Mamy nowe pomysły na realizację ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

Mamy nowe pomysły na realizację ZTU!
Skawina, woj. małopolskie

W czasie trwającej pandemii, wychowawcy oraz nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance, prowadząc cykl kampanijnych zajęć, wykorzystali metody i techniki kształcenia na odległość. Uczniowie wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych i prac plastycznych. Podczas spotkań online z pedagogami rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad. Laureaci zorganizowanego rodzinnego konkursu plastycznego otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA.

W ZPO w Kopance w tegorocznej kampanii zmodyfikowano scenariusz działań, dostosowując je do zaistniałej sytuacji. Wychowawcy oraz nauczyciele odpowiedzialni za realizację tych zadań, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość (m.in. aplikacja ZOOm, platforma Office 365 Teams), przeprowadzili cykl zajęć wychowawczych promujących zdrowy styl życia oraz wpływających na kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności odmawiania.

W trakcie spotkań online z uczniami realizowano również elementy z zakresu komunikacji interpersonalnej, z naciskiem na budowanie pewności siebie, asertywności i przestrzegania norm społecznych.

W ramach realizacji zadań uczniowie klas IV-VIII wykonywali również projekty w formie prezentacji multimedialnych, prac plastycznych.

Działaniami objęto również rodziny uczniów klas III-VIII. Podczas spotkań w pedagogami szkolnymi (online) rodzice mieli możliwość konsultacji i uzyskiwania indywidualnych porad dotyczących wspierania dzieci i młodzieży w budowaniu poczucia własnej wartości i pewności siebie. Ponadto przygotowano dla rodziców broszurki przesyłane z użyciem dostępnych komunikatorów, które zawierały zbiór zasad i wskazówek (tytuł materiału: „Jak pomóc dziecku dorastać asertywnie?”).

Działaniem o najszerszym zasięgu była organizacja rodzinnego konkursu plastycznego z możliwością wykorzystania różnorodnych technik i materiałów. Podstawowym kryterium oceny efektów była dokumentacja potwierdzająca zaangażowanie wszystkich członków rodziny w realizację plakatu propagującego hasło tegorocznej kampanii. Warto nadmienić, że do podjęcia zadań zgłosili się także rodzice przedszkolaków.

Komisja konkursowa wyłoniła trzy najciekawsze prace spośród nadesłanych i spełniających kryteria konkursowe. Laureatami konkursu zostały rodziny:

Mikołaja, Małgorzaty i Barbary Zaremba-Śmietańskich

Viktorii Sikory

Piotra i Jana Kolstrung

Laureaci otrzymali nagrody sfinansowane z budżetu gminy Skawina w ramach GPPiRPA, które uatrakcyjniły prowadzone działania profilaktyczne w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Źródło: ZPO w Kopance

Autor: Małgorzata Kopeć, Kierownik Biura Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: