Archiwum kategorii: Relacje

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku przystąpiono do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować. Między 13 a 27 marca przeszkolone nauczycielki, członkowie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia, Aleksandra Czech i Małgorzata Sieradzka poprowadziły cykl szkoleń dla uczniów klas I-III dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Czytaj dalej

7 kwietnia w Publicznym Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach zainaugurowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Symbolicznym początkiem akcji była wywiadówka profilaktyczna dla rodziców dzieci uczęszczających do gimnazjum.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W Baboszewie kampania „ZTU rozpocznie się w maju. W Szkole Podstawowej w Sarbiewie odbędzie się m.in. Festiwal Piłki Nożnej. Organizatorzy zapowiadają, że głównym celem turnieju będzie propagowanie różnych form aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.

Czytaj dalej

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicy środowiskowej „Promyki Słońca przy Zespole Placówek Kultury w Wąsoszu wzięły udział w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach projektu dzieci przygotowały prace plastyczne i plakaty dotyczące szkodliwości napojów alkoholowych i konieczności przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

15 uczennic klas Va i VId ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku uczestniczyło w happeningu pod hasłem „W Sanoku nie palimy. Opiekę nad dziewczętami sprawowała Aleksandra Czech, szkolny koordynator ds. promocji zdrowia.

Czytaj dalej

7 kwietnia uczniowie klasy VIb Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowej Soli wraz z wychowawczynią Krystyną Zielińską-Godek wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Warsztaty były zarazem inauguracją kampanii.

Czytaj dalej

Jak uchronić młodych ludzi przed niebezpieczeństwem? W jaki sposób skutecznie przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o szkodliwym działaniu alkoholu, konsekwencjach zażywania narkotyków czy niszczącej relacje międzyludzkie agresji? Poprzez teatr – to pozytywna odpowiedź z gminy Bartoszyce.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł w Gimnazjum nr 8 w Płocku rozpoczęła się Międzypowiatowymi Półfinałami Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt w Zawidzu. – Zajęliśmy tam pierwsze miejsce i zakwalifikowaliśmy się do finału, który odbędzie się 28 kwietnia – cieszą się koordynatorzy.

Czytaj dalej

Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. Arkadego Fiedlera w Dębnie wzięli udział w III Gminnym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, który odbył się w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Organizatorem konkursu była Miejsko-Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Dzięki imprezie uczniowie zaangażowali się w proces tworzenia sztuki teatralnej i szerzenia kultury żywego słowa, świadomego odbioru i oceny przedstawień scenicznych – tłumaczą organizatorzy.

Czytaj dalej

Zachowaj Trzeźwy Umysł

W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się halowy turniej piłki nożnej „Sport Zdrowie Wyzwala – Nałóg Zniewala. W szranki stanęło aż 28 drużyn.

Czytaj dalej

5760/5768