Archiwum roku: 2014

– Chętnie korzystamy z materiałów ZTU, bo doskonale dopasowują się do celów profilaktycznych w naszej szkole. – Kampania zachęca uczniów Gimnazjum nr 15 w Katowicach do refleksji i działania – uważa koordynatorka Małgorzata Glenc.

Czytaj dalej

– ZTU łączy dorosłych w pracy nad wyposażeniem młodzieży w umiejętności, które pozwolą im zbudować zdrową przyszłość. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i z niecierpliwością oczekujemy kolejnej kampanii! – mówi koordynator Bożena Półtorak.

Czytaj dalej

Działamy z trzeźwym umysłem! – Dyskutowaliśmy, przeprowadziliśmy ćwiczenia zmieniające niezdrowe schematy myślenia, były też warsztaty i teatrzyki – relacjonuje przebieg kampanii ZTU w szkole w Gęstowicach Ewa Strakszyc.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Te materiały u nas zawsze się sprawdzają! – We wszystkich szkołach nauczyciele rozprowadzili materiały profilaktyczne ZTU. Ulotki tej kampanii wykorzystaliśmy również podczas Gminnych Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – relacjonuje koordynatorka Irena Kamińska.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Materiały ZTU sprawiły, że jesteśmy bliżej siebie! „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, tak brzmiały hasła jesiennego festynu, na którym bawili się i promowali profilaktykę uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Charnowie i ich rodzice.

Czytaj dalej

Czekamy na start kolejnej edycji ZTU! – Kampania ZTU przyczyniła się do rozwoju świadomych postaw i budowania właściwych relacji między młodymi ludźmi. Z głowami pełnymi pomysłów oczekujemy na rozpoczęcie kolejnej edycji – zapowiada Bartłomiej Fortuna, koordynator ZTU w ZS nr 5 w Płocku.

Czytaj dalej

ZTU to sukces i wspaniałe nagrody! Największym sukcesem Gimnazjum nr 1 w Tylmanowej było uzyskanie tytułu laureata przez naszą uczennicę Urszulę Wąchałę. Za zaprezentowanie swoich osiągnięć w konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów” Ula otrzymała stypendium w wysokości 1500 zł – podkreśla Marzena Wójcik, koordynatorka kampanii.

Czytaj dalej

Mamy wspólny cel! Ulicami Przyrowa przeszedł Marsz Trzeźwości kończący działania tegorocznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Wzięli w nim udział uczniowie ZSP w Przyrowie oraz radni z Rady Gminy w Przyrowie, przewodnicząca GKRPA i pełnomocnik wójta gminy ds. PiRPA.

Czytaj dalej

U nas konkursy ZTU są bardzo lubiane! Na starcie minionej edycji kampanii MOPS w Nidzicy zorganizował spotkanie z osobami, które odpowiadały za przebieg profilaktycznych przedsięwzięć – pedagogami i pracownikami podległych ośrodkowi świetlic. – Po rozprowadzeniu materiałów ZTU dzieci ochoczo przystąpiły do konkursów – mówi Jan Bartkowski z MOPS-u.

Czytaj dalej

Chcemy kontynuować styl ZTU! – Realizując zadania ZTU postawiliśmy na rekreację i sport, dając uczniom możliwość aktywnego i przyjemnego zapoznania się z celami kampanii. W kolejnej edycji chcemy kontynuować ten styl zajęć i jeszcze w większym zakresie rozwijać współpracę z rodzicami – opowiada Maria Lewicka koordynatorka ZTU w szkole w Łęknicy.

Czytaj dalej

20/431