Wyrażenia zgody w konkursach ZTU 2021

Wyrażenia zgody w konkursach ZTU 2021

Chcąc wziąć udział w naszych kampanijnych konkursach, do nadesłanej pracy należy dołączyć wyrażenie zgody rodzica/opiekuna. Poniżej publikujemy wzór takiego pisma. Zgodę można utworzyć również samodzielnie.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021 organizowane są dwa konkursy:

  1. Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie – konkurs plastyczno-literacki (indywidualny)
  2. Rozwiąż krzyżówkę – konkurs krzyżówkowy (indywidualny)

Przysyłając pracę konkursową należy dołączyć do niej wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych uczestnika. Z wyrażeniu zgody powinna się również znajdować informacja o zapoznaniu się z regulaminem konkursowym.

Dane uczestnika (dziecka) są przetwarzane tylko w celach konkursowych tj.:

  • publikacja danych dziecka w przypadku wygranej na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych organizatora konkursu (nazwa samorządu, nazwa szkoły, przyznana nagroda).
  • przekazanie informacji i danych dziecka wraz z nagrodą do organu prowadzącego (np. Urząd Miast lub Gminy, szkoła, dom kultury, biblioteka). Wyżej wymienione organy przekazują zdobyte nagrody w imieniu organizatora.

Poniżej publikujemy gotowe wyrażenia zgody. Wyrażenie zgody można również skonstruować samodzielnie.KLIKNIJ I POBIERZ WYRAŻENIE ZGODY - KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI (PDF)KLIKNIJ I POBIERZ WYRAŻENIE ZGODY - KONKURS KRZYŻÓWKOWY (PDF)

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: