Stop przemocy w rodzinie

Poniżej prezentujemy ofertę kampanii „Stop przemocy”. Kampania porusza problem występowania przemocy w rodzinie.

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy materiały poruszające temat przemocy domowej. Materiały mogą stanowić uzupełnienie działań samorządowych dotyczących zapobiegania przemocy. Można je przekazać ofiarom lub świadkom przemocy podczas spotkań, na których omawiany jest indywidualny plan pomocy rodzinie.

Adresatami materiałów są: dzieci (+9), rodzice, dorośli (ofiary, świadkowie, sprawcy przemocy), seniorzy oraz specjaliści zajmujący się zapobieganiem przemocy.

Rok wydania: 2017-2020 (co roku są dodawane nowe materiały)
Aktualizacja wszystkich materiałów: 2020

Diagnoza problemu

Izolacja społeczna wynikająca z wybuchu epidemii, wpłynęła znacząco na nasilenie się przemocy domowej. Osoby, które jej doznają często nie mogą opuścić mieszkania, w którym przebywa również sprawca (np. w wyniku kwarantanny). Przemoc domowa w dużym stopniu dotyka również dzieci. Jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w marcu 2020 roku, tylko na początku wybuchu pandemii odnotowano w Telefonie Zaufania 116 111 największą od 11 lat liczbę interwencji, czyli działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. W marcu było ich wówczas 76! To prawie dwa razy więcej niż w poprzednich miesiącach. Podobna sytuacja, nigdy nie wydarzyła się na tak szeroką skalę. Zjawisko przemocy domowej wobec dzieci potęgowała również przedłużająca się nauka zdalna. Brak kontaktu z nauczycielem twarzą twarz, czasami brak całkowitego kontaktu, uniemożliwiały podjęcie interwencji. Już dzisiaj mówi się o tzw. „zagubionych dzieciach”, czyli takich które w minimalnych stopniu lub w ogóle uczestniczyły w edukacji zdalnej.

Kampania „Stop przemocy” w sposób kompleksowy podejmuje temat przemocy domowej. Oferujemy materiały dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (sprawców, świadków oraz ofiar przemocy). Na każdym naszym materiale znajduje się numer telefonu Niebieska Linia oraz miejsce na pieczątkę lub dane adresowe lokalnego punktu pomocy np. MOPS, Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Cele kampanii

 1. Edukacja osób doznających przemocy w rodzinie.
 2. Ochrona dzieci przed przemocą.
 3. Dostarczenie wiedzy o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach służb zajmujących się realizacją zadań w tym zakresie, wskazanie płaszczyzny wzajemnej współpracy,
 4. Promowanie podejmowania wspólnych działań w interesie osób doznających przemocy w rodzinie.
 5. Upowszechnianie potrzeby edukacji prawnej wśród specjalistów, w tym kadry placówek oświatowych (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog, personel pomocniczy: osoba nadzorująca pracę w szatni, pracownicy kuchni), ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki), pomocy społecznej, policji itp.

Adresaci kampanii:

 1. Społeczność lokalna.
 2. Osoby doznające przemocy w rodzinie.
 3. Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.
 4. Specjaliści: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci i inni wykonujący zadania w tym zakresie.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Ulotki edukacyjne dla dzieci i młodzieży (+9).
 2. Ulotki profilaktyczne dla dorosłych (sprawców, świadków i ofiar przemocy).
 3. Plakaty profilaktyczne i gadżety.
 4. Broszury edukacyjne dotyczące procedury Niebieska Karta.
 5. Kompendium wiedzy dla specjalistów. Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Do kompendium dołączono płytę z przydatnymi wzorami dokumentów.

Autorzy kampanii

Autorką kampanii „Stop przemocy” jest mgr Mariola Gosławska. Ma na koncie 32-letni straż pracy w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Jak zamówić materiały?

Materiały kampanii „Stop przemocy” można zamówić na sztuki, korzystając z formularza (pdf) lub zamawiając w sklepie internetowym ulotkiprofilaktyczne.pl

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz dwie opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym.

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię „Stop przemocy” masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię „Stop przemocy” możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego wciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2023


Regulaminy 2023


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: