Nowatorskie warsztaty profilaktyczne!
Skawina, woj. małopolskie

Nowatorskie warsztaty profilaktyczne!
Skawina, woj. małopolskie

Nowatorskim i ciekawym przedsięwzięciem – realizowanym w ramach ZTU – są warsztaty profilaktyczne oparte na metodzie debaty oksfordzkiej oraz nauce krytycznego myślenia. Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach uczestniczyli w takich warsztatach 5 i 6 maja 2021 r. – Projekt został skonstruowany tak, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby profilaktyczne, które dostrzegamy, szczególnie w trudnym okresie pandemicznym – mówi Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie.

Podczas pierwszego spotkania – wykładu – uczniowie poznali podstawy debaty oksfordzkiej, metod budowania argumentacji, obrony swoich racji, a także radzenia sobie ze stresem. Kolejnym etapem projektu były zajęcia warsztatowe oparte na wykorzystaniu przekazanych podczas wykładu informacji i technik w praktyce. Ćwiczenia i zadania dotyczyły zagadnień związanych z działaniami profilaktycznymi takimi, jak:

Zagrożenia i wyzwania płynące z pandemii COVID-19, szczególnie w kontekście nauki zdalnej.

  • Profilaktyka uzależnień.
  • Bezpieczeństwo w Internecie.
  • Zagrożenia i szanse płynące z utworów kultury masowej.

Zwieńczeniem projektu będzie debata pokazowa w formule oksfordzkiej. Naprzeciwko siebie staną drużyny reprezentujące obie szkoły biorące udział w projekcie. Sama debata będzie dotyczyła zagadnień związanych z kampanią „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której głównym motywem przewodnim w tym roku jest wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji pandemicznej.

Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance
Zespół Placówek Oświatowych w Kopance
Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie

Realizacja projektu to piękna współpraca kilku podmiotów mocno zaangażowanych w działania profilaktyczne Centrum Wspierania Rodziny i Koordynatora kampanii ZTU na ternie gminy Skawina Małgorzaty Kopeć, Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance i pomysłodawcy projektu, Elwiry Biel – dyrektora SP w Jaśkowicach i współorganizatora projektu oraz trenerów Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Projekt wspierany jest przez Centrum Wspierania Rodziny w ramach realizacji Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 r.


Źródło: ZPO w Kopance/ CWR
Autor: Małgorzata Kopeć, Kierownik Centrum Wspierania Rodziny

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: