Tag: Katarzyna Pesel

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wśród siemianowickich placówek oświatowych, realizujących kampanię ZTU, były Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6. Uczniowie wzięli udział w zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz w imprezach i konkursach przygotowanych przez nauczycieli. – Mocną stroną kampanii okazała się zaproponowana w tym roku tematyka, która bardzo interesowała odbiorców – ocenia Izabela Kurzyca, koordynator ZTU w SP nr 6.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej – poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Uczestniczymy w dwóch kampaniach! W Szkole Podstawowej nr 5 w Siemianowicach Śląskich zrealizowano kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz program Przemoc boli! Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne przeprowadziły pedagog i psycholog szkolny.

Czytaj dalej

3/3