W ZTU działamy, edukujemy, pomagamy!
Pyskowice, woj. śląskie

W ZTU działamy, edukujemy, pomagamy!
Pyskowice, woj. śląskie

W ramach kampanii ZTU 2018 w Pyskowicach przeprowadzono zawody sportowe, rajdy, wycieczki rowerowe i konkursy, podczas których wykorzystano materiały i gadżety związane z ZTU. Uczniowie włączyli się również w zbiórkę karmy i zabawek dla schroniska oraz zbiórkę makulatury. W kampanijne inicjatywy zaangażowali się także nauczyciele i rodzice. Przedsięwzięcie w gminie koordynowała Justyna Fijołek-Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Podobnie jak latach ubiegłych tak i w tym roku pyskowicki samorząd włączył się w ogólnopolską kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W kampanii wzięły udział szkoły podstawowe. Z ramienia samorządu kampanią koordynowała Justyna Fijołek- Ziobrowska – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. Koordynatorami w poszczególnych szkołach byli pedagodzy i psychologowie szkolni: Joanna Bachul i Marzena Gudysiak ze Szkoły Podstawowej nr 4, Iwona Wochnik i Wioleta Dąbrowicz ze Szkoły Podstawowej nr 6, Katarzyna Dajcier-Klimala i Katarzyna Iwanicka ze Szkoły Podstawowej nr 3, Jolanta Mazur i Marta Ruta ze Szkoły Podstawowej nr 5.

Do akcji zaangażowani zostali również nauczyciele i rodzice.

Kampania ZTU została rozpropagowana wśród dzieci i młodzieży poprzez rozwieszenie w szkołach plakatów, gazetek profilaktycznych zachęcających do wzięcia udziału w kampanii.

W ramach ZTU przeprowadzono zawody sportowe, rajdy, wycieczki rowerowe, konkursy: plastyczny, literacki, fotograficzny, podczas których wykorzystano materiały i gadżety związane z akcją.

Ponadto w ramach kampanii zorganizowano Bieg Wiosny i Bieg Jesieni. W biegach wzięły udział dzieci, młodzież oraz dorośli. W sumie 780 biegaczy. W imprezie wzięli udział także miłośnicy marszu z kijkami – Nordic Walking. Trasa biegu liczyła od 100 do 3200m (w zależności od wieku uczestnika). Wszyscy uczestnicy Biegu Wiosny i Jesieni otrzymali koszulki promujące kampanię ZTU.

Na lekcjach przeprowadzono z uczniami zajęcia tematyczne dotyczące budowania poczucia własnej wartości i oceny swoich mocnych stron. Dzieci dowiedziały się na nich czym jest samoocena i jaki ma wpływ na ich rozwój i kształtowanie osobowości. Przeprowadzono cykl zajęć edukacyjno-profilaktycznych „Jaki jestem, jaka jestem?”, „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”, „Poznaj siłę pozytywnego myślenia”, „Akceptuję samego siebie”, „Najtrudniej poznać samego siebie”, „Pomagając innym staję się wyjątkowy”. Na zajęciach lekcyjnych przeprowadzano zbiórkę karmy i zabawek dla schroniska oraz zbiórkę makulatury na misje – budowa studni w Sudanie.

Podczas zebrań szkolnych z rodzicami wychowawcy poruszali problematykę kształtowania poczucia wartości u dziecka. Rodzicom przekazane zostały ulotki „Poczucie własnej wartości kluczem do szczęścia”, „Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?”.

Uświadamiano rodziców o konieczności nauczenia swoich dzieci umiejętności odmawiania, podejmowania rozważnych decyzji, wiary we własne możliwości, pokazania dzieciom sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu i radości wynikającej z realizacji wspólnych planów. Rodziców pouczano na czym powinna polegać właściwa postawa rodzicielska, aby relacje były optymalne, a dziecko osiągnęło pełnię rozwoju. Jak ważna jest w tych procesach samoocena i realna ocena własnych możliwości.

Autor: Bożena Kikut, Urząd Miejski w Pyskowicach

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

  • Nowe oferty wiosna-lato 2024
    Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami profilaktycznymi, które przygotowaliśmy na okres wiosenno-letni.
  • Konkurs fotograficzny – wysyłka nagród
    Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.
  • Konkurs fotograficzny – wyniki
    Poniżej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego pn. “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który został zorganizowany w ramach kampanii ZTU 2023.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: