W ZTU z myślą o zdrowej przyszłości!
Praszka, woj. opolskie

W ZTU z myślą o zdrowej przyszłości!
Praszka, woj. opolskie

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza wraz z placówkami i szkołami z terenu całej gminy Praszka kolejny rok realizowały kampanię ZTU. Wychowawcy przeprowadzili cykl projekcji filmowych dla dzieci, którym towarzyszyły dyskusje, obejmujących tematykę różnych emocji. Uczestników zajęć zaproszono też do udziału w konkursie i warsztatach plastycznych oraz sportowym dniu wyzwań. Patronat nad ZTU objęła Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Praszce.

Przeprowadzenie tegorocznej kampanii przebiegało następująco:

1. Zapoznanie się z przekazanymi przez przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Praszce ulotkami i materiałami dydaktycznymi oraz przeprowadzenie zajęć z ich wykorzystaniem pomiędzy lipcem, a sierpniem 2023 roku.

2. Wywieszenie na świetlicowej tablicy plakatów informujących o kampanii ZTU oraz ogłoszenia o konkursach dla dzieci organizowanych w jej ramach.

3. Poinformowanie wychowanków i ich rodziców o przystąpieniu świetlicy do kampanii ZTU, którzy zostali zachęceni i zmotywowani do aktywnego udziału w kampanii. Ponadto wszystkim zainteresowanym przedstawiono cele oraz zaprezentowano planowane przedsięwzięcia.

4. Wychowawcy przeprowadzili cykl postów na stronie facebookowej Świetlicy w ramach tzw. Edukacyjnych poniedziałków, które objęły tematy wskazówek wychowawczych dla rodziców dot. rozwoju psycho-fizycznego nastolatka. Tematy obejmowały: zmiany w mózgu nastolatka; bunt młodzieńczy; poszukiwanie siebie; uzależnienia; bullying; cyberprzemoc; zdrowie psychiczne oraz post podsumowujący.

5. Wychowawcy przeprowadzili cykl „Życie często nas zaskakuje” – projekcje filmów na świetlicy, które zrealizowały cel pt. „budowanie umiejętności i rozwijania kompetencji radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych”. Projekcje obejmowały tematykę różnych emocji, które dotykają bohaterów w nietypowych dla nich sytuacjach. Po każdej projekcji nastąpiło pełne omówienie filmu z dziećmi oraz nazwanie emocji/sytuacji i radzenia sobie z nimi. Projekcje obejmowały filmy:

„Dziwny świat” – film Walt Disney Animation Studios z 2022 r.

„Planeta skarbów” – film Walt Disney Feature Animation z 2002r

„Piotruś królik 2: na gigancie” – film Columbia Pictures z 2021r

„Ohana: najcenniejszy skarb” – film Netflix z 2021r.

„Dzień na tak” – film Netflix z 202lr.

„Za duży na bajki” – film Netflix z 2022,

„Hotel Transylwania: Transformania” film Columbia Pictures i Sony Pictures Animation na zlecenie wytwórni Amazon Studios z 2022r

„Kraina snów” – film Nettflix 2022

6. Przeprowadzono konkurs plastyczny „Codzienne zdrowie to…”, którego organizatorem została świetlica, a zadaniem dzieci było stworzenie plakatu przestrzennego w formacie a3 i dowolnej technice, który przedstawił pomysł na osiągnięcie zdrowia w codzienności poprzez rożne formy np. sport, sen, relaks, żywienie, itp.

Jury oceniało wszystkie prace według kryteriów: samodzielność wykonania i wkład pracy, wartość artystyczna pracy, wiek autora pracy, ogólne wrażenie artystyczne, wykorzystanie materialów, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki) oraz estetyka wykonania.

7. Zebrano prace konkursowe w konkursie plastyczno-literackim „Rosnę zdrowo!” oraz „Mój pomysł na zdrowie”, które zostały wysłane na konkurs do organizatora kampanii ZTU.

8. Przeprowadzenie warsztatów, które spełniły dwa cele kampanii:

– Edukacja uczniów w zakresie zdrowego stylu życia, uwzględniającego takie obszary jak: zdrowe odżywanie, aktywność fizyczna, zdrowie psychiczne, dobre relacje szkolne oraz rodzinne.

– Promowanie konstruktywnych, postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy. Przeprowadzono warsztaty:

  • Plastyczne – zdrowy talerz i piramida żywienia. Tworzenie wspólnie z dziećmi zdrowych talerzy i piramidy zdrowego żywienia w celu ukazania jak dbając o żywienie zadbać o dobrostan organizmu.
  • Sportowe – dzień wyzwań. Zajęcia poprzedzone wprowadzeniem, mające na celu pokazanie dzieciom, jak zobaczyć i poszerzać granice swojej wytrzymałości. Wspólne spędzenie czasu z dziećmi i pokazanie jak dzięki aktywności pozytywnie wyładować emocje, zadbać o swoją kondycję fizyczną i i ogólny dobrostan.

9. Podsumowanie kampanii przez wychowawców i dzieci połączony z rozdaniem nagród oraz zajęciami z okazji „Światowego Dnia Serca”, którego tematyka wiąże się z głównym hasłem kampanii.

Święto jest inicjatywą Światowej Federacji Serca przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO i UNICEF-u. Jego celem jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz promocji zdrowego stylu życia i zachęcanie do działań mających na celu edukację Judzi, że kontrolując czynniki ryzyka, takie jak palenie tytoniu, niezdrowa dieta i brak aktywności fizycznej, można uniknąć co najmniej 80% przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca i udaru.

10. Przygotowanie sprawozdania i przekazanie go do organizatora kampanii na adres mailowy.

Mamy nadzieję, ze działania profilaktyczne podejmowane na świetlicy obecnie oraz w przyszłości zaangażują wielu wychowanków oraz rodziców, skutecznie rozpowszechniając właściwe postawy i ograniczą zachowania destrukcyjne. Ponadto nasza świetlica pokłada nadzieję, iż edukowanie dzieci w tym zakresie poprzez zajęcia tematyczne pokaże im, jak powinna funkcjonować jednostka rodzinna, wskaże zasady poprawnego zachowania uznane przez społeczeństwo i ukaże drogę do poprawienia swojej sytuacji życiowej.

Świetlica w dalszym ciągu chce, aby dzieci znajdowały na świetlicy spokój, pomoc w codziennych problemach i nauce oraz pomoc w kontaktach rówieśniczych. Chcemy także, by poznawały profilaktykę, która ma im pomagać w codziennym funkcjonowaniu i zachęca do zmian, które będą przyjemne w stosowaniu oraz zaprocentują na przyszłość.


Autor: Wiktoria Labocha – Wychowawca Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Praszce

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach programu Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2024


Regulaminy 2024


Lista laureatów ZTU 2023


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: