Rodzina na TAK!

Rodzina na Tak


Poniżej prezentujemy ofertę kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Rodzina na TAK!”.

Materiał wyprzedany – nowa edycja zostanie opublikowana pod koniec sierpnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz założeniami kampanii „Rodzina na TAK!” na rok szkolny 2021/22. Materiały kampanii zostały przygotowane z myślą o ich wykorzystaniu podczas zajęć szkolnych oraz imprez lokalnych poświęconych relacjom rodzinnym, budowaniu wartościowych więzi społecznych i konstruktywnemu rozwiązywaniu problemów.

Kampania „Rodzina na TAK!” skupia się na kształtowaniu i ćwiczeniu prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie, budowaniu wartościowych relacji rodzinnych, które będą stanowić czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi (np. sięganie po alkohol i narkotyki) oraz pozwolą na przepracowanie trudności i wzajemne wsparcie, nawet w mało sprzyjających i przesyconych intensywnymi emocjami warunkach tj. śmierć czy choroba bliskiej osoby, rozwód.

Diagnoza problemu

Rodzina jako podstawowa komórka rodzinna

Rodzina jest pierwszą grupą społeczną, w której funkcjonuje dziecko. Niezależnie od tego, czy za tym pojęciem kryje się samotny rodzic z jednym dzieckiem, czy też wielodzietna rodzina, właśnie ta grupa społeczna stanowi dla dziecka bazę dla przyszłych relacji.

Jakość relacji z najważniejszymi opiekunami (zwykle rodzicami), a potem także z innymi członkami rodziny jest swoistym polem treningowym dla rozwoju reguł i kompetencji społecznych. Jakość tych relacji, poziom otrzymanej opieki i akceptacji są także ważnym czynnikiem dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia własnej wartości, które będą miały ogromne znaczenie dla funkcjonowania dziecka także poza rodziną.

Zbudowane w toku relacji rodzinnych poczucie własnej wartości będzie wspierało lub utrudniało dziecku nawiązywanie pozarodzinnych relacji, podejmowanie wyzwań społecznych i edukacyjnych oraz adaptację w rozmaitych środowiskach i sytuacjach społecznych.

Relacje rodzinne jako czynnik chroniący przed zachowaniami ryzykownymi

Wartościowa relacja rodzinna, w której jest przestrzeń na otwartą komunikację, różnorodne emocje (także te nieprzyjemne), popełnianie błędów, wyciąganie wniosków i autentyczność, będzie dla dziecka solidną bazą dla samodzielnego funkcjonowania. Będzie stanowić istotny czynnik wspierający i chroniący przed nadchodzącymi problemami takimi jak sięganie po używki, pokusa łamania zasad, presja rówieśnicza.

Odwrotnie, zaburzona relacja rodzinna, w której brak podstawowej akceptacji i uznania bezwzględnej wartości dziecka, będzie stanowić utrudnienie w funkcjonowaniu poza rodziną. Dziecko, które wykształciło obniżony poziom poczucia własnej wartości w toku relacji rodzinnych, będzie bardziej skłonne nawiązywać zaburzone, asymetryczne relacje w innych sytuacjach społecznych. Może być podatne na manipulację, wykorzystywanie w różnych obszarach, uleganie presji oraz nadmiernie próbować się przypodobać rówieśnikom i nie tylko.

Komunikacja w rodzinie

Nie dążymy oczywiście w żadnym wypadku do tego, aby relacje rodzinne były idealne, bo takowe po prostu nie istnieją. Tam, gdzie ludzie spędzają ze sobą dużo czasu, dzielą wspólną przestrzeń, musi być miejsce na docieranie się, rozwojowe spięcia i udzielanie informacji zwrotnych. Sztuką jest jednak, aby dbać o dobrą jakość komunikacji w rodzinie w taki sposób, aby każdy z jej członków czuł, że jego głos jest ważny i usłyszany.

Nie dążymy do ideału komunikacji w rodzinie, co nie oznacza jednak, że nie możemy doskonalić jej poziomu. Kształtowanie i ćwiczenie prawidłowych wzorców komunikacji pozwoli na utrzymanie optymalnego poziomu otwartości i autentyczności w rodzinie.

Tak wypracowane prawidłowe wzorce komunikacji będą stanowić dla rodziny ogromną wartość, jeśli zetknie się z nieprzewidzianym trudnym wydarzeniem, takim jak rozwód, choroba czy śmierć kogoś bliskiego. Pozwolą na przepracowanie trudności i wzajemne wsparcie, nawet w mało sprzyjających, przesyconych intensywnymi emocjami warunkach.

Te same wzorce komunikacji oraz wspólnego przepracowania trudności będą dla dziecka także wartościowym czynnikiem w budowaniu pozarodzinnych relacji.

Cele kampanii

Głównym celem kampanii jest kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie. Podkreślenie roli rodziny jako podstawowej grupy społecznej, która zapewnia dziecku bezpieczeństwo i stanowi bazę do przyszłych relacji oraz budowanie wartościowych relacji rodzinnych, stanowiących istotny czynnik wspierający i chroniący dzieci i młodzież przed nadchodzącymi problemami takimi jak sięganie po alkohol i substancje psychoaktywne, pokusa łamania zasad czy presja rówieśnicza. Do tego celu zostały przygotowane specjalne scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą, indywidualne karty pracy, ulotki dla rodziców oraz kampanijne gadżety.

Materiały zostały tak przygotowane, aby można je było również samodzielnie (bez organizacji warsztatów) rozdysponować podczas imprez lokalnych tj. pikniki i festyny rodzinne. W kartach pracy dla dzieci znajdują się ćwiczenia oraz specjalny komentarz merytoryczny, który ma podsumować zdobytą wiedzę. Za udział w warsztatach lub zaangażowanie podczas imprezy można wręczyć pamiątkowe dyplomy (dyplomy dla uczniów; dyplomy rodzinne). Jako gadżety przygotowaliśmy również: baner promujący kampanię, kolorowe baloniki, oraz pocztówki z polem na własny rysunek.

Główne cele kampanii:

Dzieci i młodzież:

 1. Kształtowanie dobrych i wartościowych relacji rodzinnych.
 2. Wskazanie, że rodzina to bardzo ważna grupa społeczna, na której możemy polegać.
 3. Wskazanie na wartość, jaką niesie ze sobą rodzina. Dostrzeżenie wartości, jaką wnosimy w rodzinę oraz wartości jej pozostałych członków.
 4. Rozpoznawanie i nazywanie emocji, jakie wzbudza rodzina.
 5. Poszukiwanie źródeł konfliktów z rodzeństwem i rodzicami. Identyfikacja emocji, które towarzyszą relacji z rodzeństwem. Dostrzeżenie wartości wspólnie spędzonego czasu, wartości relacji z bratem lub siostrą czy całą rodziną.
 6. Komunikacja bez agresji. Jak ze sobą rozmawiać, aby rozwiązywać konflikty lub te konflikty uprzedzać, zanim się rozrosną.

Rodzice:

 1. Edukacja w zakresie potencjalnych utrudnień w komunikacji rodzinnej: trudność z zasobami osobistymi, z przekraczaniem granic, niedojrzałością układu nerwowego czy pogodzeniem priorytetów.
 2. Język osobisty i jego rola w komunikacji z dzieckiem.
 3. Jak przyjąć wspólnie nowego członka rodziny i na jakie emocje być gotowym.
 4. Jak wspierać relację rodzeństwa, kiedy trzymać się z boku, a kiedy ingerować, jeśli ingerować, to jak. Jak dbać o relację z każdym z dzieci i jednocześnie szanować ich osobistą przestrzeń.
 5. Edukacja w zakresie problemów, jakie może doświadczać rodzina (np. choroba, rozwód rodziców, śmierć) i emocji, które tym problemom towarzyszą. Wskazanie, że trudne sytuacje stwarzają ryzyko poważnego zachwiania relacji i wartości rodzinnych i o tym, jak tego uniknąć. Jak sprawić, aby trudności wzmocniły rodzinę i wzajemne relacje. Sięganie po pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Materiały

W ramach kampanii przygotowaliśmy:

 1. Karty pracy dla uczniów podzielone na dwie kategorie wiekowe (1-4 klasa SP, 5-8 klasa SP). Dla każdej grupy wiekowej opracowaliśmy po trzy karty pracy.
 2. Ulotki profilaktyczne dla rodziców/opiekunów (dwa rodzaje).
 3. Scenariusz zajęć dla nauczycieli – propozycja gotowych konspektów lekcji do pracy z określoną grupą uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać przygotowane karty pracy dla uczniów.
 4. Plakaty profilaktyczne.
 5. Pamiątkowe dyplomy dla uczniów.
 6. Gadżety na imprezy lokalne: dyplomy rodzinne, balony, baner (roll up), pocztówkę z polem na własny rysunek.
 7. Pamiątkowy certyfikat dla samorządu.

Materiały dodatkowe

Jesienią zostanie uruchomiony kanał profilaktyczny Pofilaktyka TV. Na specjalnie powstałym kanale, na którym prezentowane będą różnorodne materiały związane z szeroko pojętą profilaktyką oraz promocją zdrowia (w tym zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży) znajdą się materiały multimedialne (filmy rysunkowe, wywiady, rozmowy) powiązane tematycznie z treściami zawartymi w kampanii „Rodzina na TAK!”. Produkcje te mogą być wykorzystywane podczas zajęć z uczniami lub spotkań z rodzicami.

Samorządy, które zakupią materiały w ramach kampanii „Rodzina na TAK!” będą miały możliwość skorzystania z atrakcyjnej zniżki na zakup dodatkowych materiałów multimedialnych publikowanych na nowym kanale. Szczegółowa oferta zostanie opublikowana na stronie trzezwyumysl.pl.

Baner (roll up) na imprezy lokalne

Przy zakupie całego pakietu kampanii Rodzina na TAK!, otrzymasz od nas za darmo spersonalizowany baner (roll up) o wartości 399 zł. Jest to świetny i użyteczny gadżet na imprezy lokalne.

Przed wysyłką baner zostanie spersonalizowany. Na banerze w prawym górnym rogu umieścimy logo samorządu i jego nazwę. Baner jest ponadczasowy. Nie zawiera dat, więc będzie można korzystać z niego przez wiele lat. Taki baner świetnie sprawdzi się podczas konferencji promujących wartości rodzinne czy imprez szkolnych. Można go rozłożyć przy punkcie z materiałami profilaktycznymi podczas festynu.

Baner ma formę roll upu. Jest zwijany i chowany w specjalnej kasecie. Dzięki temu będzie można go w łatwy sposób przenosić z miejsca na miejsce.

Specyfikacja baneru ( roll upu): rozmiar 85×200 cm; kaseta z listwą zatrzaskową; materiał drukowy matowy 450 g.

Jak wygląda personalizacja i dostarczenie baneru?

Po otrzymaniu zgłoszenia na materiały kampanii Rodzina na TAK! poprosimy Cię o wysłanie na nasz adres mailowy loga/herbu Twojego samorządu/instytucji i jego nazwy. Po spersonalizowaniu baneru zlecimy jego druk. Baner zostanie wysłany do Ciebie w osobnej paczce. Wysyłka zostanie zrealizowaniu w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania loga/herbu samorządu/instytucji.

Pozostałe materiały kampanii (karty pracy, ulotki, plakaty) wyślemy do Ciebie od razu po otrzymaniu zamówienia.

Uwaga!

Przy złożeniu zamówienia na kwotę mniejszą niż 3690 zł istnieje możliwość zamówienia powyższego baneru w regularnej cenie 399 zł. O tym fakcie należy poinformować sprzedawcę.

Autorzy kampanii

Autorką kampanii „Rodzina na TAK!” jest Pani Martyna Filipiak, absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od kilku lat wspiera dzieci, rodziców, całe rodziny i pedagogów we wspólnych wyzwaniach. Szerzy wiedzę na temat rozwoju i wychowania dziecka w mediach oraz na swoim blogu mama-psycholog.pl. W pracy inspiruje się ideami rodzicielstwa bliskości, self-regulation i NVC, ale jednocześnie uważa, że nie ma teorii, która będzie pasować do każdej rodziny. Dlatego, kiedy tylko ma okazję, pomaga odnaleźć rodzinom własną drogę dla ich relacji. Prywatnie mama niespełna pięciolatka i macocha nastolatka.

Oferta

Poniżej możesz pobrać pełną ofertę kampanii w formacie PDF. W ofercie znajduje się formularz zamówienia, cennik oraz wykaz materiałów z podziałem na odbiorców.

Materiał wyprzedany – nowa edycja zostanie opublikowana pod koniec sierpnia 2022

Jak zamówić materiały?

Kampania „Rodzina na TAK!” jest sprzedawana w tzw. pakietach lub na sztuki. Pakiet jest gotowym, skonstruowanym przez nas zestawem materiałów. W przypadku kampanii „Rodzina na TAK!” do wyboru mamy:

 1. Pakiet bazowy (cały pakiet) – kampanią można objąć: 600 uczniów (300 z klasy I-IV SP, 300 z klasy V-VIII SP), 200 rodziców. Dodatkowo w pakiecie otrzymuje się 260 różnych gadżetów na imprezy lokalne (w tym baner).
 2. Pół pakietu – kampanią można objąć: 300 uczniów (150 z klasy I-IV SP, 150 z klasy V-VIII SP), 100 rodziców.
 3. Wielokrotność pakietu – samorząd może kupić kilka pakietów dla dowolnej liczby placówek. Dodatkowo w pakiecie otrzymuje się 130 różnych gadżetów na imprezy lokalne.
 4. Zakup na sztuki – zamawiający sam konstruuje swój pakiet; wybiera jakie grupy wiekowe chce objąć kampanią i w jakich ilościach.

Jeśli nie wiesz, jaki pakiet będzie dla Ciebie odpowiedni zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Skąd pozyskać fundusze?

Kampanię może zamówić szkoła, opłacając je z własnego budżetu lub samorząd (gmina/miasto). Samorząd rozdysponowuje materiały wśród podległych mu szkół i innych lokalnych jednostek edukacyjno-profilaktycznych (świetlice terapeutyczne, biblioteki).

W każdej gminie i w każdym mieście istnieje specjalna jednostka odpowiedzialna za działania profilaktyczne – to Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA/MKRPA).

Jeśli chcesz, żeby Twoja szkoła uczestniczyła w kampanii „Rodzina na TAK!”, poinformuj o tym lokalną komisję. GKRPA/MKRPA lub pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z przyjętym planem i budżetem, decydują o udziale w różnych profilaktycznych przedsięwzięciach. Samorząd może podjąć decyzję o sfinansowaniu kampanii ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne w szkołach. Wówczas (jeśli decyzja jest pozytywna) samorząd/szkoła musi przesłać do naszego biura wypełniony formularz zamówienia.

Jak przesłać formularz?

Do wyboru masz trzy opcje:

 1. Pobierz tradycyjny formularz zamówienia, wypełnij go i odeślij do naszego biura.
 2. Zamów kampanię wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.
 3. Zamów materiały w sklepie internetowym ulotkiprofilaktyczne.pl

Szczegóły zamówienia znajdują się w kolejnych zakładkach.

Formularz zamówienia

Jeśli chcesz zamówić kampanię „Rodzina na TAK!” masz do wyboru kilka opcji. Jedną z nich jest przysłanie do nas tradycyjnego formularza zamówienia.

Materiał wyprzedany – nowa edycja zostanie opublikowana pod koniec sierpnia 2022

Pobierz formularz z naszej strony (plik pdf), wypełnij go i prześlij dalej.

 • Na nasz adres e-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
 • Na numer naszego faksu: (61) 855 33 83
 • Lub listownie na adres: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań

Kampanię możesz zamówić również za pośrednictwem formularza elektronicznego. Formularz elektroniczny znajduje się w kolejnej zakładce.

Płatność i wysyłka

Zamówiony materiał zostanie dostarczony do kupującego w ciągu 2-3 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia. Za zamówione materiały należy zapłacić przelewem zwykłym lub internetowym. Do paczki dołączamy fakturę. Przelew należy zrealizować po otrzymaniu zamówionego materiału. Termin płatności faktury: 14 dni.

W przypadku zamówienia całego pakietu materiałów na kwotę 3690 zł będziemy się z Państwem kontaktować w celu personalizacji baneru (roll upa), który będzie do Państwa wysyłany w gratisie. Baner będzie wysyłany w osobnej paczce.

Istnieje możliwość przedpłaty za zamówiony materiał (faktura elektroniczna) i umówienie indywidualnego terminu wysyłki. W tej sprawie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.

Co się dzieje w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł?

Każdego roku kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł to dziesiątki lokalnych wydarzeń, przedsięwzięć, konkursów i atrakcji. Zapraszamy do lektury relacji z miast, gmin i szkół zaangażowanych w ZTU.

W 2022 kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł towarzyszy hasło „Nie czas na nudę!”. Jako element dodatkowy kampanii uruchomiliśmy platformę z materiałami multimedialnymi Profilaktyka.tv. Samorządy korzystające z kampanii ZTU mają możliwość dokupienia dostępu do platformy z 50% zniżką. W 2022 powróciliśmy również z konkursem zespołowym dla klas i świetlic szkolnych.

Oferta ZTU 2022


Konkursy


 

Profilaktyka.tv


 

Co roku w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł organizujemy konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Konkursy ZTU 2022


Regulaminy


Lista laureatów ZTU 2022


Archiwalne wpisy, aktualności i relacje. Rzuć okiem na długą historię kampanii, przeczytaj treści sprzed kilku lat, znajdź archiwalną wiadomość, której potrzebujesz!

Archiwum stron: