Archiwum roku: 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą laureatów 2 konkursów profilaktyczno-edukacyjnych, zorganizowanych w ramach tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pn. Nie czas na nudę.

Dowiedz się więcej

oferty profilaktyczne - katalog

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami profilaktycznymi, jakie przygotowaliśmy na nowy rok szkolny 2022/2023. Dla Państwa wygody postanowiliśmy umieścić wszystkie oferty w jednej pozycji wydawniczej, którą nazwaliśmy Profilaktyka uniwersalna. Katalog ofert.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Filia biblioteczna w Żelisławicach po raz kolejny w okresie wakacji włączyła się w organizację zajęć w ramach kampanii ZTU. Uczestniczące w zajęciach dzieci spędziły czas poszerzając swoją wiedzę, doskonaląc umiejętności plastyczne, nie obyło się też bez głośnego czytania opowiadań. Dużą atrakcją były również wizyty ciekawych gości. Na spotkaniach bibliotecznych odbyło się także kilka pogadanek na temat używek, uzależnień i zasad bezpiecznego wypoczynku.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Biblioteka Miejska w Mrągowie zorganizowała dla młodszych i starszych mieszkańców „Wakacyjne czwartki w bibliotece”. – Zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w zajęciach, warsztatach, spotkaniach. Czekamy na Was! – zachęcają organizatorzy.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Debata oksfordzka nt. „Krótkie wyjazdy turystyczne są lepsze niż długie podróże”, w której uczniowie ZPO w Kopance zmierzyli się z uczniami Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach, była finałowym wydarzeniem projektu profilaktycznego realizowanego w ramach tegorocznej kampanii ZTU. Realizacja projektu możliwa była dzięki współpracy i zaangażowaniu organizatorów: Małgorzaty Kopeć – kierownika Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie i Koordynatora Kampanii ZTU, Jolanty Kozłowskiej – dyrektora ZPO w Kopance oraz Andrzeja Morawy – dyrektora SP w Jaśkowicach.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W gminie Santok kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł jest obecna od wielu lat. W tegoroczną edycję włączyły się: Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Wawrowie, Szkoła Podstawowa w Santoku i Szkoła Podstawowa w Janczewie.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

„Nie czas na nudę” – takie hasło przyświecało Tygodniowi Profilaktyki obchodzonemu przed wakacjami w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. – Był to fascynujący tydzień, pełen emocji, nauki oraz dobrej zabawy integracyjnej, o frekwencję nie musieliśmy się martwić, nasi uczniowie chętnie z zaciekawieniem przychodzili do szkoły – powiedziała Joanna Modras-Nowacka koordynator projektu.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zabawy i integracja jako promocja walki z chorobą alkoholową i innymi nałogami – to pomysł radomszczańskiego MOPS-u i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, doceniony przez mieszkańców. Walkę z nałogami promowano w Radomsku na pikniku rodzinnym pod hasłem „Nie czas na nudę”. Ponadto, w mieście regularnie organizowane są też Profilaktyczne Środy, cykl spotkań przy okazji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy również w tym roku realizował kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. – W szkole zostały przeprowadzone zajęcia w trzech grupach wiekowych. Na godzinach wychowawczych wychowawcy wykorzystali materiały ZTU zakupione przez Urząd Gminy w Olszanicy. W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki szkolne – relacjonuje Maciej Juchniewicz, koordynator ZTU.

Dowiedz się więcej

– Pokaz talentów w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu, która kolejny raz włączyła się w kampanię ZTU, był okazją do podziwiania przygotowanych przez uczniów plakatów, przyniesionych dyplomów, trofeów i rzeczy nawiązujących do ich zainteresowań. Świętując Dzień Dziecka graliśmy i bawiliśmy się, w sali gimnastycznej był zorganizowany tor przeszkód oraz bieg na orientację – opowiada o kampanii Elżbieta Kulasiak z SP w Gierałtowcu.

Dowiedz się więcej

20/72