Debata oksfordzka z kampanią ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Debata oksfordzka z kampanią ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance zmierzyli się w debacie prowadzonej w formule oksfordzkiej z uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. – Młodzi adepci debatowania dyskutowali w pięknym stylu, a tej ciekawej i profesjonalnej dyspucie przysłuchiwała się publiczność. Gośćmi spotkania byli: Małgorzata Marecik z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji UMiG. Uczestnicy debaty wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji – relacjonuje Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

19 maja 2021 na pewno zapisze się w kalendarzu ważnych wydarzeń szkolnych i środowiskowych. Przeprowadzona w tym dniu debata oksfordzka nt. „Duża popularność youtuberów takich, jak Ekipa wśród młodych osób – przynosi więcej szkód niż pożytku” była finałowym wydarzeniem projektu profilaktycznego realizowanego w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w działania której uczniowie obu szkół są mocno zaangażowani. Jest to nowatorski projekt, który promując właściwe postawy i rozwijając nowy kierunek działań profilaktycznych w naszej gminie, jednocześnie rozwija potencjał dzieci i młodzieży.

Realizując założenia kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, uczniowie mogli doskonalić swoje kompetencje dotyczącej kulturalnej dyskusji, odwagi i umiejętności wypowiadania własnego zdania, szacunku dla rozmówcy, krytycznego myślenia, radzenia sobie z tremą i stresem, współpracy w grupie.

Realizacja projektu, w tym debaty oksfordzkiej, możliwa była dzięki współpracy i zaangażowaniu organizatorów: p. Małgorzaty Kopeć – kierownika Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie i Koordynatora Kampanii ZTU na terenie naszej gminy, p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance (pomysłodawcy projektu) oraz p. Elwiry Biel – dyrektora SP im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach. Ścisła współpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (współorganizatorem Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich) zaowocowała wspaniałym spotkaniem.

W szranki debatowania stanęły dwie 4-osobowe drużyny. Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance reprezentowali: Dorota Dubin, Julia Szczudło, Piotr Dąbrowski i Jakub Skrzypoń. Uczniowie przygotowywali się do debaty pod kierunkiem nauczycieli – p. Joanny Pukło i p. Kamilli Jaśnikowskiej-Toboły. Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach reprezentowali: Antonina Pasierbek, Amelia Torba, Oliwia Nogawka i Mikołaj Knapik. Opiekę merytoryczną i pedagogiczną nad drużyną z Jaśkowic sprawowała p. Katarzyna Brzeska oraz p. Mariola Wrzoszczyk. Nad prawidłowym przebiegiem, formą i strukturą spotkania czuwał marszałek debaty i wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców – pan Jakub Kozłowski, a głównym sędzią debaty był p. Krzysztof Buła – prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Młodzi debatanci nie tylko podjęli trudne wyzwanie, ale wykazali wysoki poziom przygotowania, zaprezentowali kulturę i kunszt sztuki argumentacji z jednoczesnym poszanowaniem oponentów, wspaniale podejmowali polemikę reagując adekwatnie do pojawiających się w dyskusji argumentów. Było to niezwykle ciekawe dla wszystkich wydarzenie i przeżycie. Dwie drużyny zmierzyły się w dyskusji nad postawioną tezą – drużyna propozycji (SP Jaśkowice), która w debacie broniła tezy, i opozycji (ZPO Kopanka), która starała się tezę obalić. Poziom spotkania był tak wysoki i wyrównany, że sędzia podjął decyzję o wyniku remisowym.

Młodzi adepci debatowania dyskutowali w pięknym stylu, a tej ciekawej i profesjonalnej dyspucie przysłuchiwała się publiczność. Gośćmi spotkania byli: p. Małgorzata Marecik z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. Norbert Rzepisko – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, p. Witold Grabiec – Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina oraz p. Marek Marzec – kierownik Wydziału Edukacji UMiG. Każdy z zaproszonych gości był pod dużym wrażeniem umiejętności uczniów. Pan Norbert Rzepisko w serdecznych słowach skierowanych do uczestników debaty wyraził swój podziw i uznanie podkreślając znaczenie nabywanych przez młodzież umiejętności. Pan Burmistrz wskazał na wartość debat, które poszerzają horyzonty przyszłych liderów, pokazując wiele perspektyw patrzenia na pozornie oczywiste tematy. Swe uznanie wyrazili także pan Witold Grabiec oraz pan Marek Marzec – odnoszący się w swych wypowiedziach do wysokiego poziomu debaty oraz do wartości profilaktycznych promowanych przez młodzież.

Gratulacje i podziękowanie organizatorom i uczestnikom złożyła pani Małgorzata Marecik z MKO w Krakowie, która podkreśliła niezwykłą dojrzałość i wnikliwość uczniów przejawiającą się w doborze argumentów i kontrargumentów, ich wysokie kompetencje oraz trud włożony w przygotowanie wydarzenia.

Uczestnicy debaty usłyszeli wiele słów uznania i podziękowania od p. Małgorzaty Kopeć, p. Elwiry Biel – dyrektora SP w Jaśkowicach oraz p. Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance. Pięknie i godnie zaprezentowali siebie i swoje szkoły. Wraz z gratulacjami wszyscy uczestnicy otrzymali cenne upominki, sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz życzenia dalszych sukcesów w podejmowaniu kolejnych zadań i wyzwań.

Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance

Autor: Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: