XV Szkolne Biegi Uliczne 2015
Witkowo, woj. wielkopolskie

XV Szkolne Biegi Uliczne 2015
Witkowo, woj. wielkopolskie

XV Szkolne Biegi Uliczne 2015 odbyły się pod patronatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Krzysztof Szkudlarek, Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie.

Głównym celem imprezy była popularyzacja biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu wśród uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, ich aktywizacja i mobilizacja do systematycznego uprawiania kultury fizycznej w myśl hasła: „WYNIK TO JEDNO, A UDZIAŁ TO DRUGIE”. Drugim celem imprezy była realizacja głównych celów Kampanii Profilaktycznej w 2015 roku, czyli przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „UŻYWKOM MÓWIMY NIE – BIEGOM TAK !!!”.

Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie – Krzysztof Szkudlarek, który witając wszystkich zebranych, powiedział między innymi: „Każdy organizator stawia sobie jakieś cele i myślę, że dzisiaj te cele zostały już osiągnięte. Jednym jest pogoda, idealna na bieganie, a drugim to frekwencja. Bardzo cieszy mnie to, że tak wielu uczestników weźmie dzisiaj udział w biegach i tak wiele osób towarzyszy zawodnikom. Towarzyszą im zapewne rodzice, może i dziadkowie, a przecież te dzisiejsze biegi to nic innego, jak wspólna zabawa. Tutaj nie jest najistotniejszy wynik, ale najważniejszym jest liczny udział, który tworzy pewną atmosferę i popularyzuje bieganie. Coraz częściej widzimy ludzi biegających po naszych ulicach, drogach czy chodnikach. Świadczy to o tym, że warto biegać, by poprawić swoją kondycję. Dzisiejsze zawody to też rywalizacja, dlatego życzę każdemu tego pierwszego miejsca. Każdy uczestnik też będzie brał udział w losowaniu głównych nagród. Mamy trzy rowery oraz „pluszaka”, którego rozlosujemy w trakcie zawodów wśród wszystkich uczestników. Jeszcze raz życzę wszystkim miłej zabawy i XV Szkolne Biegi Uliczne uważam za otwarte”.

W XV edycji biegów rywalizowano w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne, oddzielnie dziewczęta i chłopcy.

Łącznie w 24 rozegranych biegach wystartowało 424 zawodników.

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, a dodatkowo trzech najlepszych – pamiątkowe koszulki.

Wśród zawodników, którzy ukończyli bieg były losowane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zawodnicy otrzymali dodatkowo medale pocieszenia ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez sponsorów które losowane były wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg w poszczególnych kategoriach :

W kategorii Oddział Przedszkolny: Maskotkę – ufundowaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie – wylosowała Kornelia Kujawska z Przedszkola Miejskiego w Gnieźnie.

W kategorii klasy I-IIII szkół podstawowych: Rower – ufundowany przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Witkowie – wylosowała Magda Nowaczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie.

W kategorii klasy IV-VI szkół podstawowych: Rower – ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie – wylosował Dawid Białas z Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie.

W kategorii szkół gimnazjalnych: Rower – ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Witkowie – wylosowała Sara Strzelecka z Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie.

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta – Krzysztof Szkudlarek i jego Zastępca – Marian Gadziński, radni Rady Miejskiej – Henryk Mucha i Franciszek Bosacki oraz Dyrektor OKSiR w Witkowie – Stanisław Rajkowski.

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu Policji w Witkowie za fachowe zabezpieczenie trasy biegów, nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie zawodników i techniczne przeprowadzenie biegów, Panu Piotrowi Jóźwikowi za prowadzenie spikerki zawodów, Pani Magdalenie Bekas za opiekę medyczną, a Martynie Galant, Damianowi Kokott i Szymonowi Jedwabnemu za pilotowanie biegów ulicznych.

Autor tekstu: Stanisław Antoszczyszyn

Zdjęcia: Krzysztof Dziel

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016

Odpowiedzialny Kierowca 2016

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: