Stop przemocy w rodzinie

Poniżej prezentujemy ofertę kampanii „Stop przemocy”. Kampania porusza problem występowania przemocy w rodzinie.

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy materiały poruszające temat przemocy domowej. Materiały mogą stanowić uzupełnienie działań samorządowych dotyczących zapobiegania przemocy. Można je przekazać ofiarom lub świadkom przemocy podczas spotkań, na których omawiany jest indywidualny plan pomocy rodzinie.

Adresatami materiałów są: dzieci (+9), rodzice, dorośli (ofiary, świadkowie, sprawcy przemocy), seniorzy oraz specjaliści zajmujący się zapobieganiem przemocy.

Rok wydania: 2017-2020 (co roku są dodawane nowe materiały)
Aktualizacja wszystkich materiałów: 2020

Diagnoza problemu

Izolacja społeczna wynikająca z wybuchu epidemii, wpłynęła znacząco na nasilenie się przemocy domowej. Osoby, które jej doznają często nie mogą opuścić mieszkania, w którym przebywa również sprawca (np. w wyniku kwarantanny). Przemoc domowa w dużym stopniu dotyka również dzieci. Jak podaje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w marcu 2020 roku, tylko na początku wybuchu pandemii odnotowano w Telefonie Zaufania 116 111 największą od 11 lat liczbę interwencji, czyli działań podejmowanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. W marcu było ich wówczas 76! To prawie dwa razy więcej niż w poprzednich miesiącach. Podobna sytuacja, nigdy nie wydarzyła się na tak szeroką skalę. Zjawisko przemocy domowej wobec dzieci potęgowała również przedłużająca się nauka zdalna. Brak kontaktu z nauczycielem twarzą twarz, czasami brak całkowitego kontaktu, uniemożliwiały podjęcie interwencji. Już dzisiaj mówi się o tzw. „zagubionych dzieciach”, czyli takich które w minimalnych stopniu lub w ogóle uczestniczyły w edukacji zdalnej.

Kampania „Stop przemocy” w sposób kompleksowy podejmuje temat przemocy domowej. Oferujemy materiały dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (sprawców, świadków oraz ofiar przemocy). Na każdym naszym materiale znajduje się numer telefonu Niebieska Linia oraz miejsce na pieczątkę lub dane adresowe lokalnego punktu pomocy np. MOPS, Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Cele kampanii

 1. Edukacja osób doznających przemocy w rodzinie.
 2. Ochrona dzieci przed przemocą.
 3. Dostarczenie wiedzy o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach służb zajmujących się realizacją zadań w tym zakresie, wskazanie płaszczyzny wzajemnej współpracy,
 4. Promowanie podejmowania wspólnych działań w interesie osób doznających przemocy w rodzinie.
 5. Upowszechnianie potrzeby edukacji prawnej wśród specjalistów, w tym kadry placówek oświatowych (wychowawca, nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog, personel pomocniczy: osoba nadzorująca pracę w szatni, pracownicy kuchni), ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki), pomocy społecznej, policji itp.

Adresaci kampanii:

 1. Społeczność lokalna.
 2. Osoby doznające przemocy w rodzinie.
 3. Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.
 4. Specjaliści: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci i inni wykonujący zadania w tym zakresie.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Ulotki edukacyjne dla dzieci i młodzieży (+9).
 2. Ulotki profilaktyczne dla dorosłych (sprawców, świadków i ofiar przemocy).
 3. Plakaty profilaktyczne i gadżety.
 4. Broszury edukacyjne dotyczące procedury Niebieska Karta.
 5. Kompendium wiedzy dla specjalistów. Standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Do kompendium dołączono płytę z przydatnymi wzorami dokumentów.

Autorzy kampanii

Autorką kampanii „Stop przemocy” jest mgr Mariola Gosławska. Ma na koncie 32-letni straż pracy w policji, ostatnio na stanowisku Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji; związana z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Jak zamówić materiały?

Kampania „Stop przemocy” jest tzw. kampanią modułową i składa się z kilku elementów. Są to ulotki, plakaty, broszura, certyfikaty i kompendium wiedzy. Skorzystanie z zamówienia modułowego umożliwia stworzenie indywidualnego pakietu, który pozwoli odpowiednio dobrać ilości materiałów w stosunku do potrzeb, a jednocześnie oszczędzić pieniądze.

Sami Państwo decydują, które z dostępnych materiałów, ulotek i plakatów i w jakiej ilości będą wchodziły w skład pakietu – w ten sposób powstaje kampania modułowa. Można również zamówić dowolne materiały na sztuki. Do wyboru mają Państwo:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – samodzielnie w formularzu wybierają Państwo 1600 ulotek (rodzaje i ilości) oraz 24 plakaty.
 2. Pół pakietu – samodzielnie w formularzu wybierają Państwo 800 ulotek (rodzaje i ilości) oraz 12 plakatów.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek.
 4. Zakup na sztuki.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA). GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Komisja oprócz profilaktyką alkoholową, zajmuję się również przeciwdziałaniem przemocy. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne. Materiały mogą być również zakupione ze środków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przemocy funkcjonujących w gminie/mieście.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz dwie opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię w naszym sklepie internetowym (tylko na sztuki).

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię „Stop przemocy” masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego lub w naszym sklepie internetowym. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Zamów kampanię w sklepie internetowym

Kampanię „Stop przemocy” możesz również zamówić w naszym sklepie internetowym. W sklepiku możesz dokonać zakupu tylko na sztuki. Dodaj produkt/produkty do koszyka i postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. To szybkie i proste rozwiązanie.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego wciągu 2-5 dni roboczych przez kuriera DPD. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

 • Konkursy ZTU 2022
  W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2022 corocznie organizujemy konkursy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów. W 2022 przygotowaliśmy 2 konkursy indywidualne oraz…

  Czytaj dalej

 • Premiera kanału Profilaktyka.tv
  Informujemy, że jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy tematyczny kanał streamingowy dotyczący profilaktyki. Pod adresem www.profilaktyka.tv będziemy udostępniać materiały multimedialne, których…

  Czytaj dalej

 • Wysyłka nagród ZTU zakończona
  Informujemy, że zakończyliśmy wysyłkę wszystkich nagród przyznanych w tegorocznych konkursach Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przeczytaj także Galeria nagrodzonych prac – ZTU…

  Czytaj dalej

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2021


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: