Tag: Odpowiedzialny Kierowca

Konkurs Bezpieczny rowerzysta Praszka, woj. opolskie

W Praszce w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł zorganizowano konkurs „Bezpieczny rowerzysta”. Do wydarzenia przystąpili uczestnicy kampanii z Publicznego Gimnazjum w Praszce oraz uczniowie szkół podstawowych. Konkurs prowadzili funkcjonariusze policji oraz straży miejskiej.

Czytaj dalej

Jesteśmy bezpieczni na drodze razem z ZTU! W kwietniu Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu gościło policjantów z Referatu Ruchu Drogowego w Złotoryi, którzy w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przeprowadzili w klasach pierwszych warsztaty na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj dalej

Ulotki profilaktyczne trafiły do kierowców! W ramach działań związanych z Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości stowarzyszenie „Nasza Szansa” wraz z funkcjonariuszami policji i strażą miejską z Praszki przeprowadzili akcję „Prowadzę, jestem trzeźwy”. Uczestnicy po zbadaniu stanu trzeźwości otrzymywali ulotki profilaktyczne dla kierowców.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– Cenimy ulotki profilaktyczne biura ZTU! Na terenie Gminy Sieciechów GKRPA w 2014 roku realizowała kampanie: Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny Kierowca, Papierosy – nie, dziękuję! oraz Narkotyki? To mnie nie kręci! – informuje Iwona Zapora, inspektor w Urzędzie Gminy w Sieciechowie.

Czytaj dalej

Te kampanie to wiedza i bezpieczeństwo! – ZTU zwraca uwagę na kształtowanie osobowości uczniów, równowagę między rozwojem indywidualnym a wspólnotowym. Materiały Odpowiedzialnego Kierowcy pomogą natomiast poprawić bezpieczeństwo młodzieży w ruchu drogowym – mówi Stanisław Antoszczyszyn z Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie.

Czytaj dalej

Cele kampanii realizujemy z policją! Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych w SP w Wojciechach przeprowadziły zajęcia edukacyjne w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola”. Podsumowaniem ćwiczeń utrwalających zasady bezpiecznego zachowania na drodze było spotkanie z policjantem.

Czytaj dalej

Nagradzamy odpowiedzialnych kierowców! Kampanijna inicjatywa pod nazwą „Jabłko czy cytryna?”, przeprowadzona wraz z Komendą Powiatową Policji w Złotoryi, zaangażowała uczniów Publicznego Gimnazjum w ZS w Wojcieszowie w walkę o bezpieczeństwo na drogach.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zadania kampanii realizują 23 szkoły! W Chorzowie w działania kampanii ZTU i Odpowiedzialny Kierowca w 2014 włączyły się 23 szkoły. Koordynatorem na terenie miasta był Młodzieżowy Dom Kultury, którego wychowankowie i pracownicy również uczestniczyli w realizacji kampanii – mówi Małgorzata Grabiańska-Kosior, dyrektor MDK w Chorzowie.

Czytaj dalej

ZTU budzi nasz entuzjazm! W przedsięwzięcia Zachowaj Trzeźwy Umysł w gminie Pyskowice włączyły się szkoły podstawowe, gimnazja oraz Świetlica Socjoterapeutyczna nr 1. Uczniowie wzięli udział w propagowaniu trzeźwości wśród społeczności lokalnej.

Czytaj dalej

Bezpieczna droga do szkoły to pogadanka przeprowadzona przez dzielnicowego st. sierżanta Adriana Łuczaka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli. Przypominamy, że ruszyła już druga edycja programu Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola pod patronatem kampanii ZTU i Odpowiedzialny Kierowca.

Czytaj dalej

30/42