ZTU to przyjazne szkolne środowisko!
Płońsk, woj. mazowieckie

ZTU to przyjazne szkolne środowisko!
Płońsk, woj. mazowieckie

– W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w tegorocznej kampanii pracę nad relacjami ludzkimi eksponowaliśmy jeszcze bardziej. Zwracaliśmy uwagę na kształtowanie przyjaznego klimatu społecznego w środowisku szkolnym, opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu uczniów, nauczycieli i rodziców oraz otwartości szkoły na współpracę ze środowiskiem zewnętrznym – mówi Ewa Długoszewska.

Kładziemy również nacisk na zwiększenie liczby działań na rzecz tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły, zwiększenie poczucia akceptacji uczniów, zmniejszenie wykluczenia społecznego, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym.

Staramy się zmniejszyć poziom agresji i przemocy, cyberprzemocy, uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, podnieść umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów, zwiększyć efektywność działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży. Kluczem do tego jest więc budowanie właściwych relacji między ludźmi.

Przyjęliśmy i kontynuowaliśmy następujące kierunki działań:

 • Systematycznie przeprowadzano dla uczniów zajęcia na temat sposobów budowania właściwych relacji koleżeńskich, szczególnie zwracano uwagę na naukę współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym.
 • Objęto szczególną opieka uczniów przejawiających zaburzenia zachowania, ściśle współpracowano z rodzicami tych dzieci.
 • Zorganizowano apele szkolne pt.: „Bezpieczni w szkole i poza nią” z udziałem przedstawicieli policji oraz „Cyberprzemoc” z udziałem przedstawiciela policji
 • Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i ratownikami medycznymi w Płońsku przybliżające pracę funkcjonariuszy, uczulające na zagrażające sytuacje i uczące odpowiedniego zachowania w sytuacjach trudnych.
 • Dzień bezpiecznego Internetu pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze”.
 • Odbyły się zajęcia z ratownikiem medycznym, na którym przypomniane zostały zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych i odświeżone numery telefonów ratunkowych.
 • Szkoła uczestniczyła w XIII Diecezjalnej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Płońsku wzmacniającej promowanie właściwych sposobów spędzania czasu wolnego, przestrzegania zdrowej rywalizacji i współdziałania w grupie.
 • Na godzinach wychowawczych kontynuowano problematykę zagrożeń, jakie niosą za sobą alkohol, wyroby nikotynowe, narkotyki. Poszerzono ją o szkodliwość dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.
 • Zorganizowano dla uczniów spektakle profilaktyczne dotyczące dokonywania właściwych wyborów. Przedstawienia ukazywały zagrożenia dla młodych ludzi, promowały zdrowy tryb życia, wskazywały sposoby postępowania w grupie rówieśników, podkreślały powszechnie akceptowane przez społeczeństwo wartości, dotykały ważnych tematów, z którymi uczniowie mogą się spotykać na co dzień w swoim środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym – np. „Cukierki” (wczesna profilaktyka uzależnień).
 • Zorganizowano dla uczniów warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania agresji i przemocy. Celem zajęć było rozwinięcie umiejętności społecznych i nauczenie się nowych, przystosowawczych sposobów radzenia sobie z agresją. W czasie zajęć pomagano uczniom zrozumieć ich własne emocje i emocje innych. Dzieci poznały techniki opanowania złości i radzenia sobie ze strachem. W efekcie przyczyni się to do budowania pozytywnych relacji w grupie. Dzieci poznawały konstruktywne sposoby radzenia sobie z agresją innych. Analizowały skuteczne sposoby reagowania w obronie słabszych, bezradnych i pokrzywdzonych, poznali działanie łańcucha kontroli złości. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, bardzo zaangażowały się podczas odgrywania scenek, w których ćwiczona była umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i umiejętność asertywnego odmawiania.
 • Zorganizowano w klasach IV zajęcia profilaktyczne dotyczące Cyberprzemocy. Były one prowadzone przez psychologa z Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Płońsku,
 • Zorganizowano w klasach IV i V zajęcia profilaktyczne: Profilaktyka narkomanii – „Masz wybór”.
 • Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych ,
 • Zorganizowano obchody Dnia bez przekleństw,
 • Włączono się do ogólnopolskich obchodów Dnia Autyzmu (2 kwietnia),
 • Obchodzono w szkole „Tydzień bez agresji” , w ciągu którego uczniowie mieli do wykonania szereg zadań mających na celu zwrócenie uwagi na negatywne skutki agresji oraz wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z depresją.
 • Ukazywano wartość sportu i zachęcano uczniów do jego uprawniania. Uczniowie wzięli udział w licznych zawodach sportowych, wielokrotnie odbywały się pokazy gry w tenisa stołowego, karate, tańca, nauki gry w krykieta, turnieje piłki nożnej.
 • Prowadzono koła zainteresowań m. in. plastyczne, muzyczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze oraz dodatkowe zajęcia sportowe.
 • Integrowano zespoły klasowe poprzez organizację uroczystości i imprez klasowych i szkolnych, takich jak: andrzejki, mikołajki, klasowe wigilie, bal karnawałowy, dyskoteka odblaskowa, Dzień Dziecka, wycieczki oraz zielone szkoły (do Goszczyc).
 • Uczniowie szkoły brali udział w konkursach, mistrzostwach, turniejach sportowych: Mistrzostwa Płońska oraz Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych, Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych, Rejonowe sztafetowe biegi przełajowe, Ogólnopolski Bieg Przełajowy w Podgórzu organizowany z okazji Dnia Niepodległości, Finał Mistrzostw Powiatu Piłce Nożnej Szkół Podstawowych w Czerwińsku, Mistrzostwa Rejonu w Halowej Piłce Nożnej,
 • Organizowano uczniom ciekawe zajęcia edukacyjne oraz wyjątkowe dni w roku szkolnym: „Smaczna i zdrowa sałatka owocowa”, Dzień Drzewa, Dzień Postaci z Bajek, „Śniadanie daje moc”, „Ogólnopolski Dzień Dnia Biblioterapii”, zajęcia prozdrowotne i przygotowywanie kanapek, szaszłyków, musów i koktajli owocowych przez uczniów, warsztaty „Kuchnia chłopska, kuchnia dworska” w gospodarstwie agroturystycznym – Młyn Gąsiorowo, ubieranie świątecznego drzewka w miejskim ratuszu, nauka języka migowego oraz warsztaty sensoryczne podczas obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych, spotkanie z Leśniczym dotyczące życia zwierząt podczas zimy
 • Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z polską aktorką – panią Edytą Jungowską zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku,
 • Zorganizowano dla uczniów Szkolną Świąteczną Pocztę, która dostarczała życzenia świąteczne,
 • Zorganizowano uczniom naszej szkoły pielgrzymkę do Przasnysza.
 • Uczniowie odwiedzili Urząd Miasta Płońsk, by uczestniczyć w ekologicznej pogadance na temat innowacyjnych rozwiązań w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Płońsku.
 • W ramach edukacji prozdrowotnej odbyło się spotkanie uczniów z dietetykiem, który przybliżył tematykę zdrowego odżywiania się.
 • Zorganizowano spotkanie z leśniczym pt.: „Bioróżnorodność powiatu płońskiego”.
 • W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano zajęcia sportowe dla uczniów, finał konkursu „Mam talent”, happening „Serce wolne od uzależnień” oraz inne liczne atrakcje.
 • Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej Świątecznej Zbiórce Żywności.
 • Angażowano uczniów do udziału w imprezach kulturalnych, np. wystawach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych.
 • Włączano uczniów w akcje charytatywne np.: „Góra grosza”, „Szkoło Pomóż i Ty”, „Świąteczna paczka”’, akcja: „Na pomoc pogorzelcom”z Nowego Miasta, kwesty uliczne PCK („Godne dzieciństwo”), „Serce dla wiedzy” oraz Ogólnopolska Zbiórka Żywności, „Świąteczna paka dla psiaka”, szkolna akcja zbiórki pluszaków, „Walentynkowa paczka dla zwierzaka”,
 • Obchodzono w szkole Dzień Młodzieży PCK i przeprowadzenie zajęć młodzieży z liceum z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zorganizowano w szkole Dni Profilaktyki, podczas których, ukazywano ciekawe i pożyteczne sposoby spędzania czasu wolnego oraz promowano postawy zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Zorganizowano występy uczniów naszej szkoły dla środowiska lokalnego: Koło Niepełnosprawnych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Parafia św. Maksymiliana Kolbe, Koło Pszczelarskie w Płońsku
 • Zaangażowano uczniów do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych, językowych oraz zawodach sportowych: „Wzorowa łazienka”, „Zuch”, „Olimpus”, „Mam talent”, „Moje wędrówki pol lesie – Las możliwości”, „Konkurs Recytatorski po angielsku”, „Szkolny Konkurs Kolęd”, konkurs na najładniejszą kartę z okazji Dnia nauczyciela, „Konkurs na najładniejszą pisankę”, włączono się w Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, konkurs Eko – Mody, Dekanalny Konkurs Biblijny,
 • Zorganizowano apele szkolne: „Dzień Edukacji Narodowej”, „Ślubowanie klas pierwszych”, apel z okazji rocznicy ustanowienia Konwencji Praw Dziecka, apel z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, apel z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i występy oraz jasełka przygotowane przez dzieci, wieczór kolęd przygotowany przez uczniów, „Zimo, baw się z nami”, apel propagujący odpowiednie nawyki żywieniowe oraz regularną aktywność fizyczną,
 • Współpracowano z Urzędem Miejskim w Płońsku w celu zorganizowania uczniom naszej szkoły udziału w obozie letnim do Goszczyc.
 • Uczniowie brali udział w programie edukacyjnym „Planeta Energii” i uczyli się o zagrożeniach związanych z niebezpiecznym używaniem prądu.
 • Wdrażano uczniów do udziału w uroczystościach organizowanych z okazji świąt państwowych na terenie szkoły i miasta (Dzień nadania szkole imienia Jana Walerego Jędrzejewicza, Marsz Milczenia, Orszak Trzech Króli, obchody Święta Flagi),
 • Prowadzono poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych. Wskazywano miejsca, gdzie rodzice mogą skorzystać z pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla swoich dzieci.

 

Autor: Ewa Długoszewska i Grażyna Mioduszewska, SP nr 2 w Płońsku

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: