ZTU to mnóstwo emocji!
Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

ZTU to mnóstwo emocji!
Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie

Wielkim sportowym świętem w ramach kampanii był Miniolimpiada 2015. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent Zbigniew Podraza. – Podsumowaliśmy też kampanię ZTU, do której przystąpiło 38 dąbrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlica środowiskowa. Wręczyliśmy złote certyfikaty oraz nagrody 11 laureatom konkursów – mówi koordynatorka Wanda Strąk.

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Zorganizowana w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” Miniolimpiada była wspólnym przedsięwzięciem Wydziału Oświaty, Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Zdrowia , Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej w tym Referatu Profilaktyki Uzależnień, Centrum Sportu i Rekreacji oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Do gier i rozgrywek sportowych zostały zaproszone czteroosobowe drużyny mieszane ( dwie dziewczynki i dwóch chłopców) ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Każda z drużyn miała do wykonania dwa zadania. Rozgrywki odbywały się w kategoriach wiekowych na poziomie: klas I – III szkoły podstawowej, klas IV -VI szkoły podstawowej oraz klas I- III gimnazjum. Sportowym zmaganiom obok promocji aktywnego i zdrowego trybu życia towarzyszyła także idea rozwijania postaw i zachowań prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Zawody poprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 : Violetta Ziółko i Janusz Kornes. Sędzią głównym zawodów był Jacek Łyp wraz z uczennicami III Liceum Ogólnokształcącego im. L. Szenwalda.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele współorganizatorów oraz Komendy Miejskiej Policji.

W atmosferze dobrej zabawy i z olbrzymim zaangażowaniem przebiegały wszystkie gry i konkurencje sportowe. W konkurencjach i zabawach sportowych uczestniczyło 13 drużyn mieszanych z klas I – III ze szkół podstawowych. Każda grupa wiekowa rywalizowała o I, II i III miejsce.

W rezultacie: w kategorii klas pierwszych I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8.

W kategorii klas drugich I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13.

W kategorii klas trzecich I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12.

Zwycięskie drużyny z klas I-III ze szkół podstawowych otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe , które dla uczestników Miniolimpiady ufundował Wydział Zdrowia , Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej , Wydział Oświaty oraz Wydział Promocji, Kultury i Sportu .

Po rozgrywkach klas I-III odbyło się podsumowanie XV jubileuszowej edycji ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, do której przystąpiło 38 dąbrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz świetlica środowiskowa, które uczestniczyły między innymi w konkursach indywidualnych o charakterze sportowym i plastyczno-literackich, a także w badaniu ankietowym pt. „Młodzi i substancje psychoaktywne”. Tegoroczna edycja kampanii dla szkół podstawowych przebiegała pod hasłem „Grajmy W Jednej Drużynie ” . W szkole podstawowej zadania realizowane w toku kampanii miały na celu, wskazanie wartości współdziałania z innymi i nawiązywania przyjacielskich relacji.

W gimnazjum nacisk kładziony był na umiejętność zachowania niezależności w myśleniu, a przede wszystkim w działaniu, wzajemnej współpracy i współdziałania w kontaktach społecznych.

Wręczono specjalne jubileuszowe złote certyfikaty potwierdzające udział samorządu w ogólnopolskiej kampanii ZTU oraz nagrody rzeczowe 11 laureatom konkursów indywidualnych . Certyfikaty otrzymali także szkolni koordynatorzy z dąbrowskich szkół biorących aktywny udział w tegorocznej kampanii. Organizatorzy i współorganizatorzy przygotowali liczne nagrody i niespodzianki. Wszystkie drużyny do rywalizacji w duchu fair play zachęcał „Sznupek” maskotka śląskiej Policji oraz „Bóbr Dąbrowiak” oficjalna maskotka miasta.

Organizatorzy zapewnili szereg dodatkowych atrakcji, między innymi: występ taneczny uczennic klasy III z Gimnazjum nr 6, które zaprezentowały Zumbę oraz pokaz samoobrony WING TSUN KUNG FU w wykonaniu sekcji UKS „Szenwald”.

Następnie odbyły się rozgrywki uczniów z klas IV-VI ze szkół podstawowych . Uczniowie wzięli udział w różnego rodzaju zawodach sportowych np. sztafetach, biegach, przeciąganiu liny. W konkurencjach i zabawach sportowych uczestniczyło 17 drużyn mieszanych. Każda grupa wiekowa rywalizowała o I, II i III miejsce.

W rezultacie: w kategorii klas czwartych I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 12, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8.

W kategorii klas piątych I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 13, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 30, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10.

W kategorii klas szóstych I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10, II miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 31, III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 28.

Około godz. 13.00 rozpoczęły się rozgrywki pomiędzy dąbrowskimi gimnazjalistami. Zgłosiły się drużyny z 8 gimnazjów.

Zdobywcami pierwszych trzech miejsc w kategorii klas gimnazjalnych zostali:

– w kategorii klas pierwszych: I miejsce uczniowie Gimnazjum nr 5, II miejsce uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych, III miejsce uczniowie Gimnazjum nr 8.

– w kategorii klas drugich: I miejsce uczniowie Gimnazjum nr 8, II miejsce uczniowie Gimnazjum nr 7, III miejsce uczniowie Gimnazjum nr 5.

– w kategorii klas trzecich: I miejsce uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych, II miejsce uczniowie Gimnazjum nr 5, III miejsce uczniowie Gimnazjum nr 4.

Na koniec Miniolimpiady wszyscy gimnazjaliści wspólnie odtańczyli Zumbę.

W sumie Miniolimpiadzie 2015 uczestniczyło 436 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 45 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji, sędziowali i wykonywali różne zadania organizacyjne.

Obsługę medyczną zapewniała pielęgniarka z ZSO nr 2 Krystyna Swędział.

W prace organizacyjne aktywnie włączyła się p. D. Borek, K. Golińska.

Koordynatorem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w mieście jest Wanda Strąk, a koordynatorem Miniolimpiady była Violetta Ziółko.

Autorką opracowania jest koordynator ZTU Wanda Strąk.

Więcej informacji: http://dabrowa.slaska.policja.gov.pl

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2022
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2022 przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

 • Premiera kanału Profilaktyka.tv
  Informujemy, że jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy tematyczny kanał streamingowy dotyczący profilaktyki. Pod adresem www.profilaktyka.tv będziemy udostępniać materiały multimedialne, których…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród ZTU zakończona
  Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac – ZTU…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: