Archiwum roku: 2015

GKRPA co roku wybiera Trzeźwy Umysł! Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Postomino od lata wybiera Zachowaj Trzeźwy Umysł jako kampanię realizowaną zarówno w szkołach, jak i w wśród dorosłych mieszkańców. Kampanię wspiera wójt Janusz Bojkowski.

Dowiedz się więcej

Wielkim sportowym świętem w ramach kampanii był Miniolimpiada 2015. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Zbigniew Podraza. – Podsumowaliśmy też kampanię ZTU, do której przystąpiło 38 dąbrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlica środowiskowa. Wręczyliśmy złote certyfikaty oraz nagrody 11 laureatom konkursów – mówi koordynatorka Wanda Strąk.

Dowiedz się więcej

– Na spotkaniu z rodzicami terapeuta uzależnień Paweł Lewandowski rozmawiał z opiekunami o tym, jak wychowywać młodzież, aby nie uległa fascynacji używkami, jak rozwijać umiejętność współpracy i motywację do pozytywnego kierowania swoim życiem – relacjonuje Mariusz Porębski, koordynator ZTU w PSP nr 2 w Nowej Soli. Dla uczniów z kolei w ramach kampanii przygotowano konkurs sprawdzający wiedzę na temat sportu.

Dowiedz się więcej

Przy udziale wójta gminy Brudzew oraz GKRPA, w ramach kampanii ZTU zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych z terenu Gminy Brudzew. Na zakończenie zastępca wójta Paweł Jacaszek wręczał drużynom pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ideą turnieju było odciąganie młodych ludzi od używek.

Dowiedz się więcej

W drużynie ZTU osiągniemy więcej! – Działając w Grupie Wolontariatu pod opieką Joanny Warchoł-Żuchowskiej, a także podczas szkolnych imprez ZTU i wycieczek, młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku doskonaliła umiejętność współpracy, współdziałania i dostrzegania potrzeb drugiego człowieka – mówi koordynator kampanii Edyta Białowąs.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU! Zadania kampanii w Siemianowicach Śląskich realizowało wiele placówek, a wśród nich SP nr 11 im. Juliusza Słowackiego i SP nr 13. – Skupiliśmy się na jakości spędzania wolnego czasu, organizując wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Ważnym elementem były też działania naszych wolontariuszy – mówi Agata Kowalczyk z SP nr 13. – Postawiliśmy na zajęcia warsztatowe, szkolny festyn i edukację rodziców – dodają koordynatorzy z SP nr 11.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jesteśmy pod wrażeniem tej kampanii! – mówi Elżbieta Tarachanowicz z gminy Korycin. Kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł mamy wpisaną w nasze kalendarium jak święta. Działamy wszechstronnie – angażujemy przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum – dodaje.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZTU to świetna kampania! – mówi Aleksandra Klinger, pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień w Łabiszynie (woj. kujawsko-pomorskie). Materiały profilaktyczne są mądre i profesjonalnie przygotowane. Podstawą tej kampanii jest zasada „słuchać i działać”.

Dowiedz się więcej

ZTU to nasz sposób na zdrowie! Na bazie materiałów profilaktycznych ZTU w PSP nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi na lekcjach WF-u nauczyciele przeprowadzili konkurs sportowy. – Uczestnicy konkursu podkreślali, że chętnie uprawiają sport i żywo dopingują reprezentację – zaznacza Mariusz Porębski, koordynator kampanii.

Dowiedz się więcej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Warsztaty ZTU przygotowują nas na nowe wyzwania! – Przeprowadziliśmy warsztaty o sposobach unikania przemocy słownej oraz spotkanie z policjantami na temat bezpieczeństwa i cyberprzemocy, z pedagogiem uczniowie próbowali też definiować uczucia, zdobywając wiedzę, jak zapanować nad tymi negatywnymi – opowiada o kampanii ZTU w SP im. Orła Białego w Mielenku Drawskim koordynatorka Aldona Ziółkowska, pedagog szkolny.

Dowiedz się więcej

20/389