Tag: warsztaty profilaktyczne

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wśród siemianowickich placówek oświatowych, realizujących kampanię ZTU, były Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6. Uczniowie wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz w imprezach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli. – Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców – ocenia Izabela Kurzyca, koordynator ZTU w SP nr 6.

Czytaj dalej

Profilaktyczne warsztaty z ZTU! Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie

W Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu, przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu, prowadzone są warsztaty mające na celu profilaktykę dzieci i młodzieży. Cieszymy się z aktywności uczniów na spotkaniach – mówi pedagog Arleta Wolnikowska.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wycieczkę do Parku Linowego Jeroniki k. Łysek, dla uczniów klas VI z SP w Kruszewie i w Złotorii, połączono z warsztatami ZTU. – Wspólnie spędzony czas zaowocował nowymi przyjaźniami, które, mamy nadzieję, przetrwają długo – mówi Joanna Czarnecka, opiekun Świetlicy Artystycznej przy SP w Złotorii, M-GOPS w Choroszczy.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampanijna rozmowa z rodzicami! Na jedną z wywiadówek dla rodziców uczniów szkół Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Integracyjnego, przygotowano krótką kampanijna pogadankę, a także prezentację i film pt. „Dopalacze”.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wiedza którą przekazuje ZTU jest niezbędna! – Diagnoza pokazała, że wciąż niepokojąca jest duża dostępność środków niedozwolonych i wczesny wiek sięgania po środki psychoaktywne. Zauważamy jednak rosnącą wiedzę młodzieży na temat szkodliwości tych substancji, to zasługa także profilaktyki prowadzonej przez Gimnazjum Nr 2 w Siemianowicach Śląskich w ramach kampanii ZTU – mówi pedagog szkolny Magdalena Brol-Zober.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania sprzyja wszechstronnemu rozwojowi! W realizowanej na terenie Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie kampanii ZTU brali udział uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum oraz rodzice. Przeprowadzone zajęcia uczyły radzenia sobie ze stresem, komunikowana się i odreagowywania trudnych emocji. Jedną z form terapii było pisanie wierszy.

Czytaj dalej

Po raz czternasty w ZTU! Gminna Krasne po raz czternasty wzięła udział w Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kampania rozpoczęła się tradycyjnie spotkaniem Marioli Moraczyńskiej, pełnomocnikiem wójta, z przedstawicielami szkół, policji oraz pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w celu wypracowania działań na rzecz ZTU.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

ZTU to profilaktyka w atrakcyjnej formie! – Na warsztatach na temat alkoholizmu uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich poznali fazy uzależnienia. Byli uczestnikami dramy, sami poszukiwali sposobów odmawiania, wykonywali plakaty, rozwiązywali quiz – opowiadają o ciekawej inicjatywie przeprowadzonej w ramach kampanii ZTU koordynatorki Anna Suda i Agnieszka Kieł.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zaletą ZTU jest propagowanie wiedzy! Pod patronatem Zachowaj Trzeźwy Umysł uczniowie Gimnazjum ZSM nr 1 brali udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień MONAR Alicję Dudek-Zdobylak oraz Annę Kuźniak-Antosz.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania ZTU odpowiada na potrzeby szkoły – SP im. Jana Pawła II w Grzędzicach przygotowała świetlicowe zajęcia z pogadankami, prezentacjami i filmikami pokazującymi, jak kształtować relacje wśród rówieśników. SP w Małkocinie postawiła natomiast na pedagogizację rodziców i konkursy. Do konkursów ZTU przystąpili też uczniowie SP Pęzino, gdzie wykonane przez trzecioklasistów ludziki zostały wyeksponowane na szkolnej miniwystawie – informuje Anna Ładniak, kierownik GOPS.

Czytaj dalej

10/25