Tag: Odpowiedzialny Kierowca

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Profilaktyka jest obszarem szerokim i dotyczy różnych dziedzin naszego życia. Wychodząc naprzeciw wielu wyzwaniom, kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł uzupełnialiśmy o kolejne projekty profilaktyczne. Większość z nich przekształciła się w samodzielnie kampanie, które funkcjonują z nami po dziś dzień. Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Platforma edukacyjna dla osób zajmujących się profilaktyką i edukacją, które chcą poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Na platformie udostępniamy kursy internetowe. Kursy są skierowane w szczególności do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Platforma jest dostępna na stronie akademianauczyciela.pl Odpowiedzialny Kierowca Widząc potrzebę podjęcia walki o bezpieczeństwo na drogach, w 2012 we współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji stworzyliśmy nowy projekt adresowany do wszystkich uczestników ruchu drogowego: kampanię Odpowiedzialny Kierowca. Kampanię Odpowiedzialny Kierowca oparliśmy w większości na materiałach edukacyjnych. Jej organizacja sprowadzała się do skutecznej ich dystrybucji oraz prowadzeniu na ich podstawie warsztatów z dziećmi i młodzieżą, pogadanek z dorosłymi. W ramach kampanii Odpowiedzialny Kierowca: Edukowaliśmy…

Czytaj dalej

Zapraszamy do zapoznania z nową ofertą kampanii Odpowiedzialny Kierowca 2020. Przygotowaliśmy materiały dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

18 szkół z terenu Chorzowa zaangażowało się w tegoroczną edycję ZTU. Uczestnikami kampanii byli także rodzice i opiekunowie chorzowskich uczniów. Koordynatorem działań na terenie Chorzowa jest Młodzieżowy Dom Kultury. – Działo się naprawdę wiele. Szkoły włączały się w projekty profilaktyczne, konkursy ZTU, organizowano festyny, wycieczki i imprezy sportowe. Uczniowie mieli wiele okazji, aby odkrywać swoje mocne strony i rozwijać talenty – opowiada Justyna Szturma z MDK w Chorzowie.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Uczestniczymy w ZTU i Odpowiedzialnym Kierowcy! W tym roku Witkowo przystąpiło do dwóch ogólnopolskich kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Odpowiedzialny Kierowca. Partnerami ZTU jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendant Główny Policji.

Czytaj dalej

Pedagodzy lubią nowości ZTU! W tegoroczną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł włączyło się aż 20 szkół z terenu Chorzowa. – Szacunkowa liczba uczniów włączonych w kampanię to blisko 2700 ze szkół podstawowych i ponad 570 z gimnazjów. Pedagodzy bardzo pozytywnie ocenili nowości, scenariusze zajęć i karty pracy – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka kampanii.

Czytaj dalej

Trzeźwy umysł za kierownicą! Uczniowie z IVc w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami wzięli udział w kolejnej edycji kampanii Odpowiedzialny Kierowca.

Czytaj dalej

Pod kampanijnym hasłem „Odpowiedzialny Kierowca” w Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce rozegrano Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przeprowadzony przez funkcjonariuszy Ruchu Drogowego KPP z Olesna, Strażników Miejskich z Praszki oraz nauczycieli – Sprawdzano znajomość znaków, przepisów oraz praktyczne umiejętności – mówi Andrzej Podyma, koordynator ZTU.

Czytaj dalej

– W 2015 roku do Zachowaj Trzeźwy Umysł i Odpowiedzialny Kierowca przyłączyło się dwadzieścia szkół z terenu Chorzowa – informuje Małgorzata Grabiańska-Kosior, koordynatorka z Młodzieżowego Domu Kultury. Kontynuujemy kampanie ZTU i Odpowiedzialny Kierowca!

Czytaj dalej

Konkursy i profilaktyka w szkole! W tegorocznej kampanii wzięli także udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści w Zespole Szkół w Klukowie – informują koordynatorzy. Gmina uczestniczyła w trzech przedsięwzięciach pod egidą ZTU – Odpowiedzialny Kierowca, Przemoc boli! i oczywiście Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Czytaj dalej

Wpływ alkoholu na kierujących pojazdami, skutki moralne i prawne jazdy pod jego wpływem – to elementy kolejnej edycji Szkoły Trzeźwych Kierowców zorganizowanej w nowotarskim Urzędzie Miasta. Przedsięwzięcie, jako godne naśladowania w innych samorządach, poleca kampania Odpowiedzialny Kierowcapowiedz STOP pijanym kierowcom.

Czytaj dalej

10/42