Szósta edycja w mieście
Lublin, woj. lubelskie

Szósta edycja w mieście
Lublin, woj. lubelskie

Lublin już po raz szósty uczestniczył w realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł i po raz szósty uczniowie znaleźli się w gronie laureatów konkursów organizowanych w ramach tej kampanii.

Projekt ten z każdym rokiem staje się trwalszym elementem działań profilaktycznych w Lublinie. Konkursy przeprowadzone w ramach akcji są atrakcyjnym sposobem na przekazywanie dzieciom i młodzieży idei zdrowego i bezpiecznego stylu życia. W bieżącym roku akcja realizowana była w 28 szkołach podstawowych i 14 gimnazjach na terenie miasta Lublin.

We wszystkich szkołach nauczyciele lub pedagodzy szkolni przeprowadzili zajęcia edukacyjne, wykorzystując ulotki i materiały dotyczące uzależnień rozpowszechnione w ramach „ZTU. Przeprowadzono również pogadanki z rodzicami dotyczące profilaktyki uzależnień. Uczniowie lubelskich szkół wzięli udział we wszystkich konkursach organizowanych w ramach kampanii. Ponadto odbyło się wiele imprez sportowych.

W Szkole Podstawowej nr 23 pod hasłem „Unikaj zagrożeń – baw się bezpiecznie odbyła się impreza sportowa „II Igrzyska Kalinowszczyzny. Ponadto zorganizowano spotkanie dla uczniów klas I-III z trenerem tenisa stołowego przygotowujące do udziału w konkursie „Ping?Pong!- eliminacji klasowych. Podczas spotkania zaprezentowano uczniom sylwetkę Natalii Partyki, zapoznano z historią tej dyscypliny sportowej, zasadami obowiązujących podczas gry. Odbył się także pokaz gry tenisa stołowego przygotowany przez uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 34 w klasach IV-VI wychowawcy przeprowadzili zajęcia edukacyjno-profilaktyczne pt. „Przygoda z trzeźwym umysłem dotyczące przekazywania dzieciom informacji na temat osiągania nowych celów, planowania, wytyczania kierunków własnego rozwoju. Reprezentacja szkoły – 24 uczniów wzięła udział w Miniolimpiadzie Sportowej zorganizowanej w SP nr 30. W ramach tego przedsięwzięcia odbył się konkurs na znak promujący trzeźwy i zdrowy styl życia.

W Szkole Podstawowej nr 40 uczniowie przygotowali dwa przedstawienia o tematyce profilaktycznej, zorganizowano również pokazy gimnastyczne, zawody sportowe.

W Szkole Podstawowej nr 39 w Zespole Szkół nr 8 opracowano ulotki dotyczące skutków spożywania alkoholu i mechanizmów, które powodują sięganie po alkohol. Przekazano opracowane przez uczniów ulotki, dotyczące szkodliwości picia alkoholu wraz z prośbą o niesprzedawanie go nieletnim, właścicielom pobliskich sklepów. Zorganizowano również spotkanie z jednostką zastępu Straży Pożarnej w Lublinie, podczas którego zaprezentowano pokazy i ćwiczenia w nawiązaniu do bezpiecznego spędzania czasu wolnego w okresie wakacyjnym.

W Szkole Podstawowej nr 46 odbyły się zajęcia „Bezpieczne i radosne spędzanie wolnego czasu. Uczniowie przygotowali plakaty, przypominające o zasadach bezpiecznej zabawy, które zostały wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Uczniowie tej szkoły rozegrali też turniej między-klasowy w tenisie stołowym.

W Szkole Podstawowej nr 14 zorganizowano spotkanie uczniów klas V-VI z policjantem pt. „Agresji mówimy nie oraz wystawę plakatów o tematyce profilaktycznej, a także rozegrano turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 10 działania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia znalazły się w planach wychowawczych poszczególnych klas i realizowane są na bieżąco poprzez zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego. Organizowanie wystaw, zawodów i rozgrywek sportowych poszczególnych klas sprzyjały promocji zdrowego stylu życia. Tematykę aktywnego spędzania wolnego czasu, wolnego od nałogów, podejmują także nauczyciele prowadzący w szkole koła zainteresowań – teatralne, plastyczne, wokalne. Poprzez umożliwianie realizacji dzieciom ich pasji nauczyciele wskazują im jak zagospodarowywać swój czas, aby nie było w nim miejsca na nudę, a tym samych przestrzegają przed szukaniem niepożądanych atrakcji w postaci nałogów.

W szkole zorganizowano konkurs fotograficzny ,,Przyroda wokół nas, który miał na celu rozbudzić ciekawość i chęć przeżycia wielu przyrodniczych przygód w czasie licznych obserwacji przyrody. Tematem konkursu literacko-plastycznego ,,O pióro Henryka Sienkiewicza było napisanie opowiadania zainspirowanego życiem i twórczością Noblisty. Uczniowie w swoich pracach opisywali wymyśloną historię, w której podróżowali z Henrykiem Sienkiewiczem do egzotycznych miejsc. Zorganizowano również imprezę sportową, która miała na celu promowanie zdrowego stylu życia i stosowania zasady fair play w różnych sytuacjach życiowych oraz wyzwolenie u uczestników zabawy wielu radosnych spontanicznych zachowań w czasie gier i zabaw ukazując im tym samym jak wiele pomysłów buduje radosne wartościowe życie.

W Szkole Podstawowej nr 38 uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych „Dlaczego ludzie sięgają po używki? – podczas, których mieli okazję do ćwiczenia trudnej sztuki odmawiania, podawali przyczyny i skutki nałogów, propozycje dotyczące wartościowego wykorzystania czasu wolnego przez młodzież. Uczniowie klas I-III doskonalili swoją sprawność fizyczną podczas przygotowywania się do udziału w II Miniolimpiadzie Szkół Podstawowych. Przeprowadzono również cykl zajęć profilaktyki alkoholowej oraz szkolny etap konkursu na logo promujące hasło „Zdrowy, trzeźwy styl życia.

W Gimnazjum nr 15 zorganizowano międzyklasowe rozgrywki sportowe z piłki nożnej oraz turniej dla uczniów niepełnosprawnych pod hasłem „I TY POTRAFISZ. Ponadto młodzież wykonała gazetki tematyczne promujące zdrowy styl życia.

W Gimnazjum nr 16 zorganizowano sportowe zajęcia pozalekcyjne, szkolny Dzień Sportu, w którym do uprawiania sportu włączyła się cała społeczność szkoły oraz imprezę sportowo-integracyjną dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum, promującą zdrową rywalizację i inne postawy prospołeczne. Celem wszystkich działań profilaktycznych realizowanych w szkole jest kształtowanie właściwych postaw, propagowanie zdrowego stylu życia, pokazywanie wzorców pozytywnych zachowań społecznych wobec zagrożeń współczesnych młodzieży.

Wszystkim laureatom konkursów indywidualnych wręczono nagrody wraz z dyplomami. Uroczystość odbyła się w 16 października w Trybunale Koronnym w Lublinie. Oprócz nagród ufundowanych przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych zostały wręczone również nagrody Prezydenta Miasta Lublin (odtwarzacze Mp4) zakupione ze środków finansowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Katarzyna RaczyńskaKierownik Referatu ds. rozwiązywania problemów uzależnień Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin

Wioletta WziątekKoordynator Kampanii „ZTU w Lublinie

 

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: