Archiwum roku: 2020

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W czasie trwającej pandemii, wychowawcy oraz nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance, prowadząc cykl kampanijnych zajęć, wykorzystali metody i techniki kształcenia na odległość. Uczniowie wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych i prac plastycznych. Podczas spotkań online z pedagogami rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad. Laureaci zorganizowanego rodzinnego konkursu plastycznego otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Przedstawiamy podsumowanie wszystkich zmian i aktualności dotyczących tegorocznej kampanii ZTU 2020. Harmonogram, konkursy, materiały-online, szkolenie dla nauczycieli. W tym roku kampanię ZTU można kontynuować podczas wakacji.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Poniżej prezentujemy wszystkie aktualne oferty profilaktyczno-edukacyjne, które są dostępne w sprzedaży. Materiały można zamówić, przesyłając do nas wypełniony formularz zamówienia (np. e-mailem, faksem) lub dokonując zamówienia w sklepie internetowym.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Od 16 do 19 czerwca 2020, strona internetowa kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w skutek problemów technicznych była zawieszona. Nasi informatycy rozwiązali już ten problem.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W oparciu o badanie internetowe Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów „Lustro”, realizowane przez nas w ramach kampanii ZTU w 2018 roku (wyd. SPiDR), powstał artykuł naukowy Cele życiowe młodzieży kończącej szkołę podstawową. Próba klasyfikacji wartości młodego pokolenia, autorstwa dr. Błażeja Dyczewskiego z Katedry Badań nad Kulturą i Komunikacją w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Materiały on-line

Pomimo epidemii działamy. W maju uruchomiliśmy panel edukacyjny kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (www.online.trzezwyumysl.pl). 27 maja br. dostarczyliśmy już wszystkim uczestniczącym samorządom kody dostępu.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W związku z panującą w naszym kraju epidemią, musimy przełożyć zaplanowaną na czerwiec (3-5.06.2020) konferencję profilaktyczną Kapituły Trzeźwego Umysłu. O kolejnym terminie konferencji będziemy informować jesienią. W chwili obecnej jej zorganizowanie nie jest możliwe ze względów bezpieczeństwa oraz zakazów prawnych.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

12 maja 2020 roku uruchomiliśmy stronę internetową, informującą o planowanym na jesień (w ramach kampanii) badaniu internetowym Ogólnopolska Diagnoza Społeczna dla Uczniów 5-6 i 7-8 klasy szkoły podstawowej.

Czytaj dalej

20/32