Ambasadorowie zdrowia
Oleszyce, woj. podkarpackie

Ambasadorowie zdrowia
Oleszyce, woj. podkarpackie

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach zorganizowała w ramach ZTU – warsztaty profilaktyczne – Terapia sztuką pod nazwą „Jestem ambasadorem zdrowego stylu życia.

Zajęcia warsztatowe prowadzone przez siostrę zakonną Janę oraz członków komisji; Marię Balicką, Danutę Siryk, Julię Skiba i Henryka Król odbyły się 2, 4 i 9 czerwca, w wymiarze 12 godzin. Uczestniczyła w nich młodzież gimnazjalna, tematyka warsztatów ogniskowała wokół zagadnień sztuki i teatru, a główne cele dotyczyły przeciwdziałania całemu spektrum zachowań problemowych.

Tematyka pierwszego seminarium ukazywała destrukcyjny wpływ środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości oraz rozwój psychofizyczny człowieka. Młodzież poprzez różne formy teatralne wyrażała swój stosunek do palenia tytoniu – szkodliwość dla zdrowia, urody, higieny oddechu i jamy ustnej, mody na palenie oraz na niepalenie itp. , tą sama problematykę wyrażali w formach plastycznych.

Drugie seminarium to wskazanie podstawowych technik twórczych myślenia w rozwiązywaniu problemów wynikających z zachowań patologicznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Dokonano próby obalenia mitów dotyczących narkotyków i alkoholu.

Kolejne spotkanie warsztatowe ukazało przykłady zachowań agresywnych jako niedojrzały sposób radzenia sobie z emocjami. Dostarczyło wiedzy o znaczeniu zachowań asertywnych wobec zjawisk patologicznych.

Treści warsztatów wyposażyły młodych ludzi w wiedzę na temat radzenia sobie z problemami, nauczyły asertywności, dowartościowały osobowościowo i wpłynęły na rozwój kratywności myślenia i działania. Młodziez bardzo aktywnie i chętnie uczestniczyła w zajęciach, które każdym razem przedłużali, by w tej wspaniałej atmosferze pozostać jak najdłużej. Kiedy wracali do swoich srodowisk dzielili się swoją wiedza, spostrzeżeniami i zdobytym doświadczeniem z rówieśnikami.

W ramach „ZTU zorganizowano również dużą imprezę dla mieszkańców miasta i gminy. 21 czerwca M-GKRPA przygotowała i zorganizowała piknik rodzinny dla wszystkich. Piknik Całe rodziny czerpały korzyść ze wspólnie spędzonego czasu trzeźwo, bezpiecznie, zdrowo i aktywnie. Dzieci z przedszkola oraz świetlic wiejskich prezentowały swój dorobek artystyczny. Były to inscenizacje bajek, wesołe monologi , wiersze, piosenki, żartobliwe skecze, zagadki , piosenki , układy taneczne itp. Swoimi występami sprawili wszystkim wiele radości.

Dzieci bardzo licznie uczestniczyły w plenerze plastycznym „Chcę żeby tak było … – rysowały i malowały świat swoich dzieciecych marzeń. Uczestnicy warszatów teatralnych prezentowali swój dorobek zarówno teatralny jak i swoje prace plastyczne, które czasem w swoich obrazach i tekstach budziły przerażnie; jak straszny bywa świat dziecka w rodzinie dotkniętej problemem alkoholu, przemocy, nie wydolnej wychowawczo.

Bardzo wiele osób wzieło udział w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Fanty na loterię dostarczyła młodziez uczestniczaca w warsztatach, członkowie GKRPA, nauczyciele, członkowie zarzadu Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Oleszyckiej a zebrane pieniądze zostały przeznaczone na słodkie niespodzianki dla dzieci.

Swoją sprawnośc fizyczną sprawdzali w licznych konkurencjach sztafet sportowych, skakali w workach, biegali ze skakanką , rzucali do kosza, przenosili rózne przedmioty na odległośc. Radość dzieci i ich rodziców była ogromna. We wszystkich konkurencjach mimo rywalizacji nie było wygranych ani przegranych każde dziecko zostało nagrodzone batonikiem ufundowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej oraz Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach.

Osoby posiadające zdolności manualne mogły się sprawdzić w konkurencji origami pn. kapelusz włóczykija, maluchy wykonywały papierowe kapelusze a starsze rodzeństwo lub rodzice udzielali fachowych wskazówek by kapelusz utrzymał się na głowie.

Podczas trwania pikniku wszystkim towarzyszyła orkiestra, która przygrywała do tańca i zabawy w przerwach pomiedzy kolejnymi punktami programu. Zainteresowani mogli skorzystać z porady lub konsultacji specjalisty terapii uzaleznień, wszyscy dorośli uczestnicy pikniku otrzymali ulotki z zakresu profilaktyki uzaleznień. Natomiast najmłodsi uczestnicy pikniku zostali obdarowani słodkimi upominkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Oleszyckiej.

 

Dodaj komentarz

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: