Czym jest Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Dlaczego szkoły i samorządy wybierają Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Co roku w Zachowaj Trzeźwy Umysł uczestniczą szkoły oraz samorządy, które dzięki kampanii łączą profilaktykę z edukacją i zabawą. W ramach kampanii wspólnie z naszymi ekspertami (psycholodzy, profilaktycy, pedagodzy) przygotowujemy zestawy materiałów profilaktycznych. Materiały są pomocne przy organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Zajęcia można przeprowadzić w ramach zajęć szkolnych, w grupach bibliotecznych, podczas półkolonii, spotkań profilaktycznych. Oprócz warsztatów dla uczniów, oferujemy również materiały przydatne do pedagogizacji rodziców.

Zwieńczeniem zmagań edukacyjnych (warsztatów, lekcji) są powiązane tematycznie z kampanią konkursy: plastyczne, literackie, fotograficzne, grupowe i indywidualne. Konkursy, oprócz współpracy, zaangażowania przemycają również treści profilaktyczne. Co roku w naszych konkursach bierze udział kilkadziesiąt uczniów z całej Polski. Nagradzamy kilka tysięcy laureatów. Autorzy najlepszych prac są zapraszani na uroczysty Finał Kampanii do Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

ZOBACZ REALCJĘ Z FINAŁU KAMPANII ZTU 2019

W ramach kampanii co roku staramy się stworzyć nowe, przydatne narzędzia, pomocne przy realizacji profilaktyki w gminach/szkołach. W ciągu kilkunastu lat zorganizowaliśmy bezpłatne szkolenia internetowe dla nauczycieli (prowadzone na platformie edukacyjnej Akademia Profesjonalnego Nauczyciela). Szkolenia cieszyły się tak dużą popularnością, że zdecydowaliśmy się kontynuować nasz projekt, oferując kursy internetowe w atrakcyjnych dla nauczycieli cenach. Wyposażyliśmy szkoły w klasy multimedialne. Prowadziliśmy bezpłatne badania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat środków psychoaktywnych i alkoholu, zdrowia, zadowolenia, ekonomii itp. (na grupie ok. 50 tys uczniów). Kampania ZTU wystartowała w 2000 roku. Od 2002 nasze działania wspiera Minister Edukacji Narodowej, a od 2006 roku Minister Sportu i Turystyki, którzy obejmują kampanię patronatem honorowym.

W 2021 roku działania profilaktyczne Zachowaj Trzeźwy Umysł będą organizowane pod hasłem: W poszukiwaniu szczęścia.

Sytuacja epidemiczna w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 zmusiła placówki oświatowe do przejścia na pracę zdalną. W obecnym roku szkolnym również możemy spodziewać się zawieszania zajęć lekcyjnych lub nauki w trybie hybrydowym. W efekcie oznacza to dla uczniów zarówno izolację społeczną i tęsknotę za rówieśnikami, jak i poczucie osamotnienia.

Autorami kampanii ZTU 2021 są specjaliści z poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour”, zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Celem kampanii ZTU 2021 będzie zwrócenie uwagi na szczęście jako stan, który może się przejawiać w różnych aktywnościach życia codziennego. Poszczególne zadania zostały tak dobrane, aby umożliwić uczniom doznawanie i przeżywanie radosnych, pozytywnych emocji przy jednoczesnym doświadczaniu pozytywnej atmosfery pracy. W ramach kampanii wspólnie z naszymi ekspertami przygotowaliśmy zestaw materiałów profilaktycznych oraz kurs edukacyjny.

  1. Scenariusze zajęć dla nauczycieli – zawierają gotowe konspekty lekcji (łącznie 8 konspektów – 6 dla uczniów, 2 dla rodziców) podzielone na odpowiednie kategorie wiekowe (dla uczniów 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat). Do zajęć przygotowano karty pracy dla uczniów oraz ulotki dla rodziców.
  2. Karty pracy dla uczniów (6 rodzajów) – broszury z przekazem edukacyjnym oraz zadaniami utrwalającymi wiedzę uczniów. Karty pracy są dopasowane do wieku uczniów – 6-9 lat, 10-12 lat, 13-16 lat (2 karty pracy przypadają na jedną grupę wiekową). Na okładce każdej z nich znajduje się wiek odbiorcy. Ponadto, w scenariuszach dla nauczycieli, każda karta pracy jest widoczna przy konspekcie lekcji, w którym należy ją wykorzystać.
  3. Ulotka konkursowa – w broszurze znajdują się terminy i opisy kampanijnych konkursów.
  4. Plakaty profilaktyczne – plakaty profilaktyczne: dla młodszych i starszych uczniów z edukacyjnym przekazem.
  5. Ulotki edukacyjne dla rodziców/opiekunów (2 rodzaje).
  6. Dyplomy dla zaangażowanych w kampanię uczniów.
  7. Certyfikaty dla zaangażowanych w kampanię koordynatorów (np. nauczyciele).
  8. Diagnoza Społeczna Uczniów 2020 – w ramach kampanii szkoły będą mogły przystąpić do badania internetowego (uczniowie klas V-VIII SP). Szczegóły badania: KLIKNIJ TUTAJ
KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAŁOŻENIAMI KAMPANII ZTU 2021

Jak przeprowadzić kampanię?

Kampania jest tak skonstruowana, aby nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, opiekunowie i inni gminni koordynatorzy mogli przeprowadzić samodzielnie zajęcia w swoich placówkach. W spisie materiałów znajduje się przewodnik po kampanii (z terminami, o jakich należy pamiętać – np. daty przysyłania prac konkursowych). Taki przewodnik dostępny jest zawsze na naszej stronie internetowej. Można go pobrać na komputer w wersji elektronicznej.

Najważniejszym narzędziem nauczyciela jest Scenariusz do kart pracy oraz karty pracy dla uczniów. W scenariuszu – krok po kroku – został opisany przykład lekcji profilaktycznej (ćwiczenia, poruszane przez nauczyciela i uczniów zagadnienia, rozwiązania ćwiczeń w kartach pracy itp.). Lekcji nie trzeba realizować według sztywnego kalendarza. Nie ma takiego. Kampania prowadzona jest od 1 grudnia 2020 do 1 grudnia 2021. Prowadzone zajęcia można wpisać do szkolnego programu profilaktycznego. Przy tworzeniu szkolnego terminarza kampanii należy wziąć pod uwagę jedynie terminarz konkursów.

ZOBACZ PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA PROWADZONE W RAMACH KAMPANII ZTU

Materiały kampanii może zamówić samodzielnie szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto), który dzieli materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki,).

Opis przeprowadzanych w gminie/szkołach działań realizowanych w ramach kampanii można przesłać do naszego biura (mailowo lub listownie). Zostaną one opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje. Wybrane relacje publikujemy również na naszym oficjalnym fanpag’u Facebook. Wysyłanie relacji nie jest obowiązkowe ale warto pochwalić się swoją pracowitością, zaangażowaniem, pomysłowością. Taka relacja to świetna wizytówka placówki i samorządu.

Jak zgłosić szkołę do ZTU?

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w 2021 roku, poinformuj o tym lokalną komisję/pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi w swojej gminie. Możesz pobrać przykładową deklarację uczestnictwa i przesłać do jednostki samorządowej, której podlega Twoja szkoła.

Wysyłając deklarację do odpowiedniego organu w gminie informujesz włodarzy o chęci uczestnictwa. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia, w którym należy podać dane płatnika oraz dane odbiorcy kampanijnych materiałów. Formularz zamówienia jest dostępny TUTAJ. Można go przesłać faksem, na e-maila lub wypełnić elektronicznie.

KLIKNIJ I POBIERZ DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W KAMPANII ZTU 2021 (DOC)

Informacja dla samorządu

Powyższa deklaracja uczestnictwa może okazać się przydatnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za profilaktykę alkoholową w gminie/mieście. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może przesłać deklarację uczestnictwa do podlegających jej szkół. Dzięki temu zdobędzie informacje, jaka ilość szkół jest chętna do udziału w kampanii oraz ilu uczniów zostanie w nią zaangażowanych. Taka wiedza pozwoli dobrać odpowiedni pakiet – ilość materiałów dla gminy (pół pakietu/cały pakiet/wielokrotność pakietu).

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: