GKRPA wspiera działania w ramach ZTU!
Olszanica, woj. podkarpackie

GKRPA wspiera działania w ramach ZTU!
Olszanica, woj. podkarpackie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy również w tym roku realizował kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł. – W szkole zostały przeprowadzone zajęcia w trzech grupach wiekowych. Na godzinach wychowawczych wychowawcy wykorzystali materiały ZTU zakupione przez Urząd Gminy w Olszanicy. W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki szkolne – relacjonuje Maciej Juchniewicz, koordynator ZTU.

W roku szkolnym 2021-2022 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszanicy po raz kolejny realizowano Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie to nazwa ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach kampanii w szkole zostały przeprowadzone zajęcia na trzech poziomach. Na godzinach wychowawczych wychowawcy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Olszanicy. Karty pracy dla uczniów zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Każda grupa wiekowa pracowała na dwóch kartach pracy.

Hasłem przewodnim bieżącej kampanii było „Nie czas na nudę!”. Wynikało z diagnozy którą przeprowadzono po okresie pandemii i nauczania stacjonarnego. Każdy z nas zetknął się z izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Hasło, jak i same zajęcia mają wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

W ramach kampanii uczniowie odbyli zajęcia, zostały skierowane do rodziców ulotki związane z omawianymi zagadnieniami, została oplakatowana szkoła.

W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki szkolne, podczas których prowadzone były pogadanki profilaktyczne. Dzięki tej współpracy GKRPA w Olszanicy 74 uczniów uzyskało dofinansowanie do wyjazdów.

Naszą współpracę należy uznać za bardzo rzeczową i efektywną za co bardzo dziękujemy.

Zapraszamy do galerii z kampanijnych działań na stronie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy.


Autor: Maciej Juchniewicz, koordynator ZTU

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: