Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania!
Maszewo, woj. lubuskie

Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania!
Maszewo, woj. lubuskie

– Przyjaźń odgrywa ważną rolę w szkole i w domu, chcemy aby otaczali nas ludzie, których szanujemy i lubimy – przyjaciele. Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania – mówi Marta Chilimończyk, koordynator ZTU w Szkole Podstawowej w Gęstowicach. Kampanię w placówce wypełniły rozmowy, dyskusje i ćwiczenia z pozytywnego myślenia, a także spotkania kółek artystycznych, naukowych i sportowych. Obchodzono też szkolny „Dzień przyjaźni”.

Dzieci w wieku szkolnym uważnie badają otoczenie, obserwują, porównują, naśladują sprawdzając własne możliwości i umiejętności.

Uczeń poznaje kim jest, kształtuje pełniejszy obraz samego siebie, rozpoznaje swoje talenty i ograniczenia. Zauważa zachowania i upodobania innych ludzi, nawiązuje i utrzymuje pozytywne relacje ze swoją wybraną grupą rówieśników.

W szkole , w domu ważną rolę odgrywa przyjaźń, ponieważ chcemy aby otaczali nas ludzie, których szanujemy i lubimy – przyjaciele.

Przyjaźń to wspólne i odpowiedzialne działania, pozytywne spędzanie wolnego czasu, wzmacnianie samoakceptacji, poczucia własnej wartości, dostrzeganie pozytywnych cech u innych, kształtowanie postawy empatii i zrozumienia.

Uczestniczenie dziecka w pozytywnej grupie rówieśników to niezbędna faza życia do własnego rozwoju moralnego i społecznego.

Przebieg realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Szkole Podstawowej w Gęstowicach:

kwiecień 2017

1.Apel szkolny

Uczniowie zostali poinformowani o uczestnictwie szkoły w kampanii. Koordynator zachęcała uczniów do czynnego i efektywnego udziału, przypomniała uczniom osiągnięcia z lat poprzednich i przedstawiła nowy plan na 2017rok.

2.Dokładne informacje związane z kampanią zostały przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zebraniu rodziców.

3.Wychowawcy klas otrzymali pomoce w postaci scenariuszy zajęć, broszury, plakaty, znaczki.

maj-czerwiec 2017

Na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, zajęciach plastycznych odbywały się rozmowy, dyskusje, ćwiczenia utrwalające pozytywne myślenie i działania. Były również pogadanki w formie warsztatów, przedstawienia, teatrzyki…

TEMATY ZAJĘĆ: 1. “kto jest, a kto nie jest moim przyjacielem, “Mój przyjaciel”. 2. Moje koleżanki i moi koledzy “Ja i moja grupa”. 3. “Jaki jestem? Jaka jestem? 4. Mój sukces, moja zaleta……”Ile jestem wart”. 5. Mówię STOP narkotykom, piciu alkoholu i paleniu papierosów ( wykonanie plakatów, wiersze), spotkanie z pielęgniarką.

 1. Szkolny “Dzień przyjaźni” w klasach 0-III i IV-VII.
 2. W ramach “Światowego dnia bez papierosa” (30-31.05) uczniowie brali udział w konkursie “STOP – papieros” ( humorystyczne wiersze i plakaty). Zorganizowano w szkole wystawę najciekawszych prac.
 3. W ramach popularyzowania pozytywnych sposobów na spędzenie czasu w gronie rówieśników zorganizowano:
 • sportowe rozgrywki w klasach starszych (mecze).
 • sportowe zabawy w klasach młodszych.
 • bufet ze zdrową żywnością (zysk przeznaczona na zorganizowanie wyjazdu na “Zieloną szkołę”).
 • dzieci wykazujące się umiejętnościami muzyczno-tanecznymi, literackimi , sportowymi uczestniczyły w kółkach: muzycznym, tanecznym, teatralnym i sportowym.
 • uczniowie chcący pogłębić wiedzę przedmiotową uczestniczyli w kółkach: matematycznym, polonistycznym, przyrodniczym i informatycznym.

 

RODZICE

Podczas spotkań klasowych z rodzicami odbyły się dyskusje i ćwiczenia na temat:

o Rodzina, a grupa rówieśnicza dziecka.

o Słuchać, a nie tylko słyszeć.

o Jak rozmawiać z dzieckiem? – zmieniamy komunikat typu “Ty” na komunikat “Ja”.

Wychowawców w w/w działaniach wspierali pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej .

czerwiec 2017

 1. Klasy I- III uczestniczyły w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim “Na skrzydłach przyjaźni”.
 2. Rozmowa ze szkolną pielęgniarką w klasach VI i VII za temat zagrożeń jakie stanowią narkotyki, alkohol, dopalacze, nikotyna.

JESIEŃ W KAMPANII

 • rozmowa z uczniami klasy VII oraz napisanie listu, prośby do sprzedawców o zakazie sprzedaży alkoholu i papierosów dzieciom do lat 18.
 • spotkanie policjantów z uczniami klas 0,I,II i III- bezpieczeństwo na drodze, zagrożenia.
 • zorganizowanie imprezy szkolnej “Święto Pieczonego Ziemniaka- Święto Rodziny” ( obecni uczniowie, nauczyciele i rodzice uczniów).
 • zakończenie kampanii – podziękowanie, wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień.

Dziękujemy za współpracę Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu oraz rodzicom uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gęstowicach.

Autor: Marta Chilimończyk, koordynator kampanii ZTU

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Wyrażenia zgody


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: