Tag: Agnieszka Kieł

Zachowaj Trzeźwy Umysł

– Przeprowadzane działania budziły duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców. Zaangażowanie uczniów w zajęcia i akcje było ogromne. Mamy nadzieję, że przyniosły uczestnikom wiele satysfakcji oraz dostarczyły nowych wrażeń i przeżyć – podsumowuje kampanię Agata Kowalczyk, koordynatorka ZTU w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich. W kampanię włączyły się również Zespół Szkół Sportowych, Zespół Szkół Specjalnych, Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 11.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W gronie placówek zaangażowanych w Siemianowicach Śląskich w edukacyjno-profilaktyczne działania z ZTU znalazły się SP nr 5, Zespół Szkół Specjalnych i Sp nr 11. Razem z uczniami rozmawiano na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków i o przeciwdziałaniu szkolnej agresji. Podczas zajęć uczniowie mieli też okazję doświadczać pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej – poczucia akceptacji, tolerancji, radości ze wspólnie spędzonego czasu.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Policja i Straż Miejska działają razem z ZTU! W kampanijnych prelekcjach prowadzonych przez strażników ze Straży Miejskiej oraz funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich. Placówka objęła uczestnictwem w ZTU uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ze szkół zawodowych.

Czytaj dalej

3/3