Rok dobrych działań z ZTU!
Maszewo, woj. lubuskie

Rok dobrych działań z ZTU!
Maszewo, woj. lubuskie

W Szkole Podstawowej w Gęstowicach ZTU realizowano na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach plastycznych i świetlicy. Odbywały się rozmowy, ćwiczenia utrwalające pozytywne myślenie, a także warsztaty i teatrzyki. – Szkoła jest miejscem, które pobudza ucznia do podejmowania twórczej działalności i aktywności. Uczeń na tle klasy poznaje swoje mocne i słabe strony, wyzbywa się lęku, wzmacnia pewność siebie, buduje zaufanie i rozwija siły twórcze – opowiada Marta Chilimończyk, koordynatorka ZTU.

„Człowiek jest wart tyle, ile uczyni dobrego”

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w roku 2018 przebiegała pod hasłem: „Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję”.

To, jacy jesteśmy, zależy od naszej osobowości. Osobowość kształtowana jest przez całe życie, szczególnie w okresie dzieciństwa i młodości. Kształtuje się poprzez doświadczenia, kontakty z osobami znaczącymi. Wartości, którymi kierujemy się w życiu, kształtują się w wyniku nabywanych doświadczeń, wpajanych przez rodziców, przyjaciół i środowisko. Są związane z naszą tożsamością i tworzą fundamentalne zasady, według których żyjemy. Najbardziej trwałe i wpływowe wartości to te, które zostały przez nas wybrane i przyjęte ze świadomością konsekwencji. Człowiek poznaje siebie wtedy, gdy ma kontakt z innymi ludźmi i ich poglądami.

Ważną rolę pełni szkoła. Jest miejscem, które pobudza ucznia do podejmowania twórczej działalności i aktywności. Uczeń na tle klasy poznaje swoje mocne i słabe strony, wyzbywa się lęku, wzmacnia pewność siebie, buduje zaufanie, rozwija siły twórcze, budzi w sobie zapał i entuzjazm, pozyskuje poparcie innych, myśli pozytywnie i realizuje swoje marzenia.

Dla wielu młodych ludzi mądrą przygodą może być wolontariat lub zwyczajne zaoferowanie komuś pomocy. Jest to szansa na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, poznawania samego siebie, uczenia się wrażliwości, wzajemnej życzliwości – przez to młody człowiek staje się pewny, lepszy i bardziej dorosły. Uczeń mierząc się z przeszkodą i pokonując ja dąży samodoskonalenia.

PRZEBIEG REALIZACJI KAMPANII

I. KWIECIEŃ 2018r.

1.Apel szkolny.

Uczniowie zostali poinformowani o uczestnictwie szkoły w kampanii. Koordynator zachęcała uczniów do czynnego i efektywnego udziału, przypomniała uczniom osiągnięcia z lat poprzednich i przedstawiła nowy plan na 2018rok.

2.Dokładne informacje związane z kampanią zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zebraniu rodziców.

3.Wychowawcy klas otrzymali pomoce w postaci scenariuszy zajęć, broszur i plakatów.

II. MAJ-CZERWIEC-WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2018r.

Na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach plastycznych i świetlicy odbywały się rozmowy, dyskusje, ćwiczenia utrwalające pozytywne myślenie, warsztaty, teatrzyki na następujące tematy:

1. W klasach 0-III

a) „Lubię siebie, bo jestem wyjątkowy”.

(mocne strony, w jakich rzeczach jestem bardzo dobry, w czym wyjątkowy, cechy zwycięzcy).

b) „Jaki jestem, jaka jestem”

(moje dobre i złe strony, wady i zalety, co czyni nas lepszymi, dbam o dobre strony i zalety własne oraz otaczających nas osób).

2. W klasach IV- V

a) „Poznaję siłę pozytywnego myślenia”

(dostrzegam w każdym wydarzeniu dobre strony, koncentruje się na pozytywnych skutkach działań własnych i innych ludzi, biorę przykład z lepszych od siebie, wierzę w swoje możliwości, mówię o pozytywnych cechach osób bliskich i zdarzeń).

b) „Pomagając innym, staję się lepszym”

(wolontariat, codzienne zaoferowanie komuś pomocy, dobre cechy człowieka)

3.W klasach VI-VIII

a) „Najtrudniej poznać samego siebie”

(postawa wobec samego siebie, samoocena – jaki jestem, jaki chciałbym być, samoakceptacja – czy lubię samego siebie, zaspokojenie własnych potrzeb, życie zgodne z samym sobą, wyrażam siebie bez krzywdzenia innych)

b) „Akceptuję siebie”

(co lubię w sobie, co inni lubią we mnie, akceptuję swoje ograniczenia, stawiam sobie realne cele, poznaję własne potrzeby, nie zapominam o innych)

4. Odkrywamy mocne strony dotyczące klasy, mój wkład w dobre imię klasy

a) rozgrywki sportowe między klasami

b) „Dni ze zdrową żywnością” (zdjęcia na stronie szkoły: spgestowice.szkolnastrona.pl)

c) przedstawienia profilaktyczne dla uczniów i rodziców

d) dzieci wykazujące się różnymi umiejętnościami uczestniczyły w pozalekcyjnych kółkach zainteresowań (przedmiotowe, teatralne, taneczne, sportowe)

e) uczniowie wykazujący się zdolnościami plastycznymi wykonywali wystawy okolicznościowe dla szkoły i rodziców

f) Dzień Dziecka – Dniem Sportu – zabawy i zmagania sportowe pod hasłem: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

g) poprzez wyjazdy na wycieczki dzieci poznawały uroki naszego regionu i kraju

(moje pozytywne zachowanie, zaoferowanie mojej pomocy, biorę przykład z lepszych od siebie, współpracuję i wierzę w swoje możliwości)

III. Maj 2018

a) konkurs plastyczny „Autoportret.”

Zadaniem konkursu było narysowanie swojego autoportretu. W konkursie wzięły udział klasy od „0” do VIII. Wysłano 20 prac plastycznych.

b) w ramach projektu „Czyste powietrze wokół nas” dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, na których robiły plakaty i rysowały listy do rodziców „Mamo, tato nie pal”.

IV. Rodzice

W klasach odbyły się spotkania wychowawców z rodzicami, na których poprzez dyskusje, zabawy psychologiczne, poruszano następujące tematy:

– poznaję lepiej swoje dziecko

– czy zmam mocne i słabe strony swojego dziecka

– konsekwencje i korzyści wynikające z posiadania niskiego lub wysokiego poczucia własnej wartości

– jak mogę pomóc dziecku w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości

– praca nad dobrymi relacjami z własnym dzieckiem.

V. Jesień w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

a) uczniowie z klasy VIII – napisanie listu, wykonanie plakatu do sprzedawców o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów dzieciom do lat 18.

b) spotkanie policjantów z uczniami na temat:

– zagrożenia, jak się zachować

– bezpieczeństwo na drodze

– bezpieczne zachowania w autobusie

– ważne numery alarmowe.

c) zorganizowanie imprezy środowiskowej – „Święto Pieczonego Ziemniaka”; nauczyciele, uczniowie, rodzice, mieszkańcy wioski.

d) udział w konkursie zespołowym „My”

e) zakończenie kampanii – przedstawienie profilaktyczne dla uczniów i rodziców. Podziękowanie i wręczenie nagród.

Dziękujemy za współpracę Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz rodzicom uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gęstowicach.

Autor: Marta Chilimończyk – koordynatorka ZTU w Szkole Podstawowej w Gęstowicach

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

  • Konkursy ZTU 2023 – lista laureatów
    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów 2 konkursów profilaktyczno-edukacyjnych, zorganizowanych w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Poniżej znajdą Państwo … Czytaj więcej.
  • Społeczna Diagnoza Uczniów – harmonogram
    Informujemy, że 1 października 2023 rozpocznie się kolejna ewaluacja badania Społeczna Diagnoza Uczniów, realizowana w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Badanie … Czytaj więcej.
  • Materiały profilaktyczne na wakacje
    Podobnie jak w zeszłym roku, przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, poruszający temat bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: