W ZTU włączyli się uczniowie, policjanci i służba zdrowia
Bielsko Biała, woj. śląskie

W ZTU włączyli się uczniowie, policjanci i służba zdrowia
Bielsko Biała, woj. śląskie

W ZTU włączyli się uczniowie, policjanci i służba zdrowia! W kolejnej już kampanii ZTU na terenie miasta Bielsko-Biała, wzięły udział 22 szkoły publiczne i niepubliczne. Materiały przekazano m.in. Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, celem udostępnienia mieszkańcom miasta podczas kontroli ruchu drogowego. Materiały edukacyjne trafiły także do placówek służby zdrowia i pomocy społecznej.

Dla koordynatorów szkół przystępujących do kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zorganizował spotkanie informacyjne. Podczas spotkania przedstawiciele szkół otrzymali pakiety materiałów konkursowych i profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zakupionych ze środków Programu. Materiały kampanii posłużyły do realizacji na terenie szkół edukacyjnych przedsięwzięć indywidualnych i grupowych.

Autor: Marzena Szatan, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2021 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „W poszukiwaniu szczęścia”. W ramach kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami on-line oraz platformę ankietową.

Oferta ZTU 2021


Diagnoza


Materiały on-line


Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2021


Regulaminy


Lista laureatów


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: