Trzeźwy umysł po raz 10!
Słupsk, woj. pomorskie

Trzeźwy umysł po raz 10!
Słupsk, woj. pomorskie

– Bezpośrednimi oddziaływaniami objęliśmy ok. 5400 dzieci i młodzieży słupskich szkół, świetlic środowiskowych oraz osób uczęszczających na zajęcia prowadzone przez organizacje pozarządowe. Uczestnicy ZTU lubią tę kampanię, bo daje dużą szansę na wyrażanie swoich przemyśleń i emocji przy wykorzystaniu różnych środków – mówi Jolanta Szachnowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. PiRPA. Słupsk już 10 raz uczestniczył w ZTU!

Jak co roku przeprowadzono szereg interesujących zajęć dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W ramach tegorocznej edycji ZTU zorganizowano m.in. zawody sportowe, festyny rodzinne i spotkania informacyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Uczniowie i podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych chętnie brali udział w konkursach plastyczno-literackich, przelewając na papier swoje przemyślenia i emocje.

Treści zawarte w materiałach profilaktycznych, przygotowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, w ciekawy sposób poruszały niezwykle ważne problemy i aspekty życia codziennego. Podczas zajęć nauczyciele uświadamiali uczniom siłę wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę oraz wartość przyjaźni w życiu młodego człowieka. Dzięki treściom zawartych w ulotkach podjęto nie tylko szereg oddziaływań służących aktywizowaniu dzieci i młodzieży, lecz również zachęcano rodziców do inicjowania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego ze swoimi pociechami.

Jak co roku kampania cieszyła się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Uczestnicy uważają, że kampania jest ciekawa, daje dużą szansę na wyrażanie swoich przemyśleń i emocji przy wykorzystaniu różnych środków. Wpływa na rozwój możliwości uczniów, a także na większą integrację społeczności szkolnej.

Autor: Jolanta Szachnowska, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: