popularnością? Co młodzi sądzą o atrakcyjności imprez sportowych organizowanych w naszym mieście? Jakie mają propozycje, aby tę aktywność podnieść.

Projekt składał się z kilku etapów. Najpierw skonstruowano ankietę. Następnie przeprowadzono badanie socjometryczne wśród uczniów naszego gimnazjum oraz jednej ze szkół średnich. Kolejnym etapem było podliczenie wyników ankiet i przedstawienie ich w formie wykresów. Następnie stworzono prezentację multimedialną obrazującą: definicję aktywności fizycznej, wyniki badania ankietowego, korzyści płynące z aktywności fizycznej, piramidę sprawności fizycznej przeznaczoną dla młodzieży.

Uczniowie podzielili się swoja pasją z innymi uczniami naszego gimnazjum. Zdjęcia z treningów, meczy oraz krótkie filmiki z przebiegu treningów letnich uatrakcyjniły cały pokaz. Niespodzianką okazał się film nagrany przez uczniów – wywiad z trenerem juniorów p. Wojciechem Milanem dwukrotnym Mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Polski w hokeju na lodzie.

Prezentacja projektu miała miejsce na forum społeczności naszego gimnazjum (dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele oraz uczniowie). Na podsumowanie uczniowie rozdali ulotki promujące zdrowy aktywny styl życia.

W ramach kampanii inna grupa uczniów naszej szkoły pod przewodnictwem nauczyciela biologii Wojciecha Stawarczyka wykonały projekt edukacyjny pt. „Jak palenie papierosów wpływa na życie i zdrowie człowieka”. Celem przedsięwzięcia było przestrzeżenie młodych ludzi i ukazanie im, jak dotkliwe są skutki palenia papierosów. Zarówno uczennice realizujące projekt, jak i jego odbiorcy (społeczność uczniów, nauczyciele-wychowawcy, dyrekcja) pogłębili swoją wiedzę na temat raka płuc, składu papierosów, a przede wszystkim nikotyny, która działa tak uzależniająco jak nikotyna czy heroina.

Dziewczyny tak podsumowały ten projekt: – Brałyśmy udział w czymś ważnym, co być może w przyszłości uchroni kogoś z obecnych na prezentacji od sięgnięcia po papierosy.

Autorka: Iwona Mermer, koordynatorka ZTU

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015

Odpowiedzialny Kierowca 2015

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: