Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU!
Siemianowice Śląskie, woj. śląskie

Edukację z zabawą najlepiej połączy kampania ZTU! Zadania kampanii w Siemianowicach Śląskich realizowało wiele placówek, a wśród nich SP nr 11 im. Juliusza Słowackiego i SP nr 13. – Skupiliśmy się na jakości spędzania wolnego czasu, organizując wycieczki i zajęcia pozalekcyjne. Ważnym elementem były też działania naszych wolontariuszy – mówi Agata Kowalczyk z SP nr 13. – Postawiliśmy na zajęcia warsztatowe, szkolny festyn i edukację rodziców – dodają koordynatorzy z SP nr 11.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014/2015 społeczność Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliusza Słowackiego w Siemianowicach Śląskich zrealizowała cykl zajęć warsztatowych w kl. I – VI prowadzonych przez wychowawców (profilaktyka uzależnień), zajęcia warsztatowe prowadzone przez pedagoga i psychologa (profilaktyka uzależnień) oraz w małych grupach spotkania kształtujące umiejętności społeczne (w sumie – 12 grup, kl. II – VI).

W ramach Festynu Szkoły odbyła się gra profilaktyczna „Bieg po zdrowie”. Dla uczniów kl. IV – VI przygotowano spotkania z Dobromirem Makowskim, twórcą programu RAP PEDAGOGIA. Dzieci wzięły także udział w konkursie plastycznym ZTU „Warto pomagać”.

Wśród rodziców uczniów rozpowszechniano materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień (zagrożenia dopalaczami, komunikacja w rodzinie) w formie ulotek i gazetek szkolnych, informacje publikowano także na szkolnej stronie internetowej. Ponadto przeprowadzono prelekcje dla rodziców uczniów kl. IV – VI na temat uzależnienia od Internetu (nauczyciel zajęć komputerowych, psycholog szkolny).

Również nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 13 podjęli się realizacji wielu zadań i przedsięwzięć skierowanych do uczniów w ramach działań związanych z kampanią ZTU. Szkolni koordynatorzy skupili się przede wszystkim na działaniach profilaktycznych oraz na jakości spędzania wolnego czasu po lekcjach, w dni wolne od zajęć dydaktycznych oraz ferie zimowe i wakacje letnie.

Realizacja podstawowych założeń kampanii odbywała się poprzez organizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (kółek zainteresowań), na których uczniowie mogli w często w nieszablonowy sposób doskonalić swoje umiejętności, rozwijać liczne pasje oraz poszerzać swoją wiedzę z różnych dziedzin.

Odbyły się też szkolne imprezy sportowe promujące aktywny i zdrowy styl życia – szkolne zawody międzyklasowe (piłka ręczna, koszykowa, siatkowa) oraz szkolny dzień sportu. Podjęto się także organizacji wycieczek ukazujących możliwość spędzania wolnego czasu, były to m.in. szkolny rajd górski, wyjazdy i wyjścia na baseny czy wycieczki wspinaczkowe na Jurę. Dodatkowo organizację środowisko lokalne integrowało się podczas szkolnych imprez, takich jak Jarmark Bożonarodzeniowy i festyn rodzinny.

Uczniowie uczestniczyli w konkursach proponowanych w materiałach Kampanii („Zdrowe zagranie”, „Warto pomagać”), prowadzono także gazetki o tematyce związanej z ZTU.

Do tematyki kampanii nawiązano także poprzez sprawowanie opieki pedagogicznej nad dziećmi z zagrożonych i dysfunkcyjnych środowisk (indywidualna praca pedagoga szkolnego) i przeprowadzenie pogadanek na tematy prozdrowotne (współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym).

Lekcje wychowawcze oraz lekcje wychowania fizycznego były okazją do rozwijania umiejętności współpracy w grupie, realizacji wspólnych celów, kształtowania świadomości oraz wzmacniania pozytywnych więzi w grupie, a przy tym także spełniania założeń szkolnego programu profilaktyki.

W ramach wolontariatu pomagano pierwszoklasistom (akcja „przyjaciel pierwszaka”), współpracowano ze schroniskiem dla zwierząt w Chorzowie oraz ze Śląskim Ogrodem Zoologicznym, przeprowadzano akcje społeczne (zbieranie nakrętek).

Przeprowadzane działania wzbudziły duże zaangażowanie uczniów oraz zainteresowanie uczniów i ich rodziców, przyniosły uczestnikom i organizatorom wiele satysfakcji oraz dostarczyły dzieciom nowych wrażeń i przeżyć.

Mamy nadzieję, że promowanie zdrowego trybu życia, troski o bezpieczeństwo oraz wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień przyniosą długotrwałe i wymierne efekty.

Opracowanie z SP nr 13 przygotowała Agata Kowalczyk, a z SP nr 11 Małgorzata Blandzi.

Relacje nadesłała Teresa Zawodniak z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2022
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2022 przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

 • Premiera kanału Profilaktyka.tv
  Informujemy, że jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy tematyczny kanał streamingowy dotyczący profilaktyki. Pod adresem www.profilaktyka.tv będziemy udostępniać materiały multimedialne, których…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród ZTU zakończona
  Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac – ZTU…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: