Kampania ZTU to pozytywne działania!
Zagnańsk, woj. świętokrzyskie

Kampania ZTU to pozytywne działania!
Zagnańsk, woj. świętokrzyskie

Na Spotkaniu z Mikołajem w gminie Zagnańsk, Wójt Szczepan Skorupski, Przewodnicząca GKRPA Elżbieta Korus, Przewodnicząca Agata Sykulska oraz Dyrektorzy Szkół Marzanna Moćko i Stanisława Skowera, wręczyli uczestnikom ZTU nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. – Kampania ZTU jest pozytywnie oceniana przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzin, wyzwala kreatywność i oryginalne pomysły na działania profilaktyczne – mówi Elżbieta Korus.

Gmina Zagnańsk po raz kolejny brała udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. W ramach kampanii do szkół trafiły materiały edukacyjno – profilaktyczne.

Materiały do szkoły podstawowej miały formę kart pracy „Tola i Tymek na ścieżce zdrowia”, „ Kto pomoże, kto się zaopiekuje, kto pochwali”, „Pomóż Toli i Tymkowi dobrze wybrać”, „Moje emocje”. Materiały dla gimnazjów „Jak sobie radzić z problemami”, „Wolność i odpowiedzialność”, „Pod dobra opieką”. Materiały profilaktyczne w ramach kampanii mogli wykorzystać także rodzice, pracownicy GOPS i Szkół.

Miło nam poinformować, że laureaci konkursów ZTU 2016 zostali wyłonieni spośród wielu tysięcy uczniów z całej Polski! Gratulujemy!

W 2016 roku organizatorzy chcieli aby uczniowie w sposób szczególny zilustrowali hasło konkursu „Pod dobrą opieką”. Dla wielu z nich – zarówno dla najmłodszych dzieci ze szkoły podstawowej, jak i młodzieży gimnazjalnej – była to okazja, by odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są opiekuńcze skrzydła rodziców, ale też na czym polega dbałość, pielęgnacja, ochrona. Jedni uczniowie ukazywali troskliwe oko dorosłych, inni przekonywali, że dobra opieka to umiejętność nie tylko zarezerwowana dla rodziców czy dziadków, bo przecież każdy z nas może być opiekunem: słabszych, potrzebujących czy chorych. I jak co roku uczestnicy konkursu zadanie wykonali z nawiązką.

Laureatami konkursu plastyczno – literackiego z gminy Zagnańsk POD DOBRĄ OPIEKĄ zostali: Helena Studniarska (Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku), Kacper Wesołowski (Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie), Katarzyna Długosz (Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku), Tobiasz Studniarski (Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku), Wiktoria Zegan (Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku), Filip Jakubowski (Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku).

Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy wręczyli w dniu 3 grudnia 2016 roku na Spotkaniu z Mikołajem w Gminie Zagnańsk Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski, Przewodnicząca GKRPA Elżbieta Korus, Przewodnicząca Agata Sykulska, Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku Marzanna Moćko i Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie Stanisława Skowera.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2016 była koordynowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy szkół zlokalizowanych w gminie Zagnańsk, gdzie pedagodzy szkolni realizowali działania:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, koordynator Magdalena Wyrzykowska: lekcje wychowawcze na następujące tematy: „Wolność i odpowiedzialność” w klasie II gimnazjum oraz „Potrafię dokonywać dobrych wyborów” dla kl. VI, wśród rodziców i uczniów rozpowszechnione zostały ulotki profilaktyczne z założeniami akcji, uczniowie wzięli udział w konkursie „Dobra opieka”, w czerwcu został zorganizowany Festyn rodzinny pod hasłem „Baw się z nami bez nałogów”, warsztaty profilaktyczne „W życiu są przyjemniejsze rzeczy niż dopalacze”.

Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku, koordynator Jadwiga Dziedzic: wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów, kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie, koordynator Monika Lisowska: konkurs na plakat – wybieram życie, nie uzależnieniom, prezentacja prac konkursowych – gazetka ścienna, edukacja rodziców – rozdanie broszur, zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły na temat uzależnień, wykonanie gazetki Stop dopalaczom, warsztaty profilaktyczne dla uczniów wszystkich klas gimnazjum, spotkanie z policjantem dotyczące uzależnień, realizacja programu profilaktycznego Unplugged, ankietowanie uczniów pod kątem zagrożeń związanych z uzależnieniem, organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjno – sportowych, zachęcających do zdrowego stylu życia oraz pożytecznego spędzania czasu wolnego, dzień sportu – piknik, promowanie pożądanych zachowań.

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest pozytywnie oceniana przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych i asystentów rodzin wyzwala kreatywność i oryginalne pomysły na działania profilaktyczne w szkołach i środowisku.

Autor: Elżbieta Korus, kierownik GOPS w Zagnańsku

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

  • Nowe oferty wiosna-lato 2024
    Zachęcamy do zapoznania się z nowymi ofertami profilaktycznymi, które przygotowaliśmy na okres wiosenno-letni.
  • Konkurs fotograficzny – wysyłka nagród
    Informujemy, że wysyłka nagród przyznanych w konkursie “W zdrowym ciele zdrowy duch” zostanie zrealizowana do końca lutego 2024.
  • Konkurs fotograficzny – wyniki
    Poniżej prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego pn. “W zdrowym ciele, zdrowy duch”, który został zorganizowany w ramach kampanii ZTU 2023.

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: